Baza testów kompetencji online.

Profi Competence Europe skupia międzynarodowych ekspertów z dziedzin związanych z rozwojem i badaniem człowieka. Piętnastoletnie doświadczenie zespołu psychologów, socjoterapeutów, trenerów biznesu, coachów, ekspertów z wielu dziedzin związanych z psychologią i rozwojem osobistym zaowocowało stworzeniem największej bazy testów kompetencji i osobowości online – Bazy Profi Competence.

Testy kompetencji dla uczniów szkół i uczelni wyższych

Dla uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych i uczelni wyższych w celu określenia ścieżki kariery i umiejętności interpersonalnych.

Testy kompetencji dla firm i instytucji

Dla firm i instytucji, działów HR i urzędów służące do badania kompetencji, diagnozy osób poszukujących pracy oraz wyznaczaniu ścieżki rozwoju zawodowego.

Testy kompetencji dla osób indywidualnych

Baza testów kompetencji w formie on-line stworzona dla osób indywidualnych w celu zbadania kompetencji i predyspozycji osobowościowych, interpersonalnych, zawodowych.

INDYWIDUALNIE DOSTOSOWANE TESTY KOMPETENCJI

Baza Profi Competence jest efektem wieloletniej pracy ekspertów. Dowiedli oni, że testy psychometryczne, w tym testy kompetencji są niezastąpionym narzędziem wspierającym rozwój osobisty i zawodowy człowieka. Przeprowadzano około jedenaście tysięcy badań wśród pracowników firm oraz uczniów i studentów, które pozwoliły dostosować narzędzia do potrzeb konkretnych klientów. W efekcie otrzymaliśmy rzetelne, odpowiednio wyselekcjonowane testy kompetencji zawodowych, spełniające wszystkie parametry jakościowe. Testy kompetencji są testami badającymi wiedzę, umiejętności oraz postawy badanych osób. Jest to zbiór pytań, na które udzielając rzetelnych odpowiedzi możemy uzyskać cenną wiedzę z wielu ważnych obszarów życia. Możemy odkryć własne zdolności i talenty, poznać drzemiący w nas potencjał, jak również obszary, które wymagają pracy. Testy w bazie Profi Competence są bardzo intuicyjne do wykonania dla każdego odbiorcy, a raport który uzyskują Państwo na koniec wykonanego testu jest nieocenionym źródłem informacji o sobie samym.

PCT-A

Wielowymiarowy test osobowości dla osób dorosłych

JA I MOJE EMOCJE

Test badający poziom emocji w codziennym funkcjonowaniu dla osób dorosłych

JA I MOJE EMOCJE-Y

Test badający poziom emocji w codziennym funkcjonowaniu dla osób w wieku 15-19 lat

DISC Fundamental for Adults

Test badający indywidualny styl zachowania i komunikowania się osoby dorosłej

PCT-Y

Wielowymiarowy test osobowości dla osób w wieku 15-19 lat

JA I MOJA SAMOOCENA

Test badający poziom samoocena dla osób dorosłych

JA I MOJA SAMOOCENA-Y

Test badający poziom samoocena dla osób w wieku 15-19 lat

JA W DZIAŁANIU

Test badający potencjał w obszarze codziennego funkcjonowania dla osób dorosłych

JA W DZIAŁANIU-Y

Test badający potencjał w obszarze codziennego funkcjonowania dla osób w wieku 15-19 lat

JA W PRACY

Test badający kluczowe predyktory osiągnięcia sukcesu w pracy dla osób dorosłych

JA W SZKOLE

Test badający kluczowe predyktory osiągnięcia sukcesu dla osób w wieku 15-19 lat

JA W RELACJI

Test badający predyktory w obszarze interpersonalnym dla osób dorosłych

JA W RELACJI-Y

Test badający predyktory w obszarze interpersonalnym dla osób w wieku 15-19 lat

JA WE WSPÓŁPRACY

Test badający wewnętrzne predyktory do tworzenia efektywnej współpracy dla osób dorosłych

JA WE WSPÓŁPRACY-Y

Test badający wewnętrzne predyktory do tworzenia efektywnej współpracy dla osób w wieku 15-19 lat

CAREER TEST

Test dla osób dorosłych. Bada wagę czynników, które mają wpływ na wybór pracy oraz satysfakcję

DISC Fundamental for Young

Test badający indywidualny styl zachowania i komunikowania się osoby w wieku 14 - 19 lat

CAREER TEST YOUNG

Test dla osób w wieku 14-19 lat. Bada wagę czynników, które mają wpływ na wybór ścieżki kariery

