Profesjonalne narzędzia rekrutacyjne

Profi Competence Europe to firma skupiająca międzynarodowych specjalistów takich jak: psycholodzy, psychometrycy, doradcy zawodowi, socjoterapeuci, specjaliści ds. rekrutacji, trenerzy biznesu, coachowie oraz eksperci z dziedzin związanych z rozwojem i badaniem człowieka. Kilkunastoletnie doświadczenie wykwalifikowanego zespołu umożliwiło stworzenie największej bazy narzędzi rekrutacyjnych i testów rekrutacyjnych online – Bazę Profi Competence. Wychodząc naprzeciw potrzebom firm i instytucji, a konkretnie ich działów HR odpowiedzialnych za rekrutację i zarządzanie pracownikami, firma Profi Competence opracowała innowacyjne narzędzia rekrutacyjne, ułatwiające pracę rekruterów oraz zmieniające sposób zarządzania pracownikami na nowoczesny i niezawodny przy zachowaniu najwyższych międzynarodowych standardów jakości. Testy oferowane przez Profi Competence są nie tylko odpowiedzą na pytanie czy cechy osobowości badanego są jak najbardziej dopasowane do wymagań przyszłej pracy, ale również wskażą nam potencjał zatrudnianego lub już zatrudnionego pracownika, który możemy wykorzystać np.: w budowaniu ścieżki awansu lub migracji międzystanowiskowej wewnątrz firmy. Używanie w firmach i instytucjach profesjonalnych narzędzi rekrutacyjnych podnosi prestiż przedsiębiorstw, a także rozwija zawodowo osoby zatrudnione w działach HR poprzez szkolenia z umiejętności użytkowania specjalistycznych narzędzi diagnostycznych. Profi Competence prowadzi certyfikowane szkolenia przygotowujące do przeprowadzenia diagnozy, prawidłowej oceny i interpretacji wyników testu. Przeszkolony pracownik jest w stanie prawidłowo interpretować wyniki kandydatów, a także pracować nad obszarami wymagającymi rozwoju u pracowników, aby zwiększyć ich kompetencje i satysfakcję z wykonywanej pracy. Wyniki testów są często silną motywacją dla badanych osób.

Testy psychometryczne dla uczniów szkół i uczelni wyższych

Dla uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych i uczelni wyższych w celu określenia ścieżki kariery i umiejętności interpersonalnych.

Testy psychometryczne dla firm i instytucji

Dla firm i instytucji, działów HR i urzędów służące do badania kompetencji, diagnozy osób poszukujących pracy oraz wyznaczaniu ścieżki rozwoju zawodowego.

Testy psychometryczne dla osób indywidualnych

Baza testów rekrutacyjnych w formie on-line stworzona dla osób indywidualnych w celu zbadania kompetencji i predyspozycji osobowościowych, interpersonalnych, zawodowych.

Baza narzędzi rekrutacyjnych

Wieloletnia praca międzynarodowych ekspertów dowiodła, że testy kompetencji są niezastąpionym narzędziem wspierającym rozwój osobisty i zawodowy człowieka, a także są nieocenione w pracy specjalistów – z tego właśnie powodu powstała Baza Profi Competence. Zanim jednak testy kompetencji stały się ogólnie dostępne przeprowadzano około kilkanaście tysięcy badań wśród pracowników firm, instytucji, organizacji oraz uczniów i studentów. Badania te pozwoliły dostosować narzędzia do potrzeb konkretnych klientów, tak aby móc zaoferować Państwu rzetelne, odpowiednio wyselekcjonowane testy rekrutacyjne, testy kompetencji jako narzędzia między innymi do rekrutacji spełniające wszystkie parametry jakościowe. Korzystanie z nowoczesnych technologii nie tylko pomaga w jak najbardziej precyzyjny sposób otrzymać wyniki, ale również przekłada się na oszczędność czasu. W szerokiej ofercie testów znajdują się profesjonalne narzędzia psychometryczne idealne dla szkół, instytucji, uniwersytetów, ale również dla biznesu oraz dla użytkownika indywidualnego. Testy są bardzo intuicyjne, a raporty z wykonanych testów zawierają ważne informacje o predyspozycjach osobowościowych, zawodowych oraz rekomendacje dotyczące obszarów, które warto rozwijać. Osoby odpowiednio przeszkolone posiadające międzynarodową akredytację udzielą nam na podstawie otrzymanego raportu informację zwrotną na temat naszych mocnych stron oraz obszarów do rozwoju. Niepodważalnym atutem testów w bazie Profi Competence jest fakt, że użytkownicy zarówno prywatni jak i pracownicy działów HR, menadżerzy czy kierownicy są w stanie sami zrozumieć i właściwie wykorzystać raport z badania. Otrzymany raport jest obszerny i opisany w taki sposób, aby był zrozumiały dla badanego lub zlecającego test.

