PROFI COMPETENCE - BAZA TESTÓW DLA KAŻDEGO

To dostęp do BAZY TESTÓW psychologicznych, osobowościowych, kompetencyjnych, predyspozycji zawodowych w formie on-line z wynikami i szczegółowymi raportami. Stworzona dla INSTYTUCJI, FIRM, DZIAŁÓW HR w celu zbadania kompetencji i predyspozycji osobowościowych, interpersonalnych, zawodowych pracowników oraz do wykorzystania w procesie rekrutacji. Umożliwia dostęp do baterii testów dostosowanych do każdej grupy pracowników.

To dostęp do BAZY TESTÓW, kwestionariuszy, narzędzi diagnostycznych w celu zbadania predyspozycji zawodowych i interpersonalnych, umiejętności liderskich, osobowościowych i innych dla uczniów SZKÓŁ i studentów UCZELNI. Narzędzia diagnostyczne z wynikami i szczegółowymi raportami do pracy doradców zawodowych, pedagogów oraz nauczycieli.

To dostęp do BAZY TESTÓW psychologicznych, osobowościowych, kompetencyjnych, predyspozycji zawodowych w formie on-line z wynikami i szczegółowymi raportami. Stworzona dla INDYWIDUALNYCH OSÓB w celu zbadania wielu obszarów z zakresu kompetencji i predyspozycji osobowościowych, liderskich, zawodowych, stylów interpersonalnych, emocji i zachowań oraz wyznaczania ścieżki kariery. Umożliwia dostęp do baterii testów dostosowanych dla każdej osoby.

BAZA TESTÓW psychologicznych, osobowościowych, kompetencyjnych, predyspozycji zawodowych w formie on-line z wynikami i szczegółowymi raportami. Narzędzia do diagnozy wielu obszarów między innymi: osobowości, samooceny, współpracy, zarządzania, predyspozycji menedżerskich, emocji, motywacji, mocnych stron i obszarów do rozwoju w pracy zawodowej i życiu prywatnym, stylów interpersonalnych, pracy w zespole, radzenia sobie w sytuacjach trudnych i konfliktowych, wyznaczania ścieżki kariery, preferencji zawodowych i innych.

CERTYFIKOWANE SZKOLENIA, które przygotowują uczestników do pracy z narzędziami/testami psychologicznym służącymi do diagnozy osób w zakresie predyspozycji osobowościowych i zawodowych. Po ukończeniu szkolenia każdy uczestnik otrzymuje CERTYFIKAT PROFI COMPETENCE, który uprawnia do korzystania ze specjalnej OFERTY bazy testów w formie PAKIETÓW dla specjalistów: Psychologów, Doradców Zawodowych, Coachów, Trenerów.