FAQ: PYTANIA DOTYCZĄCE TESTÓW KOMPETENCJI

Wszystkie oferowane przez firmę Profi Competence testy to idealne narzędzia, aby lepiej poznać samego siebie dlatego warto je robić. Skonstruowane przez profesjonalistów i ekspertów testy kompetencji służą do zbadania wielu obszarów z zakresu naszych predyspozycji osobowościowych, stylów interpersonalnych, emocji i zachowań, kompetencji zawodowych, liderskich oraz do wyznaczania ścieżki kariery. Testy zakończone są szczegółowym raportem, który pomaga nam lepiej poznać badane obszary.
Czas rozwiązywania testu, zależy głównie od ilości pytań w danym teście. W zależności od rodzaju testu jego rozwiązywanie może trwać od dwudziestu do sześćdziesięciu minut. Każdy test jest szczegółowo opisany, w opisie znajduje się informacja o samym teście, ilości pytań oraz o przybliżonej ilości czasu, jaki potrzebujemy na jego rozwiązanie.
Przygotowanie do testu jest bardzo istotnym elementem, ponieważ raport i wyniki, które otrzymamy będą zależały wyłącznie od informacji jakie o sobie przekażemy w trakcie rozwiązywania pytań. Z tego powodu tak ważna jest szczerość w naszych odpowiedziach na pytania oraz nasze samopoczucie. Aby skutecznie rozwiązać test osobowości należy zadbać o to, aby przystąpić do testu wypoczętym i wyspanym oraz z otwartym umysłem, należy zapewnić sobie spokój i odpowiednią ilość czasu, aby na pytania nie odpowiadać w pośpiechu. Należy również ograniczyć bodźce zewnętrzne rozpraszające naszą uwagę oraz skupić się na czytaniu. Na pytania zawarte w testach kompetencji i osobowości należy odpowiadać uczciwie i szczerze w celu uzyskania rzetelnych informacji. Trzeba pamiętać, że jakakolwiek próba manipulowania odpowiedziami może spowodować, iż uzyskane wyniki będą sprzeczne, a to może skutkować niesatysfakcjonującym efektem finalnym dla badanego.
Odpowiedź na to pytanie zależy w dużej mierze od tego czy pracujemy nad sobą, nad obszarami wymagającymi rozwoju i zależy nam na tym, aby co jakiś czas sprawdzić efekty tej pracy poprzez poprawę wyników w raporcie konkretnych testów z bazy Profi Competence. Testy należy powtarzać w zależności od własnych potrzeb osobistych, konieczności wsparcia bliskich nam osób lub potrzeb z punktu widzenia pracodawcy np. do oceny pracowników, procesu migracji pracowników pomiędzy stanowiskami, przy procesie rekrutacji.
Wywiad behawioralny to wywiad przeprowadzany przez naszego certyfikowanego konsultanta badający potrzeby, oczekiwania, sposób myślenia oraz przekonania uczestnika badania. Podczas takiego wywiadu zostają zadane pytania mające na celu jak najwłaściwsze dopasowanie testu oraz określenie ewentualnych celów badania, a także jego potrzeb.
W przypadku potrzeby odbycia konsultacji indywidualnej z akredytowanym konsultantem, należy skorzystać z zakładki KONTAKT na stronie https://proficompetence.com/pl/contact i wysyłać zapytanie poprzez formularz kontaktowy znajdujący się na stronie lub telefonicznie na podany na stronie PC numer kontaktowy. Każdy z naszych konsultantów posiada akredytację PROFI COMPETENCE TEST, co zobowiązuje go do profesjonalnego kierowania się kodeksem etycznym w pracy z klientem.
Służy ona do przekazania badanemu informacji na temat uzyskanych wyników oraz pozwala badanemu lepiej je zrozumieć. Podczas sesji konsultant wskazuje mocne strony i obszary nad którymi warto pracować, pomaga również sprecyzować określenie celów i metod doskonalenia poszczególnych kompetencji. W celu właściwego zrozumienia sesji informacji zwrotnej rekomenduje się, aby uczestnik badania był w nią zaangażowany. Ze strony konsultanta prowadzącego sesję mogą pojawić się pytania, które będą poszerzać świadomość uczestnika procesu, inspirować go i zachęcać do refleksji.
W ofercie testów bazy Profi Competence dla procesu rekrutacji polecamy skorzystać z oferty PAKIETY, w skład których wchodzi zestaw różnych testów dedykowanych dla potrzeb procesu rekrutacji, ale również zarządzania i dla działów HR. Są to między innymi testy: PCT-A (Profi Competence Test for Adults), Ja we współpracy – A, Test Career, Ja w pracy, PT Communication for Adults oraz wiele innych, które pozwalają w zależności od specyfiki stanowiska i wymagań firmy przeprowadzić właściwą rekrutację lub wesprzeć dział HR. Testy z bazy Profi Competence pomogą specjalistom HR wybierać i przeprowadzać badania pracowników zgodnie z potrzebami i celem organizacji oraz w dogodnym dla nich czasie. Testy online z bardzo szczegółowymi raportami składającymi się z wyników, opisów oraz rekomendacji ułatwiają prawidłową rekrutację, dopasowanie pracownika do danego stanowiska w zależności od wymagań pracodawcy oraz wspierają w procesie migracji pracowników wewnątrz organizacji.
Testy w bazie Profi Competence można przerwać w dowolnym momencie i powrócić do rozwiązywania w sprzyjającym czasie. W celu kontynuowania przerwanego testu należy zalogować się na swoje konto w bazie Profi Competence https://proficompetence.com/pl/login kliknąć w zakładkę Testy → Testy w trakcie rozwiązywania.
Po rozwiązaniu testu, wynik, który jest obszernym raportem generuje się automatycznie. Raport można wygenerować ponownie w każdym momencie. W tym celu należy zalogować się na swoje konto w bazie Profi Competence https://proficompetence.com/pl/login, kliknąć przycisk Testy, następnie Testy rozwiązane i Zobacz. Do wyboru dostępne są różne rodzaje raportów ( krótki , średni, długi) w różnych wersjach językowych.
PC TRAINING to akredytowane specjalistyczne szkolenia przeznaczone dla psychologów, doradców zawodowych, trenerów biznesu, pedagogów, coachów jak również dla osób zajmujących się rekrutacją i HR oraz dla osób, które chcą uzyskać uprawnienia akredytowanego konsultanta PC. Certyfikowane szkolenia uczą jak skutecznie korzystać w praktyce z narzędzi jakimi są testy psychometryczne oraz ułatwiają diagnozowanie osób w zakresie predyspozycji osobowościowych i zawodowych przy użyciu testów psychologicznych i kompetencyjnych. Szkolenia prowadzone są przez kadrę psychologów, doradców zawodowych, profesjonalistów z wieloletnim doświadczeniem w zakresie rozwoju osobistego i coachingu, którzy cały czas doszkalają się i pracują aktywnie w zawodzie. W zależności od rodzaju szkolenia po jego ukończeniu uczestnik szkolenia uzyskuje akredytację certyfikowanego konsultanta danego testu a także otrzymuje Certyfikat Profi Competence, który dodatkowo oprócz nabytej wiedzy i kwalifikacji pozwala na zakup Dedykowanych Licencji z dostępem do bazy testów i narzędzi wraz z raportami i rekomendacjami w atrakcyjnych ofertach cenowych oraz umożliwia współpracę z Profi Competence Europe.
Nie ma dobrych, ani złych wyników. Raport pozwala określić naturalne predyspozycje oraz ma służyć poznaniu mocnych stron, a także obszarów wymagających rozwoju w celu ich wzmocnienia. Pozwala nam wskazać poziom otwartości na świat, jak również zrozumieć siebie i być może odkryć coś, czego do tej pory nie wiedzieliśmy o samym sobie. Kto z nas nie chciałby poznać swojego potencjału? Testy w bazie Profi Competence po wielotysięcznych badaniach zostały skonstruowane w taki sposób, aby ich wyniki były jak najbardziej rzetelnym i najcenniejszym źródłem informacji o samym sobie.

