Największa Baza testów psychometrycznych

Baza testów Profi Competence to największa baza testów psychometrycznych oraz materiałów szkoleniowych. Profi Competence Europe to firma skupiająca międzynarodowych specjalistów z wielu dziedzin związanych z rozwojem i badaniem człowieka. Ponad piętnaście lat doświadczenia zespołu ekspertów z wielu dziedzin związanych z rozwojem osobistym oraz specjalistów z zakresu edukacji i biznesu umożliwiło stworzenie największej bazy testów kompetencji i osobowości online.

Testy psychometryczne dla uczniów szkół i uczelni wyższych

Dla uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych i uczelni wyższych w celu określenia ścieżki kariery i umiejętności interpersonalnych.

Testy psychometryczne dla firm i instytucji

Dla firm i instytucji, działów HR i urzędów służące do badania kompetencji, diagnozy osób poszukujących pracy oraz wyznaczaniu ścieżki rozwoju zawodowego.

Testy psychometryczne dla osób indywidualnych

Baza testów psychometrycznych w formie on-line stworzona dla osób indywidualnych w celu zbadania kompetencji i predyspozycji osobowościowych, interpersonalnych, zawodowych.

Testy psychometryczne online

Wieloletnia praca ekspertów dowiodła, że testy psychometryczne Profi Competencesą doskonałym narzędziem wspierającym rozwój zawodowy i osobisty człowieka, a także są niezwykle przydatne w pracy specjalistów takich jak psycholodzy, socjoterapeuci, trenerzy biznesu, coache i inni eksperci z wielu dziedzin. Testy kompetencji w bazie Profi Competence zostały skrupulatnie przebadane pod kątem ich skuteczności. Przeprowadzano około jedenaście tysięcy badań wśród pracowników firm oraz uczniów i studentów, które pozwoliły one dostosować narzędzia do potrzeb konkretnych klientów. Tak powstały rzetelne, odpowiednio wyselekcjonowane testy psychometryczne, spełniające wszystkie parametry jakościowe. Każdy użytkownik po ukończeniu testu otrzymuje szczegółowy raport, który pozwoli mu lepiej określić swoją drogę zawodową, obszary do rozwoju osobistego, ale również pozna swoje mocne strony.

PCT-A

Wielowymiarowy test osobowości dla osób dorosłych

JA I MOJE EMOCJE

Test badający poziom emocji w codziennym funkcjonowaniu dla osób dorosłych

JA I MOJE EMOCJE-Y

Test badający poziom emocji w codziennym funkcjonowaniu dla osób w wieku 15-19 lat

DISC Fundamental for Adults

Test badający indywidualny styl zachowania i komunikowania się osoby dorosłej

PCT-Y

Wielowymiarowy test osobowości dla osób w wieku 15-19 lat

JA I MOJA SAMOOCENA

Test badający poziom samoocena dla osób dorosłych

JA I MOJA SAMOOCENA-Y

Test badający poziom samoocena dla osób w wieku 15-19 lat

JA W DZIAŁANIU

Test badający potencjał w obszarze codziennego funkcjonowania dla osób dorosłych

JA W DZIAŁANIU-Y

Test badający potencjał w obszarze codziennego funkcjonowania dla osób w wieku 15-19 lat

JA W PRACY

Test badający kluczowe predyktory osiągnięcia sukcesu w pracy dla osób dorosłych

JA W SZKOLE

Test badający kluczowe predyktory osiągnięcia sukcesu dla osób w wieku 15-19 lat

JA W RELACJI

Test badający predyktory w obszarze interpersonalnym dla osób dorosłych

JA W RELACJI-Y

Test badający predyktory w obszarze interpersonalnym dla osób w wieku 15-19 lat

JA WE WSPÓŁPRACY

Test badający wewnętrzne predyktory do tworzenia efektywnej współpracy dla osób dorosłych

JA WE WSPÓŁPRACY-Y

Test badający wewnętrzne predyktory do tworzenia efektywnej współpracy dla osób w wieku 15-19 lat

CAREER TEST

Test dla osób dorosłych. Bada wagę czynników, które mają wpływ na wybór pracy oraz satysfakcję

DISC Fundamental for Young

Test badający indywidualny styl zachowania i komunikowania się osoby w wieku 14 - 19 lat

CAREER TEST YOUNG

Test dla osób w wieku 14-19 lat. Bada wagę czynników, które mają wpływ na wybór ścieżki kariery

