CERTYFIKOWANE SZKOLENIE PCT

CERTYFIKOWANE SZKOLENIE PCT to 3 dni intensywnego szkolenia, które przygotowuje uczestników do pracy z narzędziem PROFI COMPETENCE TEST do diagnozy osób w zakresie 6 wymiarów i 31 podwymiarów.

 

 

PODCZAS SZKOLENIA UCZESTNIK OTRZYMA:

 • WIEDZĘ dotyczącą psychologicznych aspektów PROFI COMPETENCE TEST
 • KOMPETENCJE  do prawidłowej oceny i interpretacji wyników uzyskanych w teście
 • UMIEJĘTNOŚĆ  stosowania testu PCT dla osób dorosłych i młodzieży
 • TYTUŁ Międzynarodowego Akredytowanego Konsultanta PCT

Szkolenie prowadzi międzynarodowy trener Profi Competence®, który wyposaży uczestników w merytoryczną i praktyczną wiedzę opartą na wieloletnich badaniach.


Po ukończeniu szkolenia uczestnicy z branży DORADZTWA PERSONALNEGO otrzymują Certyfikat PCT, który uprawnia do zakupu specjalnej OFERTY PAKIETÓW do korzystania z bazy testów.

Dzień 1 

 1. PCT wielowymiarowy test osobowości
 • Opis testu
 • Wprowadzenie do narzędzia
 • Procedura stosowania
 1. Aspekty etyczne i prawne – Kodeks etyczny PCT
 2. Psychologiczne aspekty PCT
 • Teorie psychologiczne będące podstawą koncepcji PCT
 • Rzetelność, trafność, normalizacja testu
 • Dane psychometryczne i normy
 1. Zastosowanie testu PCT
 2. Krok po kroku - proces pracy z narzędziem
 3. Aprobata Społeczna – definicja i interpretacja
 4. 6 wymiarów – definicje i interpretacja
 • JA W RELACJI
 • JA WE WSPÓŁPRACY
 • JA W PRACY
 • JA W DZIAŁANIU
 • JA I MOJA SAMOOCENA
 • JA I MOJE EMOCJE
 1. Analiza podwymiarów cz. I
 • JA W RELACJI: Życzliwość , Chęć przebywania z ludźmi, Kontakty interpersonalne, Asertywność, Szukanie wrażeń
  Definicja podwymiarów i interpretacja wyników oraz znaczenie i zależności między poszczególnymi podwymiarami – ćwiczenia i analiza wyników
 • JA WE WSPÓŁPRACY: Podejrzliwość, Szczerość, Egoizm, Rywalizacja, Pokora
  Definicja podwymiarów i interpretacja wyników oraz znaczenie i zależności między poszczególnymi podwymiarami – ćwiczenia i analiza przypadków
 • JA W PRACY: Skuteczność, Liderstwo, Kontrola siebie, Dążenie do celu, Sława
  Definicja podwymiarów i interpretacja wyników oraz znaczenie i zależności między poszczególnymi podwymiarami.

Dzień 2

 1. Analiza podwymiarów cz. II
 • JA W DZIAŁANIU: Zorganizowanie, Uporządkowanie, Sumienność, Ostrożność, Wytrzymałość, Wewnątrzsterowność
  Definicja podwymiarów i interpretacja wyników oraz znaczenie i zależności między poszczególnymi podwymiarami – praca w grupach i analiza wyników
 • JA I MOJA SAMOOCENA: Ogólne postrzeganie siebie, Zgodność z samym sobą, Tożsamość, Poczucie bliskości, Atrakcyjność
  Definicja podwymiarów i interpretacja wyników oraz znaczenie i zależności między poszczególnymi podwymiarami – ćwiczenia i analiza wyników. Analiza wpływu wymiaru JA I SAMOOCENA na pozostałe wymiary PCT.
 • JA I MOJE EMOCJE: Niepokój, Poczucie niższości, Bezradność, Depresyjność, Wrogie zachowania. Definicja podwymiarów i interpretacja wyników oraz znaczenie i zależności między poszczególnymi podwymiarami – ćwiczenia, analiza przypadków. Analiza wpływu wymiaru JA I MOJE EMOCJE na pozostałe wymiary PCT.

  2. Trzy rodzaje raportu (krótki, średni i długi) – omówienie struktury raportu oraz prezentacji wyników.
  3. Szczegółowa analiza własnego raportu.
  4. Sesja Informacji zwrotnej – jak konstruktywnie przekazać feedback.


PRAKTYKA
Każdy uczestnik otrzyma 3 kody do testów w celu przeprowadzenia badania i analizy wyników z klientem/pacjentem w ciągu 3-4 tygodni. W trakcie praktyki dla uczestników będzie dostępny konsultant.