PRZEZNACZENIE TESTÓW KOMPETENCJI

Testy kompetencji dla szkół

Wyselekcjonowane narzędzia dla pedagogów i nauczycieli, a także pracowników biur karier czy rodziców i opiekunów dzieci młodszych. W ofercie przeznaczonej dla edukacji (PC EDUCATION) znajdują się testy i kwestionariusze służące do badania predyspozycji zawodowych, interpersonalnych, umiejętności liderskich, osobowościowych i innych wśród uczniów i studentów. Wartościowe i obszerne raporty są doskonałą bazą do planowania dalszego rozwoju badanego.

Testy kompetencji dla biznesu

Wśród wielu nowoczesnych narzędzi używanych w biznesie w celu ułatwienia organizacji pracy, umożliwiających osiąganie optymalnych wyników, ale również podnoszących prestiż działalności testy psychometryczne są coraz bardziej popularne. Głównie ze względu na ich przydatność podczas rekrutacji, w działach HR czy innych jednostkach zarządzających zasobami ludzkimi. Testy z oferty PC BUSINESS mogą zostać wykorzystane zarówno do zbadania osobowości i kompetencji, celem zaplanowanie rozwoju i wyznaczenia dalszej ścieżki kariery badanego, ale również umożliwiają wstępną selekcję kandydatów na pracowników nawet w formie zdalnej.

Oferta dla osób indywidualnych

Jeżeli zależy nam, aby poznać swoje możliwości i ograniczenia lub poszukujemy własnej drogi zawodowej możemy skorzystać z pakietu testów lub też z pojedynczych testów dla osób indywidualnych, takich które wydadzą się im potrzebne w danym momencie życia (PC INDIVIDUAL). Testy dla osób indywidualnych umożliwiają zbadanie kompetencji i predyspozycji osobowościowych, interpersonalnych i zawodowych oraz określą nasze umiejętności liderskie.