PCT-A

Wielowymiarowy test osobowości dla osób dorosłych

JA I MOJE EMOCJE

Test badający poziom emocji w codziennym funkcjonowaniu dla osób dorosłych

JA I MOJE EMOCJE-Y

Test badający poziom emocji w codziennym funkcjonowaniu dla osób w wieku 15-19 lat

DISC Fundamental for Adults

Test badający indywidualny styl zachowania i komunikowania się osoby dorosłej

PCT-Y

Wielowymiarowy test osobowości dla osób w wieku 15-19 lat

JA I MOJA SAMOOCENA

Test badający poziom samoocena dla osób dorosłych

JA I MOJA SAMOOCENA-Y

Test badający poziom samoocena dla osób w wieku 15-19 lat

JA W DZIAŁANIU

Test badający potencjał w obszarze codziennego funkcjonowania dla osób dorosłych

JA W DZIAŁANIU-Y

Test badający potencjał w obszarze codziennego funkcjonowania dla osób w wieku 15-19 lat

JA W PRACY

Test badający kluczowe predyktory osiągnięcia sukcesu w pracy dla osób dorosłych

JA W SZKOLE

Test badający kluczowe predyktory osiągnięcia sukcesu dla osób w wieku 15-19 lat

JA W RELACJI

Test badający predyktory w obszarze interpersonalnym dla osób dorosłych

JA W RELACJI-Y

Test badający predyktory w obszarze interpersonalnym dla osób w wieku 15-19 lat

JA WE WSPÓŁPRACY

Test badający wewnętrzne predyktory do tworzenia efektywnej współpracy dla osób dorosłych

JA WE WSPÓŁPRACY-Y

Test badający wewnętrzne predyktory do tworzenia efektywnej współpracy dla osób w wieku 15-19 lat

CAREER TEST

Test dla osób dorosłych. Bada wagę czynników, które mają wpływ na wybór pracy oraz satysfakcję

DISC Fundamental for Young

Test badający indywidualny styl zachowania i komunikowania się osoby w wieku 14 - 19 lat

CAREER TEST YOUNG

Test dla osób w wieku 14-19 lat. Bada wagę czynników, które mają wpływ na wybór ścieżki kariery

