CO TO JEST PROFI COMPETENCE ?

PROFI COMPETENCE to BAZA TESTÓW psychologicznych, narzędzi diagnostycznych i kwestionariuszy online do badania osobowości, predyspozycji i preferencji zawodowych oraz wielu kompetencji menedżerskich. Wszystkie narzędzia i testy zostały przygotowane przez grupę ekspertów, psychologów, psychometryków oraz doradców zawodowych w celu dostarczenia Państwu profesjonalnych narzędzi do pracy jak i diagnozy osób indywidualnych, pracowników firm i organizacji oraz uczniów i studentów. Intuicyjny system oraz szeroka gama solidnych produktów (testów, kwestionariuszy, narzędzi diagnostycznych) dostarcza rzetelne wyniki oraz szczegółowe raporty z każdego badania. Każdy produkt w bazie testów to sprawdzone narzędzie do podnoszenia efektywności w życiu prywatnym jak i zawodowym.
W jednym miejscu kilkadziesiąt testów do diagnozy wielu wymiarów, podwymiarów oraz obszarów
24h - dostęp do wszystkich wykupionych testów 24h na dobę
Różne opcje dostępu - możliwość wykupienia pojedynczego testu lub dostępu do bazy w formie PAKIETU rocznego czy też PAKIETÓW TESTÓW
Dedykowane PAKIETY – specjalne pakiety dla sektora edukacyjnego, biznesowego oraz dla specjalistów
Oszczędność - Wykupując PAKIETY lub PAKIET TESTÓW płacisz nawet do 90% mniej za test
Profesjonalne narzędzia do pracy specjalistów - baza testów dla Trenerów, Coachów, Doradców Zawodowych, Psychologów do pracy indywidualnej i grupowej
Raporty – szczegółowe raporty nie wymagające dodatkowej analizy konsultanta czy specjalisty. Generowane automatycznie po zakończeniu testu dostosowane do indywidualnych wyników.
Intuicyjny i łatwy system – korzystanie z bazy jest bardzo proste i nie wymaga przeszkolenia
Dostęp do BAZY TESTÓW umożliwia organizacji korzystanie ze sprawdzonych narzędzi psychometrycznych do badania na każdym etapie kariery zawodowej kompetencji swoich pracowników, diagnozy potrzeb szkoleniowych i coachingowych czy wyznaczania ścieżki kariery. Pozwala zdiagnozować nie tylko zachowania pracowników i ich potencjał, ale również wewnętrzną motywację, wartości i role w zespole. Łatwy dostęp do szerokiej bazy testów pozwala firmie przeprowadzać badania swoich pracowników zgodnie z potrzebami oraz w dogodnym dla niej czasie. Testy online z bardzo szczegółowymi raportami składającymi się z wyników, wyczerpujących opisów oraz konkretnych rekomendacji nie wymagają dodatkowej analizy konsultanta czy specjalisty. Dostęp do BAZY TESTÓW w formie PAKIETÓW pozwala organizacji na ciągły monitoring rozwoju osobistego i zawodowego swoich pracowników.
Dostęp do BAZY TESTÓW umożliwia działom HR korzystanie ze sprawdzonych narzędzi diagnostycznych do rekrutacji, w procesach rozwoju pracowników do diagnozy ich kompetencji, identyfikacji mocnych stron oraz obszarów do rozwoju w celu zmiany zakresu obowiązków, stanowiska, awansu czy określenia potrzeb szkoleniowych. Łatwy dostęp do bazy kilkudziesięciu testów badających wiele obszarów pozwala specjalistom HR wybierać i przeprowadzać badania pracowników zgodnie z potrzebami i celem oraz w dogodnym dla nich czasie. Testy online z bardzo szczegółowymi raportami składającymi się z wyników, opisów oraz rekomendacji nie wymagają dodatkowej analizy konsultanta czy specjalisty. Dostęp do BAZY TESTÓW w formie PAKIETÓW pozwala na ciągły monitoring rozwoju osobistego i zawodowego pracowników firmy.
