5e5aa5d67dff8180643347.png

PROFI COMPETENCE TRAINING

Certyfikowane szkolenia przygotowujące specjalistów do pracy z wykorzystaniem testów, kwestionariuszy i narzędzi diagnostycznych. Celem każdego szkolenia jest zapoznanie uczestników z testami oraz dostarczenie informacji niezbędnych do prawidłowej oceny i interpretacji uzyskanych wyników.

Ukończenie szkolenia i zdobycie Certyfikacji:

  • nadaje uprawnienia do uzyskanie tytułu Międzynarodowego Konsultanta z danego testu
  • umożliwia prowadzenie konsultacji z klientami w raz z poszerzoną interpretacją wyników
  • dla pracowników Firm (działów HR) i Instytucji daje możliwość diagnozy i tworzenia profili pracowników oraz kandydatów w procesie rekrutacji bez korzystania z usług zewnętrznego konsultanta
     
  • dla firm z branży DORADZTWA PERSONALNEGO (praktyka psychologiczna, doradztwo zawodowe, coaching, szkolenia, firmy szkoleniowe, firmy rekrutacyjne, agencje zatrudnienia) daje możliwość zakupu DEDYKOWANYCH PAKIETÓW PCL do bazy testów i narzędzi w raz z raportami oraz rekomendacjami.

Każde szkolenie prowadzone jest przez akredytowanych trenerów PROFI COMPETENCE.

PCT-A - Profi Competence Test for Adults

Wielowymiarowy test osobowości dla osób dorosłych

JA I MOJE EMOCJE - A

Test badający poziom emocji w codziennym funkcjonowaniu dla osób dorosłych

JA WE WSPÓŁPRACY - A

Test badający wewnętrzne predyktory do tworzenia efektywnej współpracy dla osób dorosłych

JA W RELACJI - A

Test badający predyktory w obszarze interpersonalnym dla osób dorosłych

JA W PRACY - A

Test badający kluczowe predyktory osiągnięcia sukcesu w pracy dla osób dorosłych

JA W DZIAŁANIU - A

Test badający potencjał w obszarze codziennego funkcjonowania dla osób dorosłych

JA I MOJA SAMOOCENA - A

Test badający poziom samooceny dla osób dorosłych

JA W RELACJI - PCT-Y

Test badający predyktory w obszarze interpersonalnym dla osób w wieku 13-19 lat

PCT-Y - Profi Competence Test for Young

Wielowymiarowy test osobowości dla osób w wieku 13-19 lat

JA WE WSPÓŁPRACY - Y

Test badający wewnętrzne predyktory do tworzenia efektywnej współpracy dla osób w wieku 13-19 lat

JA W DZIAŁANIU - Y

Test badający potencjał w obszarze codziennego funkcjonowania dla osób w wieku 13-19 lat

JA W SZKOLE - Y

Test badający kluczowe predyktory osiągnięcia sukcesu dla osób w wieku 13-19 lat

JA I MOJE EMOCJE - Y

Test badający poziom emocji w codziennym funkcjonowaniu dla osób w wieku 13-19 lat

JA I MOJA SAMOOCENA - Y

Test badający poziom samooceny dla osób w wieku 13-19 lat

TEST CAREER

Test dla osób dorosłych. Bada wagę czynników, które mają wpływ na wybór pracy oraz satysfakcję

TEST CAREER YOUNG

Test dla osób w wieku 13-19 lat. Bada wagę czynników, które mają wpływ na wybór ścieżki kariery

PAKIETY TESTÓW DOSTĘPNE PO ODBYCIU SZKOLENIA

PAKIET 25 TESTÓW

na 1 rok

PLN 990.00 Należy ukończyć Szkolenie PCT, aby uzyskać dostęp do tej Licencji

PAKIET 50 TESTÓW

na 1 rok

PLN 1750.00 Należy ukończyć Szkolenie PCT, aby uzyskać dostęp do tej Licencji

PAKIET 100 TESTÓW

na 1 rok

PLN 2900.00 Należy ukończyć Szkolenie PCT, aby uzyskać dostęp do tej Licencji

PAKIET INDYWIDUALNY

ilość testów i cena ustalana indywidualnie

PLN 0.00 Należy ukończyć Szkolenie PCT, aby uzyskać dostęp do tej Licencji

CERTYFIKOWANE SZKOLENIE PCT

Szkolenie przygotowujące do przeprowadzenia diagnozy, prawidłowej oceny i interpretacji  wyników testu PROFI COMPETENCE TEST dla osób dorosłych oraz osób w wieku 13-19 lat