FAQ: PYTANIA DOTYCZĄCE NARZĘDZI REKRUTACYJNYCH

Wszystkie oferowane przez firmę Profi Competence testy to idealne narzędzia, aby lepiej poznać samego siebie, ale również narzędzia pomagające w wielu procesach, np. jako narzędzia rekrutacyjne w procesie rekrutacji – dlatego właśnie warto je robić i używać w codziennej pracy. Skonstruowane przez profesjonalistów i ekspertów testy kompetencji służą do zbadania wielu obszarów z zakresu naszych predyspozycji osobowościowych, stylów interpersonalnych, emocji i zachowań, kompetencji zawodowych, liderskich oraz do wyznaczania ścieżki kariery. Testy zakończone są szczegółowym raportem, który pomaga nam lepiej poznać badane obszary i daje odpowiedzi na nurtujące nas pytania dotyczące naszej osobowości.
W bazie Profi Competence jest dostępnych wiele różnych testów i każdy z nich jest szczegółowo opisany, w opisie znajduje się informacja o samym teście, ilości pytań oraz o przybliżonej ilości czasu, jaki potrzebujemy na jego rozwiązanie. Czas rozwiązywania testu, zależy głównie od ilości pytań w danym teście. W zależności od rodzaju testu jego rozwiązywanie może trwać od dwudziestu do sześćdziesięciu minut.
Raport i wyniki, które otrzymamy będą zależały wyłącznie od informacji jakie o sobie przekażemy w trakcie rozwiązywania pytań, dlatego tak ważne jest odpowiednie przygotowanie do testu. Z tego też powodu tak ważna jest szczerość w naszych odpowiedziach na pytania oraz nasze samopoczucie. Trzeba pamiętać, że jakakolwiek próba manipulowania odpowiedziami może spowodować, iż uzyskane wyniki będą sprzeczne, a to może skutkować niesatysfakcjonującym efektem finalnym dla badanego. Aby skutecznie rozwiązać test osobowości należy zadbać o to, aby przystąpić do testu wypoczętym i wyspanym oraz z otwartym umysłem, należy zapewnić sobie spokój i odpowiednią ilość czasu, aby na pytania nie odpowiadać w pośpiechu. Należy również ograniczyć bodźce zewnętrzne rozpraszające naszą uwagę oraz skupić się na czytaniu.
Nie ma jednej odpowiedzi na to pytanie, ponieważ ponowne przystąpienie do testu zleży od kilku czynników. W dużej mierze od tego czy pracujemy nad sobą, nad obszarami wymagającymi rozwoju. Testy należy powtarzać w zależności od własnych potrzeb osobistych, konieczności wsparcia bliskich nam osób lub potrzeb z punktu widzenia pracodawcy np. do oceny pracowników, procesu migracji pracowników pomiędzy stanowiskami, przy procesie rekrutacji.
Wywiad behawioralny to wywiad przeprowadzany przez naszego akredytowanego konsultanta mający na celu zbadanie potrzeb, oczekiwań i sposobu myślenia oraz przekonań uczestnika badania. Podczas takiego wywiadu zostają zadane przez konsultanta pytania uzupełniające, mające na celu jak najwłaściwsze dopasowanie testu oraz określenie ewentualnych celów badania a także jego potrzeb.
Umówienie się na konsultację jest bardzo proste. Należy skorzystać z zakładki KONTAKT na stronie https://proficompetence.com/pl/contact i wysyłać zapytanie poprzez formularz kontaktowy znajdujący się na stronie lub telefonicznie na podany na stronie PC numer kontaktowy. Każdy z naszych konsultantów posiada akredytację PROFI COMPETENCE TEST, co zobowiązuje go do profesjonalnego kierowania się kodeksem etycznym w pracy z klientem. Po odczytaniu wiadomości skontaktujemy się z Tobą w celu ustalenia dalszych szczegółów spotkania z konsultantem.
Sesja informacji zwrotnej jest ważnym elementem procesu rozwojowego. Służy ona do przekazania badanemu informacji na temat uzyskanych wyników oraz pozwala badanemu lepiej je zrozumieć. Podczas sesji profesjonalny konsultant na podstawie raportu wskazuje mocne strony i obszary nad którymi warto pracować, pomaga również w sprecyzowaniu i określeniu celów i metod doskonalenia poszczególnych kompetencji. W celu właściwego zrozumienia sesji informacji zwrotnej zalecane jest, aby uczestnik badania był w nią zaangażowany. Ze strony konsultanta prowadzącego sesję mogą pojawić się pytania, które będą poszerzać świadomość uczestnika procesu, inspirować go i zachęcać do refleksji.
Testy online z bardzo szczegółowymi raportami składającymi się z wyników, opisów oraz rekomendacji jako narzędzie rekrutacyjne, ułatwiają prawidłową rekrutację, dopasowanie pracownika do danego stanowiska w zależności od wymagań pracodawcy oraz wspierają w procesie migracji pracowników wewnątrz organizacji. W ofercie bazy Profi Competence dla procesu rekrutacji polecamy skorzystać z PAKIETÓW, w skład których wchodzi zestaw różnych testów dedykowanych dla potrzeb procesu rekrutacji, ale również zarządzania i dla działów HR. Są to między innymi testy: PCT-A (Profi Competence Test for Adults), Ja we współpracy – A, Test Career, Ja w pracy, PT Communication for Adults oraz wiele innych, które pozwalają w zależności od specyfiki stanowiska i wymagań firmy przeprowadzić właściwą rekrutację lub wesprzeć dział HR. Testy z bazy Profi Competence pomogą specjalistom HR jako narzędzie rekrutacyjne przeprowadzać badania pracowników zgodnie z potrzebami i celem organizacji oraz w dogodnym dla nich czasie.
Tak. Jest taka możliwość. Testy w bazie Profi Competence można przerwać w dowolnym momencie i powrócić do rozwiązywania w sprzyjającym czasie, zalecamy jednak, aby test wypełnić za pierwszym podejściem z zachowaniem zaleceń dotyczących odpowiedniego przygotowania się do testu. W celu kontynuowania przerwanego testu należy zalogować się na swoje konto w bazie Profi Competence https://proficompetence.com/pl/login kliknąć w zakładkę Testy → Testy w trakcie rozwiązywania.
Po rozwiązaniu testu raport z wynikami i obszernym opisem generuje się automatycznie. Są trzy rodzaje raportów: krótki, średni, długi i występują w różnych wersjach językowych. Jeżeli istnieje taka potrzeba raport można wygenerować ponownie w każdym momencie. W tym celu należy zalogować się na swoje konto w bazie Profi Competence https://proficompetence.com/pl/login, kliknąć przycisk Testy, następnie Testy rozwiązane i Zobacz.
Szkolenie PC TRAINING przeznaczone jest dla doradców zawodowych, trenerów biznesu, pedagogów, coachów psychologów jak również dla osób zajmujących się rekrutacją i HR oraz dla osób, które chcą uzyskać uprawnienia międzynarodowego akredytowanego konsultanta PC. Certyfikowane szkolenia uczą jak skutecznie korzystać w praktyce z narzędzi jakimi są testy psychometryczne oraz ułatwiają diagnozowanie osób w zakresie predyspozycji osobowościowych i zawodowych przy użyciu testów psychologicznych i kompetencyjnych. W zależności od rodzaju szkolenia po jego ukończeniu uczestnik szkolenia uzyskuje akredytację certyfikowanego konsultanta danego testu a także otrzymuje Certyfikat Profi Competence, który dodatkowo oprócz nabytej wiedzy i kwalifikacji pozwala na zakup Dedykowanych Licencji z dostępem do bazy testów i narzędzi wraz z raportami i rekomendacjami w atrakcyjnych ofertach cenowych oraz umożliwia współpracę z Profi Competence Europe. Szkolenia prowadzone są przez kadrę psychologów, doradców zawodowych, profesjonalistów z wieloletnim doświadczeniem w zakresie rozwoju osobistego i coachingu, którzy cały czas doszkalają się i pracują aktywnie w zawodzie.
Testy z bazy PC będące narzędziami diagnostycznymi dają realne wyniki, które pozwalają określić naturalne predyspozycje oraz pozwalają poznać mocne strony, a także obszary wymagające rozwoju w celu ich wzmocnienia. Pozwalają nam wskazać poziom otwartości na świat, jak również zrozumieć siebie i być może odkryć coś, czego do tej pory nie wiedzieliśmy o samym sobie. Nie ma dobrych ani złych wyników. Testy w bazie Profi Competence po wielotysięcznych badaniach zostały skonstruowane w taki sposób, aby ich wyniki były jak najbardziej rzetelnym i najcenniejszym źródłem informacji o samym sobie.