Testy zakończone są raportem, który pomoże lepiej zrozumieć nam interesujące nas, badane obszary, a także wskaże rekomendacje jak i nad jakimi obszarami należałoby pracować. m długim i drugim w wersji skróconej. Raport pomoże lepiej zrozumieć nam interesujące nas, badane obszary, a także wskaże rekomendacje jak i nad jakimi obszarami należałoby pracować.

Baza testów PROFI COMPETENCE:

Wielowymiarowy test osobowości dla osób dorosłych

Test PCT Profi Competence Test to najbardziej kompleksowy test badający potencjał, samoocenę, emocje, mocne strony i obszary do rozwoju osoby dorosłej. Jest wielowymiarowym narzędziem wykorzystywanym w badaniach osobowości w kontekście wielu obszarów życia prywatnego jak i zawodowego.

Test kompetencji przeznaczony dla:

Osób indywidualnych w celu poznania swoich mocnych stron i obszarów do rozwoju. Pomocny w budowaniu świadomości swojego potencjału, zbadania predyspozycji zawodowych, osobowościowych, interpersonalnych, kompetencji liderskich, pracy zespołowej i innych. Określa w sposób kompleksowy samoocenę, nastawienie do pracy, współpracy, działania, budowania relacji jak również mierzy poziom wybranych emocji wpływających na efektywne funkcjonowanie. Wspiera wyznaczanie indywidualnego kierunku rozwoju.

Pracowników firm i instytucji do zbadania ich predyspozycji zawodowych, osobowościowych, interpersonalnych, kompetencji liderskich oraz pracy w zespole. Pomocny na każdym etapie kariery zawodowej do badania kompetencji pracowników, diagnozy potrzeb szkoleniowych i coachingowych czy wyznaczania ścieżki kariery. Określa w sposób kompleksowy samoocenę, nastawienie do pracy, współpracy, działania, budowania relacji jak również mierzy poziom wybranych emocji wpływających na efektywne funkcjonowanie. Pozwala zdiagnozować nie tylko zachowania pracowników i ich potencjał, ale również wewnętrzną motywację, wartości i role w zespole.

Działów HR do diagnozy kompetencji pracowników, identyfikacji mocnych stron oraz obszarów rozwoju w celu zmiany zakresu obowiązków, stanowiska, awansu czy określenia potrzeb szkoleniowych. Określa w sposób kompleksowy samoocenę, nastawienie do pracy, współpracy, działania, budowania relacji jak również mierzy poziom wybranych emocji wpływających na efektywne funkcjonowanie.

Menadżerów do lepszego poznania swoich pracowników. Pomaga w ustaleniu sposobu zarządzania poszczególnymi członkami zespołu jak i całym zespołem. Określa w sposób kompleksowy samoocenę, nastawienie do pracy, współpracy, działania, budowania relacji jak również mierzy poziom wybranych emocji wpływających na efektywne funkcjonowanie. Pomocny w badaniu relacji interpersonalnych, kompetencji liderskich, motywatorów działania, naturalnych zachowań i ról pełnionych w zespole.

Rekruterów do lepszego poznania kandydatów. Pomocny w wyborze najlepszych osób do pracy pod względem wybranych cech osobowościowych lub kompetencji. Określa w sposób w pełni kompleksowy samoocenę, nastawienie do pracy, współpracy, działania, budowania relacji jak również mierzy poziom wybranych emocji wpływających na efektywne funkcjonowanie.

Powiatowych Urzędów Pracy do diagnozy Klientów/Petentów w zakresie mocnych stron i obszarów do rozwoju, identyfikacji kluczowych kompetencji, zbadania typu osobowości, predyspozycji osobowościowych i zawodowych, występujących barier, ograniczeń i przekonań. Określa w sposób kompleksowy samoocenę, nastawienie do pracy, współpracy, działania, budowania relacji jak również mierzy poziom wybranych emocji wpływających na efektywne funkcjonowanie. Pomocny w procesie rekrutacji najlepszych kandydatów do oferowanych stanowisk pracy.

Instytucji Społecznych do diagnozy Klientów w zakresie mocnych stron i obszarów do rozwoju, identyfikacji kluczowych kompetencji, zbadania typu osobowości, predyspozycji osobowościowych i zawodowych, występujących barier, ograniczeń i przekonań. Określa w sposób kompleksowy samoocenę, nastawienie do pracy, współpracy, działania, budowania relacji jak również mierzy poziom wybranych emocji wpływających na efektywne funkcjonowanie. Pomocny w procesie wyboru najlepszych kandydatów do określonych działań.

