TEST CAREER YOUNG

TEST CAREER YOUNG

Test Career Young  jest narzędziem badającym kluczowe wartości i  potrzeby danej osoby mające wpływ na proces podejmowania decyzji dotyczącej wyboru kierunku zawodowego, edukacji lub pracy. Przeznaczony jest dla osób w wieku 13-19 lat.

Test identyfikuje potrzeby dotyczące preferencji zawodowych oraz pomaga w procesie wyznaczania ścieżki kariery zawodowej.

Bada 14 głównych predyktorów, mających wpływ na zadowolenie i satysfakcję z pracy.  

W znacznym stopniu weryfikuje szeroki wachlarz możliwości, który oferuje aktualnie rynek pracy i pozwala określić, jaki kierunek rozwoju jest dla młodej osoby najlepszy. Dodatkowo umożliwia przeanalizowanie dopasowania preferencji zawodowych do potrzeb i celów danej osoby.

Test oparty jest na 14 predyktorach:

 

 

Bogate opracowanie wyników zawiera rekomendacje specjalistów i wspiera wyznaczanie celów i podejmowanie decyzji dotyczących preferencji zawodowych

 • profesjonalne narzędzie dla nauczycieli, pedagogów i doradców zawodowych do diagnozy ucznia w zakresie preferencji zawodowych
 • budowanie świadomości swojego potencjału
 • wyznaczanie mocnych i słabych stron w obszarze wyboru kierunku czy zawodu
 • wyznaczanie potrzeb zawodowych młodego człowieka
 • diagnoza w procesach rozwojowych
 • ustalanie obszarów koniecznych w procesie nauki
 • ustalanie indywidualnego planu rozwoju oraz wyznaczania ścieżki kariery
 • narzędzie zainspirowane modelem Edgara Scheina
 • 84 pytania w układzie odpowiedzi na skali od 1 do 6
 • czas wypełniania: ok. 20 minut
 • narzędzie poddane normalizacji
 • raporty: krótki i długi wraz z rekomendacjami - dostępne w wersji polskiej, angielskiej, rosyjskiej i innych językach
 • raport dostępny bezpośrednio po wykonaniu badania
 • Uczniów szkół podstawowych i  ponadpodstawowych
 • Nauczycieli, Doradców zawodowych, Psychologów, Pedagogów, Rodziców