Dostęp do BAZY TESTÓW umożliwia przedsiębiorstwom, firmom szkoleniowo-doradczym, rekrutacyjnym jak również specjalistom do spraw rekrutacji korzystanie ze sprawdzonych testów w celu wyboru najlepszych kandydatów do pracy. Łatwy dostęp do szerokiej bazy testów z wielu obszarów identyfikujących kluczowe kompetencje na dane stanowisko umożliwia przeprowadzenie rzetelnej rekrutacji i wyłonienie najlepszego kandydata zgodnie z potrzebami organizacji. Testy online z bardzo szczegółowymi raportami składającymi się z wyników, obszernych opisów oraz rekomendacji nie wymagają dodatkowej analizy konsultanta czy specjalisty. Dostęp do BAZY TESTÓW w formie PAKIETÓW umożliwia wybór odpowiednich narzędzi diagnostycznych do zbadania wielu obszarów zgodnych z celem rekrutacji oraz wykorzystanie ich w dogodnym dla organizacji czasie.
Dostęp do BAZY TESTÓW umożliwia uczelnianym BIUROM KARIER korzystanie i udostępnianie studentom i wykładowcom sprawdzonych narzędzi diagnostycznych w celu badania studentów w procesie rekrutacji a w trakcie studiów określenia ich mocnych stron i obszarów do rozwoju oraz planowania ścieżki zawodowej czy wykorzystania testów jako narzędzi do zajęć i warsztatów. Testy online z bardzo szczegółowymi raportami składającymi się z wyników, obszernych opisów oraz rekomendacji nie wymagają dodatkowej analizy konsultanta czy specjalisty. Dostęp do BAZY TESTÓW w formie PAKIETÓW na umożliwia studentom w dogodnym dla nich czasie wybór odpowiednich testów z wielu obszarów w celu zbadania swoich kompetencji.
Dostęp do BAZY TESTÓW umożliwia TRENEROM korzystanie ze sprawdzonych narzędzi diagnostycznych w ich pracy z klientem w celu diagnozy mocnych stron i obszarów do rozwoju, w procesie rekrutacji lub wykorzystanie testów w procesie diagnozy potrzeb szkoleniowych jak również jako narzędzia do szkoleń grupowych i indywidualnych. Łatwy dostęp do szerokiej bazy testów online z bardzo szczegółowymi raportami składającymi się z wyników, obszernych opisów oraz rekomendacji identyfikujących kluczowe kompetencje wzbogacą warsztat każdego Trenera oraz pozwolą na głębszą analizę uczestników szkolenia. Dostęp do BAZY TESTÓW w formie specjalnego PAKIETU stworzonego dla Trenerów umożliwia wykorzystanie baterii testów w procesach szkoleniowych w celu podniesienia jakości warsztatów oraz diagnozy wielu obszarów uczestników szkolenia.
Dostęp do BAZY TESTÓW umożliwia DORADCOM ZAWODOWYM korzystanie ze sprawdzonych narzędzi diagnostycznych w ich pracy z klientem w celu diagnozy mocnych stron i obszarów do rozwoju, identyfikacji kluczowych kompetencji, badania osobowości i predyspozycji zawodowych, do wyznaczania ścieżki kariery oraz wypracowania indywidualnych planów działań. Łatwy dostęp do szerokiej bazy testów online z bardzo szczegółowymi raportami składającymi się z wyników, wyczerpujących opisów oraz rekomendacji identyfikujących kluczowe kompetencje wzbogacą warsztat pracy każdego Doradcy Zawodowego oraz pozwolą na głębszą analizę klientów. Dostęp do BAZY TESTÓW w formie specjalnego PAKIETU stworzonego tylko dla Doradców Zawodowych umożliwia wykorzystanie baterii testów w sesjach indywidualnych i grupowych w celu podniesienia jakości usług oraz diagnozy wielu obszarów klienta.
