5e3414b390972857977156.png

BADANIE KOMPETENCJI

Indywidualne badanie kompetencji składa się z baterii testów online oraz fachowej pomocy konsultanta. Badanie dostarcza kompleksowych informacji w zakresie wymiarów:

 • Typu osobowości – Jaki jest typ osobowości? Jaki masz potencjał?
 • Typu interpersonalnego – Jak się komunikujesz w pracy?
 • Reakcji na stres i sytuacje trudne – Jak reagujesz w sytuacjach trudnych i konfliktowych?
 • Predyspozycji zawodowych – W jakim zawodzie i na jakim stanowisku będę osobą najbardziej efektywną?
 • Ja w relacji – Jak budujesz relacje w pracy?
 • Ja we współpracy – Jak współpracujesz w zespole i z innymi?
 • Ja w pracy – Jakie masz kompetencje w pracy?
 • Ja w działaniu – Jak pracujesz?
 • Ja i moja samoocena – Jak postrzegasz siebie?
 • Ja i moje emocje – Jakie towarzyszą Ci emocje?
 • Kompetencji liderskich – Jakie masz kompetencje liderskie?
 • Pracy w zespole – Jak pracujesz w zespole?
 • Motywacji wewnętrznej i zewnętrznej – Co Cię motywuje?
 • Kotwic kariery – Jakie wyznajesz wartości w pracy i w życiu?

Kompleksowe badanie pozwala bardzo szczegółowo określić potencjał badanych osób i ich predyspozycje liderskie. Umożliwia zdiagnozowanie mocnych stron oraz obszarów do rozwoju oraz określa ścieżkę kariery czy też awansu w firmie. W procesie rekrutacji dokonuje poprawnej selekcji i wyboru odpowiedniego kandydata na dane stanowisko

W skład badania kompetencji wchodzi:

 • Badanie on-line - 3 narzędzia diagnostyczne (w tym Kompleksowy test PCT-A składający się z 6 testów)
 • Wywiad behawioralny z konsultantem
 • Wyniki
 • Szczegółowe raporty z rekomendacjami
 • Sesja informacji zwrotnej
 • Sesja informacji zwrotnej o badanym pracowniku dla przełożonego

Badanie kompetencji można stosować:

 • W procesie rekrutacji
 • Do badania kompetencji i potencjału pracowników
 • Do monitoringu pracowników
 • W procesie tworzenia zespołów projektowych
 • Do wyznaczania ścieżki rozwoju i awansu
 • Do badania potrzeb szkoleniowych
 • W procesie coachingowym
 • Do osób indywidualnych w celu zbadania mocnych stron oraz obszarów do rozwoju

PCT-A - Profi Competence Test for Adults

Wielowymiarowy test osobowości dla osób dorosłych

DISC Fundamental for Adults

Test badający indywidualny styl zachowania i komunikowania się osoby dorosłej

TEST CAREER

Test dla osób dorosłych. Bada wagę czynników, które mają wpływ na wybór pracy oraz satysfakcję

PAKIETY BADANIA KOMPETENCJI

BADANIE KOMPETENCJI

dla 1 osoby  

990.00PLN / os.
Usługa dostępna dla klientów organizacji

BADANIE KOMPETENCJI

dla 2 do 5 osób  

940.00PLN / os.
Usługa dostępna dla klientów organizacji

BADANIE KOMPETENCJI

dla 6 do 10 osób  

890.00PLN / os.
Usługa dostępna dla klientów organizacji

BADANIE KOMPETENCJI

dla 11 do 15 osób  

830.00PLN / os.
Usługa dostępna dla klientów organizacji

BADANIE KOMPETENCJI

dla 16 osób i więcej  

780.00PLN / os.
Usługa dostępna dla klientów organizacji