Dzień 3 

 1. Analiza przypadków – interpretacja psychologiczna poszczególnych wyników
 2. Analiza wiarygodności wyników – omówienie i ćwiczenia
 3. Zaawansowane powiązania i łączenia wyników w obrębie wymiarów i podwymiarów
 4. Style zachowań i postaw osobowościowych – analiza i interpretacja 15 styli
 5. Wykorzystanie testu PCT w pracy
 6. Baza testów - zasady doboru właściwych narzędzi pod kątem potrzeb, możliwości i sytuacji klienta i/lub organizacji;
 7. Baza testów - system krok po kroku
 8. Pakiety i Licencje – korzyści z akredytacji PCT 

 

Trenerów biznesu do pracy indywidualnej i grupowej jako narzędzie wspierające proces szkoleniowy. Pomocny w szkoleniach z zakresu: komunikacji, sprzedaży, obsługi Klienta, umiejętności menedżerskich, pracy zespołowej, asertywności, motywowania, radzenia sobie z emocjami i trudnymi sytuacjami, rozwiązywania konfliktów, budowania własnej marki, budowania poczucia własnej wartości, pracy nad pewnością siebie, zarządzania sobą w czasie, zarządzania swoją pracą oraz treningów interpersonalnych i innych.

Psychologów do pracy indywidualnej i grupowej z pacjentami. Pomaga w lepszym zrozumieniu pacjenta i nawiązaniu z nim pełniejszego, empatycznego kontaktu. Określa w sposób kompleksowy samoocenę, nastawienie do pracy, współpracy, działania, budowania relacji jak również mierzy poziom wybranych emocji wpływających na efektywne funkcjonowanie. Wspiera proces diagnozy i planowanie terapii.

Coachów do pracy indywidualnej (sesje coachingowe) oraz do grupowego coachingu. Pomocny w poznaniu Klienta. Określa w sposób kompleksowy samoocenę, nastawienie do pracy, współpracy, działania, budowania relacji jak również mierzy poziom wybranych emocji wpływających na efektywne funkcjonowanie. Wspiera określenie celów coachingowych.

Doradców zawodowych do pracy indywidualnej i grupowej. Pozwala na diagnozę predyspozycji osobowościowych i zawodowych Klienta. Bada w sposób kompleksowy samoocenę, nastawienie do pracy, współpracy, działania, budowania relacji jak również mierzy poziom wybranych emocji wpływających na efektywne funkcjonowanie. Pomocny w wyznaczaniu ścieżki kariery zawodowej.

Wykładowców jako narzędzie wspomagające do zajęć i warsztatów. Pomocny w zajęciach m.in. z zakresu: komunikacji, umiejętności menedżerskich, pracy zespołowej, asertywności, motywowania, radzenia sobie z emocjami i trudnymi sytuacjami, rozwiązywania konfliktów, budowania własnej marki, budowania poczucia własnej wartości, pracy nad pewnością siebie, zarządzania sobą w czasie.

Nauczycieli do pracy indywidualnej i grupowej z uczniami. Pozwala na ustalenie predyspozycji osobowościowych, stylu nauki i współpracy uczniów w celu wspierania ich procesu rozwoju. Określa w sposób kompleksowy samoocenę, nastawienie do nauki, współpracy, działania, budowania relacji jak również mierzy poziom wybranych emocji wpływających na efektywne funkcjonowanie młodego człowieka.

Pedagogów do pracy indywidualnej i grupowej z uczniami. Pomaga w lepszym zrozumieniu ucznia i nawiązaniu z nim pełniejszego, empatycznego kontaktu. Określa w sposób kompleksowy samoocenę, nastawienie do nauki, współpracy, działania, budowania relacji jak również mierzy poziom wybranych emocji wpływających na efektywne funkcjonowanie młodego człowieka. Wspiera proces rozwoju umiejętności komunikacyjnych, interpersonalnych, rozwiązywania konfliktów, radzenia sobie z emocjami i trudnymi sytuacjami.

 • zdobycie specjalistycznej wiedzy psychologicznej
 • wykorzystanie  testu PCT w pracy z klientem/pacjentem
 • możliwość głębokiej analizy i diagnozy klienta/pacjenta
 • dostęp do bazy testów i możliwość zakupu PAKIETÓW po preferencyjnych cenach – OFERTA TYLKO DLA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA Z BRANŻY DORADZTWA PERSONALNEGO
 • zwiększenie oferty szkoleniowo-coachingowo-doradczej
 • wykorzystanie narzędzi na szkoleniach i indywidualnych sesjach

Każdy uczestnik otrzyma:

 • Szczegółowy raport swojego badania
 • Trzy szczegółowe raporty wykonane w trakcie praktyki
 • Dostęp do bazy wszystkich testów i możliwość wykonania 10 wybranych testów
 • 10% zniżki na następne szkolenie
 • Możliwość zakupu pakietu 50/100/200 testów w specjalnej OFERCIE po preferencyjnych cenach tylko dla osób z branży DORADZTWA PERSONALNEGO, które otrzymały CERTYFIKAT PCT-A
Miasto
Dni szkolenia

Brak szkoleń w danym terminie

Cena

8000.00 PLN 9000.00 PLN

Wybierz termin