Dostęp do BAZY TESTÓW umożliwia PSYCHOLOGOM korzystanie ze sprawdzonych narzędzi diagnostycznych w ich pracy z klientem/pacjentem w celu diagnozy mocnych stron i obszarów do rozwoju, identyfikacji kluczowych kompetencji, zbadania typu osobowości, predyspozycji osobowościowych i zawodowych, występujących barier, ograniczeń i przekonań. Łatwy dostęp do szerokiej bazy testów online z bardzo szczegółowymi raportami składającymi się z wyników, obszernych opisów oraz rekomendacji identyfikujących kluczowe kompetencje i obszary wzbogacą warsztat każdego Psychologa oraz pozwolą na głębszą analizę klientów/pacjentów. Dostęp do BAZY TESTÓW w formie specjalnego PAKIETU stworzonego tylko dla Psychologów umożliwia wykorzystanie baterii testów w sesjach indywidualnych i grupowych w celu podniesienia jakości usług oraz diagnozy wielu obszarów klienta/pacjenta.
Dostęp do BAZY TESTÓW umożliwia Coachom korzystanie ze sprawdzonych narzędzi diagnostycznych w ich pracy z klientem w celu diagnozy mocnych stron i obszarów do rozwoju, identyfikacji kluczowych kompetencji, zbadania typu osobowości, predyspozycji osobowościowych i zawodowych, występujących barier, ograniczeń i przekonań. Łatwy dostęp do bazy kilkudziesięciu testów online z bardzo szczegółowymi raportami składającymi się z wyników, obszernych opisów oraz rekomendacji identyfikujących kluczowe kompetencje i obszary do rozwoju to idealne rozwiązanie do wykorzystania na pierwszej sesji coachingowej w celu zdiagnozowania klienta oraz określenia celów coachingowych. Dostęp do BAZY TESTÓW w formie specjalnego PAKIETU stworzonego tylko dla Coachów wzbogacą warsztat każdego Coacha i umożliwi wykorzystanie baterii testów w sesjach indywidualnych i grupowych w celu podniesienia jakości oferowanych usług oraz diagnozy wielu obszarów klienta w procesie coachingowym.
Dostęp do BAZY TESTÓW umożliwia Pedagogom i Nauczycielom korzystanie ze sprawdzonych narzędzi diagnostycznych w celu diagnozy mocnych stron i obszarów do rozwoju, identyfikacji kluczowych kompetencji, badania osobowości i predyspozycji zawodowych uczniów oraz do wyznaczania ścieżki edukacyjnej i zawodowej wraz z wypracowaniem indywidualnych planów działań. Łatwy dostęp do bazy kilkudziesięciu testów online z bardzo szczegółowymi raportami składającymi się z wyników, obszernych opisów oraz rekomendacji identyfikujących kluczowe kompetencje i obszary do rozwoju to idealne narzędzia do wykorzystania na lekcjach wychowawczych, zajęciach z przedsiębiorczości czy innych warsztatów w celu zdiagnozowania uczniów i poszerzenia ich świadomości o swoich kompetencjach. Dostęp do BAZY TESTÓW w formie PAKIETA stworzonego dla szkół wzbogaci warsztat każdego Pedagoga i Nauczyciela oraz umożliwi korzystanie ze specjalistycznych narzędzi w dogodnym dla nich czasie.
Dostęp do BAZY TESTÓW umożliwia Urzędom korzystanie ze sprawdzonych narzędzi diagnostycznych w celu diagnozy Klientów/Petentów w zakresie mocnych stron i obszarów do rozwoju, identyfikacji kluczowych kompetencji, zbadania typu osobowości, predyspozycji osobowościowych i zawodowych, występujących barier, ograniczeń i przekonań. W procesie rekrutacji wyboru najlepszych kandydatów do oferowanej przez Urząd pracy. Łatwy dostęp do bazy kilkudziesięciu testów z wielu obszarów identyfikujących kluczowe kompetencje na dane stanowisko pozwala na przeprowadzenie rzetelnej rekrutacji i wyłonienie najlepszego kandydata na dane stanowisko zgodnie z potrzebami Przedsiębiorców. Testy online z bardzo szczegółowymi raportami składającymi się z wyników, obszernych opisów oraz rekomendacji nie wymagają dodatkowej analizy konsultanta czy specjalisty. Dostęp do BAZY TESTÓW w formie PAKIETU stworzonego dla Instytucji umożliwia wybór odpowiednich narzędzi diagnostycznych do zbadania wielu obszarów zgodnych z celem badania oraz wykorzystanie ich w dogodnym dla Urzędu i Klienta/Petenta czasie.