Trenerów biznesu do pracy indywidualnej i grupowej jako narzędzie wspierające proces szkoleniowy. Pomocny w szkoleniach z zakresu: komunikacji, sprzedaży, obsługi Klienta, umiejętności menedżerskich, pracy zespołowej, asertywności, motywowania, radzenia sobie z emocjami i trudnymi sytuacjami, rozwiązywania konfliktów, budowania własnej marki, budowania poczucia własnej wartości, pracy nad pewnością siebie, zarządzania sobą w czasie, zarządzania swoją pracą oraz treningów interpersonalnych i innych.

Psychologów do pracy indywidualnej i grupowej z pacjentami. Pomaga w lepszym zrozumieniu pacjenta i nawiązaniu z nim pełniejszego, empatycznego kontaktu. Określa w sposób kompleksowy samoocenę, nastawienie do pracy, współpracy, działania, budowania relacji jak również mierzy poziom wybranych emocji wpływających na efektywne funkcjonowanie. Wspiera proces diagnozy i planowanie terapii.

Coachów do pracy indywidualnej (sesje coachingowe) oraz do grupowego coachingu. Pomocny w poznaniu Klienta. Określa w sposób kompleksowy samoocenę, nastawienie do pracy, współpracy, działania, budowania relacji jak również mierzy poziom wybranych emocji wpływających na efektywne funkcjonowanie. Wspiera określenie celów coachingowych.

Doradców zawodowych do pracy indywidualnej i grupowej. Pozwala na diagnozę predyspozycji osobowościowych i zawodowych Klienta. Bada w sposób kompleksowy samoocenę, nastawienie do pracy, współpracy, działania, budowania relacji jak również mierzy poziom wybranych emocji wpływających na efektywne funkcjonowanie. Pomocny w wyznaczaniu ścieżki kariery zawodowej.

Test badający poziom emocji w codziennym funkcjonowaniu dla osób dorosłych

Test PCT Profi Competence Test to najbardziej kompleksowy test badający potencjał, samoocenę, emocje, mocne strony i obszary do rozwoju osoby dorosłej. Jest wielowymiarowym narzędziem wykorzystywanym w badaniach osobowości w kontekście wielu obszarów życia prywatnego jak i zawodowego.

Test kompetencji przeznaczony dla:

Osób indywidualnych w celu poznania swoich mocnych stron i obszarów do rozwoju. Pomocny w budowaniu świadomości swojego potencjału, zbadania predyspozycji zawodowych, osobowościowych, interpersonalnych, kompetencji liderskich, pracy zespołowej i innych. Określa w sposób kompleksowy samoocenę, nastawienie do pracy, współpracy, działania, budowania relacji jak również mierzy poziom wybranych emocji wpływających na efektywne funkcjonowanie. Wspiera wyznaczanie indywidualnego kierunku rozwoju.

Pracowników firm i instytucji do zbadania ich predyspozycji zawodowych, osobowościowych, interpersonalnych, kompetencji liderskich oraz pracy w zespole. Pomocny na każdym etapie kariery zawodowej do badania kompetencji pracowników, diagnozy potrzeb szkoleniowych i coachingowych czy wyznaczania ścieżki kariery. Określa w sposób kompleksowy samoocenę, nastawienie do pracy, współpracy, działania, budowania relacji jak również mierzy poziom wybranych emocji wpływających na efektywne funkcjonowanie. Pozwala zdiagnozować nie tylko zachowania pracowników i ich potencjał, ale również wewnętrzną motywację, wartości i role w zespole.

Działów HR do diagnozy kompetencji pracowników, identyfikacji mocnych stron oraz obszarów rozwoju w celu zmiany zakresu obowiązków, stanowiska, awansu czy określenia potrzeb szkoleniowych. Określa w sposób kompleksowy samoocenę, nastawienie do pracy, współpracy, działania, budowania relacji jak również mierzy poziom wybranych emocji wpływających na efektywne funkcjonowanie.

Menadżerów do lepszego poznania swoich pracowników. Pomaga w ustaleniu sposobu zarządzania poszczególnymi członkami zespołu jak i całym zespołem. Określa w sposób kompleksowy samoocenę, nastawienie do pracy, współpracy, działania, budowania relacji jak również mierzy poziom wybranych emocji wpływających na efektywne funkcjonowanie. Pomocny w badaniu relacji interpersonalnych, kompetencji liderskich, motywatorów działania, naturalnych zachowań i ról pełnionych w zespole.

Rekruterów do lepszego poznania kandydatów. Pomocny w wyborze najlepszych osób do pracy pod względem wybranych cech osobowościowych lub kompetencji. Określa w sposób w pełni kompleksowy samoocenę, nastawienie do pracy, współpracy, działania, budowania relacji jak również mierzy poziom wybranych emocji wpływających na efektywne funkcjonowanie.

Powiatowych Urzędów Pracy do diagnozy Klientów/Petentów w zakresie mocnych stron i obszarów do rozwoju, identyfikacji kluczowych kompetencji, zbadania typu osobowości, predyspozycji osobowościowych i zawodowych, występujących barier, ograniczeń i przekonań. Określa w sposób kompleksowy samoocenę, nastawienie do pracy, współpracy, działania, budowania relacji jak również mierzy poziom wybranych emocji wpływających na efektywne funkcjonowanie. Pomocny w procesie rekrutacji najlepszych kandydatów do oferowanych stanowisk pracy.

