5e5a9e5d388ba766884852.png

PROFI COMPETENCE EDUCATION

Baza testów psychologicznych, osobowościowych, kompetencyjnych, predyspozycji zawodowych w formie on-line z wynikami i szczegółowymi raportami. Umożliwia dostęp do baterii testów dostosowanych do instytucji  edukacyjnych czyli uczniów SZKÓŁ oraz studentów UCZELNI w celu zbadania predyspozycji osobowościowych i zawodowych.

SZKOŁY

Profesjonalne testy do badania Uczniów szkół: podstawowych, ponadpodstawowych, zawodowych, branżowych i technikum oraz ogólnokształcących.
Narzędzia diagnostyczne z wynikami i szczegółowymi raportami dla DORADCÓW ZAWODOWYCH, PEDAGOGÓW oraz NAUCZYCIELI do diagnozy uczniów w zakresie umiejętności interpersonalnych, kompetencji osobowościowych, wyznaczania ścieżki kariery lub jako materiał dydaktyczny do lekcji

UCZELNIE

Profesjonalne testy do badania Studentów Uczelni wyższych, szkół policealnych oraz szkół dla dorosłych.

Narzędzia diagnostyczne z wynikami i szczegółowymi raportami dla STUDENTÓW w celu zbadania predyspozycji zawodowych i interpersonalnych, umiejętności liderskich i innych lub jako narzędzie dla WYKŁADOWCÓW do zajęć i warsztatów

Szkoła lub Uczelnia wykupuje licencję na dostęp do bazy testów z wynikami i szczegółowymi raportami. W zależności od rodzaju licencji otrzymuje dostęp do 200 testów z wynikami i szczegółowymi raportami. W okresie roku ma możliwość przeprowadzenia 200 wybranych testów z całej bazy dla dowolnej liczby osób. Po zrealizowaniu 200 testów może wykupić kolejną licencję.

 

PCT-Y - Profi Competence Test for Young

Wielowymiarowy test osobowości dla osób w wieku 13-19 lat

JA I MOJA SAMOOCENA - Y

Test badający poziom samooceny dla osób w wieku 13-19 lat

JA I MOJE EMOCJE - Y

Test badający poziom emocji w codziennym funkcjonowaniu dla osób w wieku 13-19 lat

JA W RELACJI - PCT-Y

Test badający predyktory w obszarze interpersonalnym dla osób w wieku 13-19 lat

JA WE WSPÓŁPRACY - Y

Test badający wewnętrzne predyktory do tworzenia efektywnej współpracy dla osób w wieku 13-19 lat

JA W SZKOLE - Y

Test badający kluczowe predyktory osiągnięcia sukcesu dla osób w wieku 13-19 lat

JA W DZIAŁANIU - Y

Test badający potencjał w obszarze codziennego funkcjonowania dla osób w wieku 13-19 lat

WIELOWYMIAROWY TEST KOMPETENCJI MATEMATYCZNYCH KL I-III z opinią i informacją o uczniu

Test dla uczniów nauczania początkowego kl. I-III z opinią i informacją o uczniu

WIELOWYMIAROWY TEST KOMPETENCJI MATEMATYCZNYCH KL I-III

Test dla uczniów nauczania początkowego kl. I-III

DISC Fundamental for Young

Test badający indywidualny styl zachowania i komunikowania się osoby w wieku 13 - 19 lat

TEST CAREER YOUNG

Test dla osób w wieku 13-19 lat. Bada wagę czynników, które mają wpływ na wybór ścieżki kariery

PCT-A - Profi Competence Test for Adults

Wielowymiarowy test osobowości dla osób dorosłych

PCT-Y - Profi Competence Test for Young

Wielowymiarowy test osobowości dla osób w wieku 13-19 lat

JA I MOJA SAMOOCENA - A

Test badający poziom samooceny dla osób dorosłych

JA I MOJA SAMOOCENA - Y

Test badający poziom samooceny dla osób w wieku 13-19 lat

JA I MOJE EMOCJE - A

Test badający poziom emocji w codziennym funkcjonowaniu dla osób dorosłych

JA I MOJE EMOCJE - Y

Test badający poziom emocji w codziennym funkcjonowaniu dla osób w wieku 13-19 lat

JA W DZIAŁANIU - A

Test badający potencjał w obszarze codziennego funkcjonowania dla osób dorosłych

JA W DZIAŁANIU - Y

Test badający potencjał w obszarze codziennego funkcjonowania dla osób w wieku 13-19 lat

JA W PRACY - A

Test badający kluczowe predyktory osiągnięcia sukcesu w pracy dla osób dorosłych

JA W RELACJI - A

Test badający predyktory w obszarze interpersonalnym dla osób dorosłych

JA W RELACJI - PCT-Y

Test badający predyktory w obszarze interpersonalnym dla osób w wieku 13-19 lat

JA W SZKOLE - Y

Test badający kluczowe predyktory osiągnięcia sukcesu dla osób w wieku 13-19 lat

JA WE WSPÓŁPRACY - A

Test badający wewnętrzne predyktory do tworzenia efektywnej współpracy dla osób dorosłych

JA WE WSPÓŁPRACY - Y

Test badający wewnętrzne predyktory do tworzenia efektywnej współpracy dla osób w wieku 13-19 lat

DISC Fundamental for Adults

Test badający indywidualny styl zachowania i komunikowania się osoby dorosłej

DISC Fundamental for Young

Test badający indywidualny styl zachowania i komunikowania się osoby w wieku 13 - 19 lat

TEST CAREER

Test dla osób dorosłych. Bada wagę czynników, które mają wpływ na wybór pracy oraz satysfakcję

TEST CAREER YOUNG

Test dla osób w wieku 13-19 lat. Bada wagę czynników, które mają wpływ na wybór ścieżki kariery

SZKOŁY

Baza testów, kwestionariuszy do badania osobowości, predyspozycji i preferencji zawodowych oraz wielu kompetencji dla UCZNIÓW

UCZELNIE

Baza testów, kwestionariuszy do badania osobowości, predyspozycji i preferencji zawodowych oraz wielu kompetencji dla STUDENTÓW

PAKIETY TESTÓW DLA SZKOŁY

PAKIET 100 TESTÓW

na 1 rok

2600.00PLN
Usługa dostępna dla klientów organizacji

PAKIET 200 TESTÓW

na 1 rok

4400.00PLN
Usługa dostępna dla klientów organizacji

PAKIET 300 TESTÓW

na 1 rok

5800.00PLN
Usługa dostępna dla klientów organizacji

PAKIET INDYWIDUALNY

ilość testów i cena ustalane indywidualnie

0.00PLN
Usługa dostępna dla klientów organizacji

PAKIETY TESTÓW DLA UCZELNI

PAKIET 100 TESTÓW

na 1 rok

3600.00PLN
Usługa dostępna dla klientów organizacji

PAKIET 200 TESTÓW

na 1 rok

5800.00PLN
Usługa dostępna dla klientów organizacji

PAKIET 300 TESTÓW

na 1 rok

7500.00PLN
Usługa dostępna dla klientów organizacji

PAKIET INDYWIDUALNY

ilość testów i cena ustalane indywidualnie

0.00PLN
Usługa dostępna dla klientów organizacji

CERTYFIKOWANE SZKOLENIE PCT

Szkolenie przygotowujące do przeprowadzenia diagnozy, prawidłowej oceny i interpretacji  wyników testu PROFI COMPETENCE TEST dla osób dorosłych oraz osób w wieku 13-19 lat