Jak działa PC ?

Zgodnie z potrzebami twojej firmy, szkoły czy instytucji wykupujesz pakiety na określony czas na dostęp do bazy testów dostosowanych do danej grupy. Na przykład: Jako Szkoła/Firma/Instytucja wykupujesz jedną z dostępnych pakietów np. „PAKIET DO 200 OSÓB” na okres 1 roku. Przez ten czas masz możliwość wykonania 200 testów dla uczniów/pracowników/klientów. Po wykorzystaniu z bazy 200 testów możesz wykupić kolejny pakiet.

Wykupujesz

Pakiet do 200 osób

Otrzymujesz

Dostęp do bazy testów na 1 rok

Wykonujesz

1, 2 ... 55 ... 102 ... 146 ... 200 testów

Wykorzystałeś

Wszystkie dostępne dla Ciebie testy

Wykupujesz

Następne pakiety na kolejny rok

OSOBY INDYWIDUALNE

Zgodnie z indywidualnymi potrzebami wykupujesz dostęp do wybranego testu lub masz możliwość wykupienia pakietu 2, 3 lub 5 testów. Wykupując pakiet otrzymujesz dostęp do bazy testów, z której wybierasz ilość testów zgodnie z wykupionym pakietem.

Wykupujesz

Pakiet 3 testów

Otrzymujesz

Dostêp do bazy testów na 3 miesiące

Wykonujesz

3 testy z bazy

Otrzymujesz

Wyniki i szczegółowe raporty z testów

Wykupujesz

Pakiet 5 testów

Geneza profi competence

+
Lat doświadczenia
+
Zbadanych osób
+
Godzin pracy indywidualnej
+
Przeszkolonych pracowników
+
Przeszkolonych uczniów
+
Przeszkolonych coachów
+
Certyfikowanych trenerów
+
Zrealizowanych projektów
Diagnoza kompetencji, potencjału, talentu, typu osobowości, a także sposobu reakcji w różnych sytuacjach, to jeden z ważniejszych etapów w procesie rozwoju osobistego i zawodowego każdego człowieka. Rzetelne wyniki badań, testów w zakresie wielu wymiarów i podwymiarów pozwalają:
Wyznaczyć ścieżkę kariery zawodowej
Opracować indywidualny proces doskonalenia kompetencji
Przeprowadzić analizę potrzeb rozwojowych
Przeprowadzić rzetelną i skuteczną rekrutację
Zdiagnozować mocne strony oraz obszary do rozwoju
Zdiagnozować luki kompetencyjne
Zdiagnozować i rozwinąć talenty
Odkryć motywatory
Poznać swoje zachowania
Zrozumieć z czego wynikają trudne sytuacje
Poznać poziom procesów poznawczych
Zbadać poziom inteligencji wielorakich
By otrzymać rzetelne wyniki i wiarygodną interpretacją kluczowym jest wybór profesjonalnych narzędzi psychometrycznych opartych na teoriach psychologicznych, które zagwarantują osiągnięcie zakładanych rezultatów.

DLATEGO STWORZYLIŚMY BAZĘ TESTÓW PROFI COMPETENCE

Ponad piętnastoletnie doświadczenie zespołu psychologów, socjoterapeutów, trenerów biznesu, coachów, ekspertów z wielu dziedzin związanych z rozwojem osobistym oraz specjalistów z zakresu edukacji umożliwiło stworzenie solidnych produktów: testów, kwestionariuszy oraz narzędzi do diagnozy uczniów, studentów, pracowników, menedżerów. Przeprowadzenie około 11 tysięcy badań/testów wśród pracowników firm oraz uczniów i studentów pozwoliło dostosować narzędzia do potrzeb naszych klientów. Dzięki temu powstały rzetelne produkty oparte na teoriach psychologicznych, doświadczeniu wielu specjalistów, praktyków biznesu spełniające wszystkie parametry jakościowe.Jesteśmy dumni z naszej wieloletniej pracy, dogłębnej analizy każdego oferowanego Państwu produktu mającego zastosowanie zarówno w edukacji jak i w biznesie.