DISC Fundamental for Adults

DISC Fundamental for Adults

Test dla osób dorosłych

Narzędzie stworzone do rozpoznania indywidualnego stylu zachowania i komunikowania się osoby dorosłej. Bada siłę wartości tworzonych relacji i wyznaczanych celów jednostki. Test ukazuje sposób komunikowania się, jak również sposób odbierania komunikatów ze środowiska zewnętrznego. Wskazuje rekomendacje rozwojowe do zastosowania w życiu prywatnym i zawodowym.

Test oparty jest na badanych czterech stylach interpersonalnych

 

Opracowanie wyników zawiera rekomendacje rozwojowe i wspiera budowanie świadomości oraz procesy decyzyjne w życiu prywatnym i zawodowym.

 • do budowania świadomości swojego stylu komunikowania się
 • do rozwijania umiejętności budowania relacji interpersonalnych
 • do rozwijania umiejętności rozwiązywania konfliktów
 • do rozwijania umiejętności skutecznej komunikacji
 • do diagnozy w procesach rozwojowych
 • do budowania świadomości swojego potencjału
 • test zainspirowany teorią Hansa Eysencka
 • 20 zestawów pytań składających się z osiemdziesięciu przymiotników określających cechy osoby badanej
 • układ odpowiedzi na skalach od 1 do 4
 • raport dostępny bezpośrednio po wykonaniu badania
 • raport dostępny w wersji polskiej i angielskiej

Osób indywidualnych w celu poznania swoich mocnych stron i obszarów do rozwoju w obszarze zachowania i komunikacji interpersonalnej. Pomocny w budowaniu świadomości swojego potencjału, zbadania predyspozycji zawodowych, osobowościowych, interpersonalnych pracy i innych. Określa w sposób kompleksowy indywidualny styl zachowania i komunikowania się jednostki. Mierzy poziom ekstrawersji czy introwersji oraz siłę wartości budowanych relacji oraz osiąganych celów.

Pracowników Firm i Instytucji do zbadania ich predyspozycji zawodowych, osobowościowych, interpersonalnych na każdym etapie kariery zawodowej. Do badania kompetencji pracowników, diagnozy potrzeb szkoleniowych i coachingowych i wyznaczania ścieżki kariery. Określa w sposób kompleksowy indywidualny styl zachowania i komunikowania się jednostki. Mierzy poziom ekstrawersji czy introwersji oraz siłę wartości budowanych relacji oraz osiąganych celów. Pozwala zdiagnozować zachowania pracowników i ich potencjał indywidualnie jak i w zespole.

Działów HR do diagnozy kompetencji pracowników, identyfikacji mocnych stron oraz obszarów rozwoju w celu zmiany zakresu obowiązków, stanowiska, awansu czy określenia potrzeb szkoleniowych. Pomaga w diagnozie zachowań pracowników i ich potencjału indywidualnie, jak i w zespole.

Menadżerów do lepszego poznania swoich pracowników. Pomaga w ustaleniu sposobu zarządzania poszczególnymi członkami zespołu, jak i całym zespołem. Pomocny w badaniu relacji interpersonalnych, określeniu motywatorów działania, zrozumieniu naturalnych zachowań i wyznaczeniu ról pełnionych w zespole.

Rekruterów do lepszego poznania kandydatów. Pomocny w wyborze najlepszych osób do pracy pod względem wybranych cech osobowościowych. Określa styl interpersonalny wpływający na sposób zachowania, komunikowania się i odbierania komunikatów ze środowiska zewnętrznego. Mierzy poziom ekstrawersji czy introwersji oraz siłę wartości budowanych relacji i osiąganych celów.

Powiatowych Urzędów Pracy do diagnozy Klientów/Petentów w zakresie mocnych stron i obszarów do rozwoju, identyfikacji predyspozycji osobowościowych i zawodowych w obszarze relacji interpersonalnych. Określa w sposób kompleksowy indywidualny styl zachowania i komunikowania się jednostki. Mierzy poziom ekstrawersji czy introwersji oraz siłę wartości budowanych relacji i osiąganych celów. Pomocny w procesie rekrutacji kandydatów na oferowane stanowiska pracy.

Instytucji Społecznych do diagnozy Klientów w zakresie mocnych stron i obszarów do rozwoju, identyfikacji predyspozycji osobowościowych i zawodowych w obszarze relacji interpersonalnych. Określa w sposób kompleksowy indywidualny styl zachowania i komunikowania się jednostki. Mierzy poziom ekstrawersji czy introwersji oraz siłę wartości budowanych relacji i osiąganych celów. Pomocny w procesie wyboru kandydatów do określonych działań.

Trenerów biznesu do pracy indywidualnej i grupowej jako narzędzie wspierające proces szkoleniowy. Pomocny w szkoleniach z zakresu: komunikacji, sprzedaży, obsługi Klienta, umiejętności menedżerskich, pracy zespołowej, motywowania, zarządzania sobą w czasie, zarządzania swoją pracą oraz treningów interpersonalnych i innych.

Psychologów do pracy indywidualnej i grupowej z pacjentami. Pomaga w lepszym zrozumieniu pacjenta i nawiązaniu z nim pełniejszego, empatycznego kontaktu. Określa w sposób kompleksowy indywidualny styl zachowania i komunikowania się jednostki. Mierzy poziom ekstrawersji czy introwersji oraz siłę wartości budowanych relacji i osiąganych celów.

Coachów do pracy indywidualnej (sesje coachingowe) oraz do grupowego coachingu. Pomocny w poznaniu Klienta. Określa styl interpersonalny wpływający na sposób zachowania, komunikowania się i odbierania komunikatów ze środowiska zewnętrznego. Wspiera wyznaczenie mocnych stron i obszarów do rozwoju. Pomocny w ustaleniu siły wartości tworzonych relacji oraz wyznaczanych celów, a także w budowaniu świadomości potencjału klienta i w określeniu celów coachingowych.

Doradców zawodowych do pracy indywidualnej i grupowej. Pozwala na diagnozę predyspozycji osobowościowych i zawodowych Klienta. Bada w sposób kompleksowy indywidualny styl zachowania i komunikowania się jednostki. Mierzy poziom ekstrawersji czy introwersji oraz siłę wartości budowanych relacji i osiąganych celów. Pomocny w wyznaczaniu ścieżki kariery zawodowej.