5e2c7558dfbfd184421521.png

FIRMY

Firma ma możliwość wykupienia licencji na 50, 100 lub 200 testów.
Wykupując licencję Firma otrzymuje dostęp do bazy testów on-line z wynikami i szczegółowymi raportami. Licencja umożliwia przeprowadzenie 50/100/200 testów wybranych z bazy do diagnozy pracowników w okresie 1 roku od dnia zakupienia licencji.  Łatwy i intuicyjny system pozwala na przyporządkowywanie testów do badanej osoby oraz generowanie wyników i szczegółowych raportów.

Wszystkie testy to profesjonalne narzędzia wspierające działy HR,  menedżerów, kierowników w zarządzaniu zasobami ludzkimi.
 

Wykorzystanie testów:

  • Do diagnozy pracowników w zakresie ich kompetencji interpersonalnych, liderskich i predyspozycji zawodowych
  • Do wyznaczania ścieżki kariery zawodowej i awansu
  • Do określenia mocnych stron i obszarów do rozwoju pracowników
  • Do budowy i zarządzania zespołami
  • Dla działów HR
  • Do rekrutacji i selekcji pracowników

    Każdy test zawiera wyniki i szczegółowy raport z rekomendacjami, który nie wymaga dodatkowej analizy specjalisty.

 

TEST PCT-A – Wielowymiarowy test osobowości dla osób dorosłych.
Test PCT Profi Competence Test to najbardziej kompleksowy test badający potencjał, samoocenę, emocje, mocne strony i obszary do rozwoju osoby dorosłej. Jest wielowymiarowym narzędziem wykorzystywanym w badaniach osobowości w kontekście wielu obszarów życia prywatnego jak i zawodowego.
Profi Competence Test jest narzędziem wspierającym proces poznania samego siebie oraz proces rozwoju zawodowego. Zalecany do budowania świadomości swoich zasobów oraz podczas budowania ścieżki kariery.

TEST JA W DZIAŁANIU – Test badający potencjał w obszarze codziennego funkcjonowania dla osób dorosłych.
Narzędzie przeznaczone do zbadania własnego potencjału w obszarze codziennego funkcjonowania w aspekcie realizacji celów i zadań. Test daje informacje o zorganizowaniu, sumienności, ostrożności czy wytrzymałości w dążeniu do celu a także o predyspozycjach do przewodzenia innym.

 

TEST JA W PRACY – Test badający kluczowe predyktory osiągania sukcesu dla osób dorosłych.
Narzędzie przeznaczone do zidentyfikowania kluczowych predyktorów osiągnięcia sukcesu w pracy zawodowej. Bada poziom skuteczności działania, nastawienia i dążenia do celów oraz charyzmę związaną z liderstwem. Daje informację o wewnętrznej sile potrzebnej w pracy.

TEST JA W RELACJI – Test badający predyktory w obszarze interpersonalnym dla osób dorosłych.
Narzędzie stworzone do poznania własnych zachowań w obszarze interpersonalnym. Test bada wartość życzliwości, chęci przebywania z ludźmi i budowania kontaktów interpersonalnych oraz postawę asertywną w relacjach zawodowych i prywatnych. Wskazuje rekomendacje rozwojowe w życiu prywatnym i zawodowym.

TEST JA I MOJA SAMOOCENA – Test badający poziom samooceny dla osób dorosłych.
K
ompleksowe narzędzie badające nastawienie do siebie i ocenę swojej postawy oraz zachowania. Test zaprojektowany aby zbadać stosunek do swojej wiedzy, kompetencji, umiejętności, atrakcyjności i życia w zgodzie z samym sobą.

TEST JA WE WSPÓŁPRACY – Test badający wewnętrzne predyktory do tworzenia efektywnej współpracy dla osób dorosłych.
Narzędzie badające wewnętrzne predyktory człowieka niezbędne do tworzenia efektywnej współpracy z innymi. Test identyfikujący elementy wpływające na dobrą kooperację między ludźmi m.in. ugodowość, nastawienie na siebie bądź na innych, ufność i podejrzliwość. Zaprojektowany aby pomóc w budowaniu lub wzmacnianiu współpracy w życiu prywatnym i zawodowym.

TEST JA I MOJE EMOCJE – Test badający poziom emocji w codziennym funkcjonowaniu dla osób dosrosłych.
Narzędzie stworzone do identyfikacji emocji i nastawienia badanego do świata. Test przeznaczony do określenia poziomu wybranych emocji, badania siły radzenia sobie z trudnościami oraz nastawienia do swoich celów w przyszłości. Pomocny w określeniu obszarów niezbędnych do uzyskania wewnętrznego spokoju.

TEST CAREER przeznaczony jest dla osób dorosłych.
Bada wagę/ważność czynników, które mają wpływ na wybór pracy oraz zadowolenie i satysfakcję z wykonywanego zawodu.

DISC Fundamental – test badający styl zachowania i komunikowania się osoby dorosłej
Test DISC Fundamental to narzędzie stworzone do rozpoznania indywidualnego stylu zachowania i komunikowania się. Bada siłę wartości tworzonych relacji i wyznaczanych celów jednostki.  Ukazuje sposób komunikowania się, jak również sposób ​​​​​​
odbierania komunikatów ze środowiska zewnętrznego.

PCT-A - Profi Competence Test for Adults

Wielowymiarowy test osobowości dla osób dorosłych

JA I MOJA SAMOOCENA - A

Test badający poziom samooceny dla osób dorosłych

JA I MOJE EMOCJE - A

Test badający poziom emocji w codziennym funkcjonowaniu dla osób dorosłych

JA W DZIAŁANIU - A

Test badający potencjał w obszarze codziennego funkcjonowania dla osób dorosłych

JA W PRACY - A

Test badający kluczowe predyktory osiągnięcia sukcesu w pracy dla osób dorosłych

JA W RELACJI - A

Test badający predyktory w obszarze interpersonalnym dla osób dorosłych

JA WE WSPÓŁPRACY - A

Test badający wewnętrzne predyktory do tworzenia efektywnej współpracy dla osób dorosłych

DISC Fundamental for Adults

Test badający indywidualny styl zachowania i komunikowania się osoby dorosłej

TEST CAREER

Test dla osób dorosłych. Bada wagę czynników, które mają wpływ na wybór pracy oraz satysfakcję

PAKIETY TESTÓW DLA FIRM

PAKIET 50 TESTÓW

na 1 rok  

6000.00PLN
Usługa dostępna dla klientów organizacji

PAKIET 100 TESTÓW

na 1 rok  

10000.00PLN
Usługa dostępna dla klientów organizacji

PAKIET 150 TESTÓW

na 1 rok  

13000.00PLN
Usługa dostępna dla klientów organizacji

PAKIET INDYWIDUALNY BIZNES

ilość testów i cena ustalane indywidualnie

 
0.00PLN
Usługa dostępna dla klientów organizacji