Instytucji Społecznych do diagnozy Klientów w zakresie mocnych stron i obszarów do rozwoju, identyfikacji kluczowych kompetencji, zbadania typu osobowości, predyspozycji osobowościowych i zawodowych, występujących barier, ograniczeń i przekonań. Określa w sposób kompleksowy samoocenę, nastawienie do pracy, współpracy, działania, budowania relacji jak również mierzy poziom wybranych emocji wpływających na efektywne funkcjonowanie. Pomocny w procesie wyboru najlepszych kandydatów do określonych działań.

Trenerów biznesu do pracy indywidualnej i grupowej jako narzędzie wspierające proces szkoleniowy. Pomocny w szkoleniach z zakresu: komunikacji, sprzedaży, obsługi Klienta, umiejętności menedżerskich, pracy zespołowej, asertywności, motywowania, radzenia sobie z emocjami i trudnymi sytuacjami, rozwiązywania konfliktów, budowania własnej marki, budowania poczucia własnej wartości, pracy nad pewnością siebie, zarządzania sobą w czasie, zarządzania swoją pracą oraz treningów interpersonalnych i innych.

Psychologów do pracy indywidualnej i grupowej z pacjentami. Pomaga w lepszym zrozumieniu pacjenta i nawiązaniu z nim pełniejszego, empatycznego kontaktu. Określa w sposób kompleksowy samoocenę, nastawienie do pracy, współpracy, działania, budowania relacji jak również mierzy poziom wybranych emocji wpływających na efektywne funkcjonowanie. Wspiera proces diagnozy i planowanie terapii.

Coachów do pracy indywidualnej (sesje coachingowe) oraz do grupowego coachingu. Pomocny w poznaniu Klienta. Określa w sposób kompleksowy samoocenę, nastawienie do pracy, współpracy, działania, budowania relacji jak również mierzy poziom wybranych emocji wpływających na efektywne funkcjonowanie. Wspiera określenie celów coachingowych.

Doradców zawodowych do pracy indywidualnej i grupowej. Pozwala na diagnozę predyspozycji osobowościowych i zawodowych Klienta. Bada w sposób kompleksowy samoocenę, nastawienie do pracy, współpracy, działania, budowania relacji jak również mierzy poziom wybranych emocji wpływających na efektywne funkcjonowanie. Pomocny w wyznaczaniu ścieżki kariery zawodowej.

Test badający poziom emocji w codziennym funkcjonowaniu dla osób dorosłych

Test PCT Profi Competence Test to najbardziej kompleksowy test badający potencjał, samoocenę, emocje, mocne strony i obszary do rozwoju osoby dorosłej. Jest wielowymiarowym narzędziem wykorzystywanym w badaniach osobowości w kontekście wielu obszarów życia prywatnego jak i zawodowego.

Test kompetencji przeznaczony dla:

Osób indywidualnych w celu poznania swoich mocnych stron i obszarów do rozwoju. Pomocny w budowaniu świadomości swojego potencjału, zbadania predyspozycji zawodowych, osobowościowych, interpersonalnych, kompetencji liderskich, pracy zespołowej i innych. Określa w sposób kompleksowy samoocenę, nastawienie do pracy, współpracy, działania, budowania relacji jak również mierzy poziom wybranych emocji wpływających na efektywne funkcjonowanie. Wspiera wyznaczanie indywidualnego kierunku rozwoju.

Pracowników firm i instytucji do zbadania ich predyspozycji zawodowych, osobowościowych, interpersonalnych, kompetencji liderskich oraz pracy w zespole. Pomocny na każdym etapie kariery zawodowej do badania kompetencji pracowników, diagnozy potrzeb szkoleniowych i coachingowych czy wyznaczania ścieżki kariery. Określa w sposób kompleksowy samoocenę, nastawienie do pracy, współpracy, działania, budowania relacji jak również mierzy poziom wybranych emocji wpływających na efektywne funkcjonowanie. Pozwala zdiagnozować nie tylko zachowania pracowników i ich potencjał, ale również wewnętrzną motywację, wartości i role w zespole.

Działów HR do diagnozy kompetencji pracowników, identyfikacji mocnych stron oraz obszarów rozwoju w celu zmiany zakresu obowiązków, stanowiska, awansu czy określenia potrzeb szkoleniowych. Określa w sposób kompleksowy samoocenę, nastawienie do pracy, współpracy, działania, budowania relacji jak również mierzy poziom wybranych emocji wpływających na efektywne funkcjonowanie.