NARZĘDZIA REKRUTACJI

Narzędzia rekrutacyjne dla biznesu

Narzędzia rekrutacyjne, czyli testy i kwestionariusze kompetencji są stosowane w ułatwianiu procesu rekrutacji już od wielu lat. Przez ostatnie lata zostały one udoskonalone tak, aby dawały jak najwłaściwsze odpowiedzi do zagadnień istotnych dla rekrutera. Badają one umiejętności miękkie, czyli takie, które służą pracy w grupie, pracy indywidualnej, mają na celu określenie zasobów inter- oraz intrapersonalnych przyszłego pracownika. Mogą być to testy osobowości, testy umiejętności radzenia sobie ze stresem, testy określające poziom komunikatywności lub kreatywności, testy umiejętności przywódczych. Profi Competence reprezentuje takie rozwiązania: profesjonalne, nowoczesne, skuteczne i wyjątkowo kompleksowe narzędzia, które będą mogły używać działy zajmujące się zarządzaniem zasobami ludzkimi na całym świecie. Zanim jednak testy kompetencji stały się ogólnie dostępne przeprowadzano kilkanaście tysięcy badań wśród pracowników firm, instytucji, organizacji oraz uczniów i studentów. Badania te pozwoliły dostosować narzędzia do potrzeb konkretnych klientów, tak aby móc zaoferować Państwu rzetelne, odpowiednio wyselekcjonowane testy kompetencji, spełniające wszystkie parametry jakościowe. W szerokiej ofercie testów znajdują się profesjonalne narzędzia rekrutacyjne idealne dla szkół, instytucji, uniwersytetów, ale również dla biznesu oraz dla użytkownika indywidualnego. Testy są bardzo intuicyjne, a raporty z wykonanych testów zawierają ważne informacje o predyspozycjach osobowościowych, zawodowych oraz rekomendacje dotyczące obszarów, które warto rozwijać.

Baza testów PROFI COMPETENCE: