5e5aa4d828a8e382021521.png

PROFI COMPETENCE BUSINESS

Baza testów psychologicznych, osobowościowych, kompetencyjnych, predyspozycji zawodowych w formie on-line z wynikami i szczegółowymi raportami. Stworzona dla firm i Instytucji w celu zbadania kompetencji i predyspozycji osobowościowych, interpersonalnych, zawodowych pracowników czy klientów oraz do wykorzystania w procesie rekrutacji. Umożliwia dostęp do baterii testów dostosowanych do każdej grupy pracowników.

PRACOWNIKÓW FIRM
Profesjonalne narzędzia diagnostyczne z wynikami i szczegółowymi raportami dla pracowników firm w celu zbadania ich predyspozycji zawodowych, osobowościowych, interpersonalnych, kompetencji liderskich oraz pracy w zespole.  Dostęp do BAZY TESTÓW umożliwia Firmie korzystanie ze sprawdzonych narzędzi psychometrycznych do badania na każdym etapie kariery zawodowej kompetencji swoich pracowników, diagnozy potrzeb szkoleniowych i coachingowych czy wyznaczania ścieżki kariery. Pozwala zdiagnozować nie tylko zachowania pracowników i ich potencjał, ale również wewnętrzną motywację, wartości i role w zespole. Łatwy dostęp do szerokiej bazy  testów pozwala firmie przeprowadzać badania swoich pracowników zgodnie z potrzebami oraz w dogodnym dla niej czasie.

DZIAŁÓW HR
Profesjonalne testy psychologiczne, kwestionariusze osobowości z wynikami i szczegółowymi raportami dla działów HR diagnozujące potencjał pracowników firm. Dostęp do BAZY TESTÓW umożliwia korzystanie ze sprawdzonych narzędzi diagnostycznych przy rekrutacji, w procesach rozwoju pracowników do diagnozy ich kompetencji, identyfikacji mocnych stron oraz obszarów do rozwoju w celu zmiany zakresu obowiązków, stanowiska, awansu czy określenia potrzeb szkoleniowych. Łatwy dostęp do szerokiej bazy testów badających wiele obszarów pozwala specjalistom HR wybierać i przeprowadzać badania pracowników zgodnie z potrzebami i celem oraz w dogodnym dla nich czasie.

DO REKRUTACJI
Specjalistyczne testy psychologiczne, kwestionariusze osobowościowe do badania potencjalnego kandydata do firmy w procesie rekrutacji. Szczegółowe raporty umożliwiają dokładną analizę kandydata na dane stanowisko. Dostęp do BAZY TESTÓW umożliwia przedsiębiorstwom, firmom szkoleniowo-doradczym, rekrutacyjnym jak również specjalistom do spraw rekrutacji korzystanie ze sprawdzonych testów w celu wyboru najlepszych kandydatów do pracy. Łatwy dostęp do bazy kilkudziesięciu testów z wielu obszarów identyfikujących kluczowe kompetencje na dane stanowisko pozwala na przeprowadzenie rzetelnej rekrutacji i wyłonienie najlepszego kandydata zgodnie z potrzebami organizacji.

INSTYTUCJI
PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDOGAGICZNE     POWIATOWE URZĘDY PRACY    ISTYTUCJE SPOŁECZNE
Specjalistyczne testy do diagnozy klientów w zakresie kompetencji interpersonalnych, osobowościowych i zawodowych. Dostęp do BAZY TESTÓW umożliwia Instytucjom korzystanie ze sprawdzonych narzędzi diagnostycznych w celu diagnozy Klientów/Petentów w zakresie mocnych stron i obszarów do rozwoju, identyfikacji kluczowych kompetencji, zbadania typu osobowości, predyspozycji osobowościowych i zawodowych, występujących barier, ograniczeń i przekonań. W procesie rekrutacji wyboru najlepszych kandydatów do oferowanej przez np. Urzędy stanowisk pracy. Łatwy dostęp do szerokiej bazy testów z wielu obszarów identyfikujących kluczowe kompetencje na dane stanowisko pozwala na przeprowadzenie rzetelnej rekrutacji i wyłonienie najlepszego kandydata na dane stanowisko zgodnie z potrzebami przedsiębiorców.

BADANIE KOMPETENCJI
Indywidualne badanie kompetencji dla pracowników firmy, osób aplikujących o pracę czy chcących zaplanować swoją ścieżkę kariery. Badanie składa się z baterii testów online z  konsultantem (wywiad behawioralny i sesja informacji zwrotnej). Badanie dostarcza kompleksowych informacji na temat typu interpersonalnego i osobowości, mocnych stron oraz obszarów do rozwoju, zdolności przywódczych, współpracy, radzenia sobie w sytuacjach trudnych i konfliktowych, umiejętności podejmowania decyzji czy predyspozycji zawodowych. Szczegółowy raport wyników oraz sesja z konsultantem pozwala na zdiagnozowanie potrzeb, określenie celów czy zaplanowanie ścieżki kariery zawodowej.

Firma czy Instytucja kupuje licencję na dostęp do bazy testów z wynikami i szczegółowymi raportami. W zależności od rodzaju licencji otrzymuje dostęp na okres 1 roku do przeprowadzenia np. 50 testów z wynikami i szczegółowymi raportami. W okresie roku ma możliwość przeprowadzenia 50 wybranych testów z całej bazy dla dowolnej liczby pracowników. Po zrealizowaniu 50 testów może wykupić kolejną licencję.