Menadżerów do lepszego poznania swoich pracowników. Pomaga w ustaleniu sposobu zarządzania poszczególnymi członkami zespołu jak i całym zespołem. Określa w sposób kompleksowy samoocenę, nastawienie do pracy, współpracy, działania, budowania relacji jak również mierzy poziom wybranych emocji wpływających na efektywne funkcjonowanie. Pomocny w badaniu relacji interpersonalnych, kompetencji liderskich, motywatorów działania, naturalnych zachowań i ról pełnionych w zespole.

Rekruterów do lepszego poznania kandydatów. Pomocny w wyborze najlepszych osób do pracy pod względem wybranych cech osobowościowych lub kompetencji. Określa w sposób w pełni kompleksowy samoocenę, nastawienie do pracy, współpracy, działania, budowania relacji jak również mierzy poziom wybranych emocji wpływających na efektywne funkcjonowanie.

Powiatowych Urzędów Pracy do diagnozy Klientów/Petentów w zakresie mocnych stron i obszarów do rozwoju, identyfikacji kluczowych kompetencji, zbadania typu osobowości, predyspozycji osobowościowych i zawodowych, występujących barier, ograniczeń i przekonań. Określa w sposób kompleksowy samoocenę, nastawienie do pracy, współpracy, działania, budowania relacji jak również mierzy poziom wybranych emocji wpływających na efektywne funkcjonowanie. Pomocny w procesie rekrutacji najlepszych kandydatów do oferowanych stanowisk pracy.

Instytucji Społecznych do diagnozy Klientów w zakresie mocnych stron i obszarów do rozwoju, identyfikacji kluczowych kompetencji, zbadania typu osobowości, predyspozycji osobowościowych i zawodowych, występujących barier, ograniczeń i przekonań. Określa w sposób kompleksowy samoocenę, nastawienie do pracy, współpracy, działania, budowania relacji jak również mierzy poziom wybranych emocji wpływających na efektywne funkcjonowanie. Pomocny w procesie wyboru najlepszych kandydatów do określonych działań.

Trenerów biznesu do pracy indywidualnej i grupowej jako narzędzie wspierające proces szkoleniowy. Pomocny w szkoleniach z zakresu: komunikacji, sprzedaży, obsługi Klienta, umiejętności menedżerskich, pracy zespołowej, asertywności, motywowania, radzenia sobie z emocjami i trudnymi sytuacjami, rozwiązywania konfliktów, budowania własnej marki, budowania poczucia własnej wartości, pracy nad pewnością siebie, zarządzania sobą w czasie, zarządzania swoją pracą oraz treningów interpersonalnych i innych.

Psychologów do pracy indywidualnej i grupowej z pacjentami. Pomaga w lepszym zrozumieniu pacjenta i nawiązaniu z nim pełniejszego, empatycznego kontaktu. Określa w sposób kompleksowy samoocenę, nastawienie do pracy, współpracy, działania, budowania relacji jak również mierzy poziom wybranych emocji wpływających na efektywne funkcjonowanie. Wspiera proces diagnozy i planowanie terapii.

Coachów do pracy indywidualnej (sesje coachingowe) oraz do grupowego coachingu. Pomocny w poznaniu Klienta. Określa w sposób kompleksowy samoocenę, nastawienie do pracy, współpracy, działania, budowania relacji jak również mierzy poziom wybranych emocji wpływających na efektywne funkcjonowanie. Wspiera określenie celów coachingowych.

Doradców zawodowych do pracy indywidualnej i grupowej. Pozwala na diagnozę predyspozycji osobowościowych i zawodowych Klienta. Bada w sposób kompleksowy samoocenę, nastawienie do pracy, współpracy, działania, budowania relacji jak również mierzy poziom wybranych emocji wpływających na efektywne funkcjonowanie. Pomocny w wyznaczaniu ścieżki kariery zawodowej.

Test badający poziom emocji w codziennym funkcjonowaniu dla osób dorosłych

Test PCT Profi Competence Test to najbardziej kompleksowy test badający potencjał, samoocenę, emocje, mocne strony i obszary do rozwoju osoby dorosłej. Jest wielowymiarowym narzędziem wykorzystywanym w badaniach osobowości w kontekście wielu obszarów życia prywatnego jak i zawodowego.

Test kompetencji przeznaczony dla:

Osób indywidualnych w celu poznania swoich mocnych stron i obszarów do rozwoju. Pomocny w budowaniu świadomości swojego potencjału, zbadania predyspozycji zawodowych, osobowościowych, interpersonalnych, kompetencji liderskich, pracy zespołowej i innych. Określa w sposób kompleksowy samoocenę, nastawienie do pracy, współpracy, działania, budowania relacji jak również mierzy poziom wybranych emocji wpływających na efektywne funkcjonowanie. Wspiera wyznaczanie indywidualnego kierunku rozwoju.

Pracowników firm i instytucji do zbadania ich predyspozycji zawodowych, osobowościowych, interpersonalnych, kompetencji liderskich oraz pracy w zespole. Pomocny na każdym etapie kariery zawodowej do badania kompetencji pracowników, diagnozy potrzeb szkoleniowych i coachingowych czy wyznaczania ścieżki kariery. Określa w sposób kompleksowy samoocenę, nastawienie do pracy, współpracy, działania, budowania relacji jak również mierzy poziom wybranych emocji wpływających na efektywne funkcjonowanie. Pozwala zdiagnozować nie tylko zachowania pracowników i ich potencjał, ale również wewnętrzną motywację, wartości i role w zespole.

Działów HR do diagnozy kompetencji pracowników, identyfikacji mocnych stron oraz obszarów rozwoju w celu zmiany zakresu obowiązków, stanowiska, awansu czy określenia potrzeb szkoleniowych. Określa w sposób kompleksowy samoocenę, nastawienie do pracy, współpracy, działania, budowania relacji jak również mierzy poziom wybranych emocji wpływających na efektywne funkcjonowanie.

Menadżerów do lepszego poznania swoich pracowników. Pomaga w ustaleniu sposobu zarządzania poszczególnymi członkami zespołu jak i całym zespołem. Określa w sposób kompleksowy samoocenę, nastawienie do pracy, współpracy, działania, budowania relacji jak również mierzy poziom wybranych emocji wpływających na efektywne funkcjonowanie. Pomocny w badaniu relacji interpersonalnych, kompetencji liderskich, motywatorów działania, naturalnych zachowań i ról pełnionych w zespole.

Rekruterów do lepszego poznania kandydatów. Pomocny w wyborze najlepszych osób do pracy pod względem wybranych cech osobowościowych lub kompetencji. Określa w sposób w pełni kompleksowy samoocenę, nastawienie do pracy, współpracy, działania, budowania relacji jak również mierzy poziom wybranych emocji wpływających na efektywne funkcjonowanie.

Powiatowych Urzędów Pracy do diagnozy Klientów/Petentów w zakresie mocnych stron i obszarów do rozwoju, identyfikacji kluczowych kompetencji, zbadania typu osobowości, predyspozycji osobowościowych i zawodowych, występujących barier, ograniczeń i przekonań. Określa w sposób kompleksowy samoocenę, nastawienie do pracy, współpracy, działania, budowania relacji jak również mierzy poziom wybranych emocji wpływających na efektywne funkcjonowanie. Pomocny w procesie rekrutacji najlepszych kandydatów do oferowanych stanowisk pracy.

Instytucji Społecznych do diagnozy Klientów w zakresie mocnych stron i obszarów do rozwoju, identyfikacji kluczowych kompetencji, zbadania typu osobowości, predyspozycji osobowościowych i zawodowych, występujących barier, ograniczeń i przekonań. Określa w sposób kompleksowy samoocenę, nastawienie do pracy, współpracy, działania, budowania relacji jak również mierzy poziom wybranych emocji wpływających na efektywne funkcjonowanie. Pomocny w procesie wyboru najlepszych kandydatów do określonych działań.

Trenerów biznesu do pracy indywidualnej i grupowej jako narzędzie wspierające proces szkoleniowy. Pomocny w szkoleniach z zakresu: komunikacji, sprzedaży, obsługi Klienta, umiejętności menedżerskich, pracy zespołowej, asertywności, motywowania, radzenia sobie z emocjami i trudnymi sytuacjami, rozwiązywania konfliktów, budowania własnej marki, budowania poczucia własnej wartości, pracy nad pewnością siebie, zarządzania sobą w czasie, zarządzania swoją pracą oraz treningów interpersonalnych i innych.

Psychologów do pracy indywidualnej i grupowej z pacjentami. Pomaga w lepszym zrozumieniu pacjenta i nawiązaniu z nim pełniejszego, empatycznego kontaktu. Określa w sposób kompleksowy samoocenę, nastawienie do pracy, współpracy, działania, budowania relacji jak również mierzy poziom wybranych emocji wpływających na efektywne funkcjonowanie. Wspiera proces diagnozy i planowanie terapii.

Coachów do pracy indywidualnej (sesje coachingowe) oraz do grupowego coachingu. Pomocny w poznaniu Klienta. Określa w sposób kompleksowy samoocenę, nastawienie do pracy, współpracy, działania, budowania relacji jak również mierzy poziom wybranych emocji wpływających na efektywne funkcjonowanie. Wspiera określenie celów coachingowych.

Doradców zawodowych do pracy indywidualnej i grupowej. Pozwala na diagnozę predyspozycji osobowościowych i zawodowych Klienta. Bada w sposób kompleksowy samoocenę, nastawienie do pracy, współpracy, działania, budowania relacji jak również mierzy poziom wybranych emocji wpływających na efektywne funkcjonowanie. Pomocny w wyznaczaniu ścieżki kariery zawodowej.