TEST CAREER

TEST CAREER

Test Career przeznaczony jest dla osób dorosłych. Bada wagę/ważność czynników, które mają wpływ na wybór pracy oraz zadowolenie i satysfakcję z wykonywanego zawodu.

Definiuje 14 obszarów ukazujących wartości jednostki w życiu zawodowym, wchodzących w skład trzech komponentów: spostrzeganych talentów i zdolności  (obszarów kompetencji), podstawowych wartości oraz wypracowanych motywatorów i potrzeb.

Jest narzędziem badającym kluczowe motywatory  i  potrzeby danej osoby, które powinny zostać zaspokojone w środowisku pracy, gdyż mają wpływ na zadowolenie i satysfakcję z wykonywanego zawodu.

Dodatkowo umożliwia przeanalizowanie dopasowania preferencji zawodowych do potrzeb i celów danej osoby.

Test oparty jest na 14 predyktorach

 

 

Bogate opracowanie wyników zawiera rekomendacje specjalistów i wspiera wyznaczanie celów i podejmowanie decyzji dotyczących kariery zawodowej

 • profesjonalne narzędzie dla specjalistów HR, trenerów, coachów, doradców zawodowych, psychologów i konsultantów do diagnozy osoby dorosłej
 • budowanie świadomości swojego potencjału oraz preferencji zawodowych
 • wyznaczanie mocnych i słabych stron w obszarze funkcjonowania w pracy
 • diagnoza w procesach rozwojowych
 • ustalanie motywatorów w pracy
 • ustalanie indywidualnego planu rozwoju osobistego i zawodowego w obszarze planowania ścieżki kariery i wyboru pracy
 • narzędzie zainspirowane modelem Edgara Scheina
 • 84 pytania w układzie odpowiedzi na skali od 1 do 6
 • czas wypełniania: ok. 20 minut
 • narzędzie poddane normalizacji
 • raporty: krótki i długi wraz z rekomendacjami - dostępne w wersji polskiej, angielskiej, rosyjskiej i innych językach
 • raport dostępny bezpośrednio po wykonaniu badania
 • Firm, Instytucji
 • Uczelni, Szkół dla dorosłych, Biur Karier
 • Trenerów, Coachów, Doradców Zawodowych, Psychologów, Specjalistów HR