 

PCT-A - Profi Competence Test for Adults

Wielowymiarowy test osobowości dla osób dorosłych

JA I MOJA SAMOOCENA - A

Test badający poziom samooceny dla osób dorosłych

JA I MOJE EMOCJE - A

Test badający poziom emocji w codziennym funkcjonowaniu dla osób dorosłych

JA W DZIAŁANIU - A

Test badający potencjał w obszarze codziennego funkcjonowania dla osób dorosłych

JA W PRACY - A

Test badający kluczowe predyktory osiągnięcia sukcesu w pracy dla osób dorosłych

JA W RELACJI - A

Test badający predyktory w obszarze interpersonalnym dla osób dorosłych

JA WE WSPÓŁPRACY - A

Test badający wewnętrzne predyktory do tworzenia efektywnej współpracy dla osób dorosłych

DISC Fundamental for Adults

Test badający indywidualny styl zachowania i komunikowania się osoby dorosłej

TEST CAREER

Test dla osób dorosłych. Bada wagę czynników, które mają wpływ na wybór pracy oraz satysfakcję

PCT-A - Profi Competence Test for Adults

Wielowymiarowy test osobowości dla osób dorosłych

PCT-Y - Profi Competence Test for Young

Wielowymiarowy test osobowości dla osób w wieku 13-19 lat

JA I MOJA SAMOOCENA - A

Test badający poziom samooceny dla osób dorosłych

JA I MOJA SAMOOCENA - Y

Test badający poziom samooceny dla osób w wieku 13-19 lat

JA I MOJE EMOCJE - A

Test badający poziom emocji w codziennym funkcjonowaniu dla osób dorosłych

JA I MOJE EMOCJE - Y

Test badający poziom emocji w codziennym funkcjonowaniu dla osób w wieku 13-19 lat

JA W DZIAŁANIU - A

Test badający potencjał w obszarze codziennego funkcjonowania dla osób dorosłych

JA W DZIAŁANIU - Y

Test badający potencjał w obszarze codziennego funkcjonowania dla osób w wieku 13-19 lat

JA W PRACY - A

Test badający kluczowe predyktory osiągnięcia sukcesu w pracy dla osób dorosłych

JA W RELACJI - A

Test badający predyktory w obszarze interpersonalnym dla osób dorosłych

JA W RELACJI - PCT-Y

Test badający predyktory w obszarze interpersonalnym dla osób w wieku 13-19 lat

JA W SZKOLE - Y

Test badający kluczowe predyktory osiągnięcia sukcesu dla osób w wieku 13-19 lat

JA WE WSPÓŁPRACY - A

Test badający wewnętrzne predyktory do tworzenia efektywnej współpracy dla osób dorosłych

JA WE WSPÓŁPRACY - Y

Test badający wewnętrzne predyktory do tworzenia efektywnej współpracy dla osób w wieku 13-19 lat

DISC Fundamental for Adults

Test badający indywidualny styl zachowania i komunikowania się osoby dorosłej

DISC Fundamental for Young

Test badający indywidualny styl zachowania i komunikowania się osoby w wieku 13 - 19 lat

TEST CAREER

Test dla osób dorosłych. Bada wagę czynników, które mają wpływ na wybór pracy oraz satysfakcję

TEST CAREER YOUNG

Test dla osób w wieku 13-19 lat. Bada wagę czynników, które mają wpływ na wybór ścieżki kariery

PCT-A - Profi Competence Test for Adults

Wielowymiarowy test osobowości dla osób dorosłych

DISC Fundamental for Adults

Test badający indywidualny styl zachowania i komunikowania się osoby dorosłej

TEST CAREER

Test dla osób dorosłych. Bada wagę czynników, które mają wpływ na wybór pracy oraz satysfakcję

FIRMY

PAKIETY

INSTYTUCJE

PAKIETY

PAKIETY TESTÓW DLA FIRM

PAKIET 50 TESTÓW

na 1 rok

6000.00PLN
Usługa dostępna dla klientów organizacji

PAKIET 100 TESTÓW

na 1 rok

10000.00PLN
Usługa dostępna dla klientów organizacji

PAKIET 150 TESTÓW

na 1 rok

13000.00PLN
Usługa dostępna dla klientów organizacji

PAKIET INDYWIDUALNY BIZNES

ilość testów i cena ustalane indywidualnie

0.00PLN
Usługa dostępna dla klientów organizacji

PAKIETY TESTÓW DLA INSTYTUCJI

PAKIET 50 TESTÓW

na 1 rok

6000.00PLN
Usługa dostępna dla klientów organizacji

PAKIET 100 TESTÓW

na 1 rok

10000.00PLN
Usługa dostępna dla klientów organizacji

PAKIET 150 TESTÓW

na 1 rok

13000.00PLN
Usługa dostępna dla klientów organizacji

PAKIETY BADANIA KOMPETENCJI

BADANIE KOMPETENCJI

dla 1 osoby

990.00PLN / os.
Usługa dostępna dla klientów organizacji

BADANIE KOMPETENCJI

dla 2 do 5 osób

940.00PLN / os.
Usługa dostępna dla klientów organizacji

BADANIE KOMPETENCJI

dla 6 do 10 osób

890.00PLN / os.
Usługa dostępna dla klientów organizacji

BADANIE KOMPETENCJI

dla 11 do 15 osób

830.00PLN / os.
Usługa dostępna dla klientów organizacji

BADANIE KOMPETENCJI

dla 16 osób i więcej

780.00PLN / os.
Usługa dostępna dla klientów organizacji