FAQ: PYTANIA DOTYCZĄCE TESTÓW PSYCHOMETRYCZNYCH

Testy oferowane przez firmę Profi Competence fantastyczne narzędzia, które pomogą lepiej poznać samego siebie, swoje możliwości ukryty potencjał - dlatego właśnie warto je robić. Przebadane, opracowane i skonstruowane przez ekspertów testy psychometryczne służą do zbadania wielu obszarów z zakresu naszych predyspozycji osobowościowych, stylów interpersonalnych, emocji i zachowań, kompetencji zawodowych, liderskich oraz do wyznaczania ścieżki kariery. Testy zakończone są szczegółowym raportem, który pomaga nam lepiej poznać badane obszary.
Czas rozwiązywania testu, zależy głównie od ilości pytań w danym teście. Każdy test jest szczegółowo opisany, w opisie znajduje się informacja o samym teście, ilości pytań oraz o przybliżonej ilości czasu, jaki potrzebujemy na jego rozwiązanie. W zależności od rodzaju testu jego rozwiązywanie może trwać od dwudziestu do sześćdziesięciu minut.
Przede wszystkim na pytania zawarte w testach psychometrycznych należy odpowiadać uczciwie i szczerze w celu uzyskania rzetelnych informacji. Trzeba pamiętać, że jakakolwiek próba manipulowania odpowiedziami może spowodować, iż uzyskane wyniki będą sprzeczne, a to może skutkować niesatysfakcjonującym efektem finalnym dla badanego. Przygotowanie do testu jest bardzo istotnym elementem, ponieważ raport i wyniki które otrzymamy, będą zależały wyłącznie od informacji jakie o sobie przekażemy w trakcie rozwiązywania pytań. Z tego powodu tak ważna jest szczerość w naszych odpowiedziach na pytania oraz nasze samopoczucie. Aby skutecznie rozwiązać test osobowości należy zadbać o to, aby przystąpić do testu wypoczętym i wyspanym oraz z otwartym umysłem, należy zapewnić sobie spokój i odpowiednią ilość czasu, aby na pytania nie odpowiadać w pośpiechu. Należy również ograniczyć bodźce zewnętrzne rozpraszające naszą uwagę oraz skupić się na czytaniu.
Odpowiedź na to pytanie zależy w dużej mierze od tego do czego używamy testów psychometrycznych, czy pracujemy nad sobą, nad obszarami wymagającymi rozwoju. Testy należy powtarzać w zależności od własnych potrzeb osobistych, konieczności wsparcia bliskich nam osób lub w przypadku użytkowania testów dla potrzeb zawodowych - według potrzeb z punktu widzenia pracodawcy np. do oceny pracowników, procesu migracji pracowników pomiędzy stanowiskami, przy procesie rekrutacji.
Wywiad behawioralny to wywiad przeprowadzany przez naszego akredytowanego konsultanta mający na celu zbadanie potrzeb, oczekiwań i sposobu myślenia oraz przekonań uczestnika badania. Podczas takiego wywiadu zostają zadane przez konsultanta pytania uzupełniające, mające na celu jak najwłaściwsze dopasowanie testu oraz określenie ewentualnych celów badania a także jego potrzeb.
W celu umówienia konsultacji indywidualnej z akredytowanym konsultantem, należy skorzystać z zakładki KONTAKT na stronie https://proficompetence.com/pl/contact i wysyłać zapytanie poprzez formularz kontaktowy znajdujący się na stronie lub też telefonicznie dzwoniąc na podany na stronie PC numer kontaktowy. Ważną informacją dla Państwa jest to, że każdy z naszych konsultantów posiada międzynarodową akredytację PROFI COMPETENCE TEST, co zobowiązuje go do profesjonalnego kierowania się kodeksem etycznym w pracy z klientem i pracę według najwyższych standardów.
Sesja informacji zwrotnej jest ważna dla badanego, ponieważ służy do przekazania mu informacji na temat uzyskanych wyników oraz pozwala lepiej je zrozumieć. Podczas sesji konsultant omawia szczegółowo mocne strony i obszary nad którymi warto pracować, pomaga również w sprecyzowaniu celów i metod doskonalenia poszczególnych kompetencji. W celu właściwego zrozumienia sesji informacji zwrotnej rekomenduje się, aby uczestnik badania był w nią zaangażowany. Ze strony konsultanta prowadzącego sesję mogą pojawić się pytania, które będą poszerzać świadomość uczestnika procesu, inspirować go i zachęcać do refleksji.
Dla potrzeb rekrutacji Profi Competence oferuje PAKIETY, w skład których wchodzi zestaw różnych testów dedykowanych dla potrzeb procesu rekrutacji, ale również zarządzania i dla działów HR. Są to min. takie testy jak: PCTA (Profi Competence Test for Adults), Ja we współpracy – A, Test Career, Ja w pracy, PT Communication for Adults oraz wiele innych, które pozwalają w zależności od specyfiki stanowiska i wymagań firmy przeprowadzić właściwą rekrutację lub wesprzeć dział HR. Testy z bazy Profi Competence pomogą specjalistom HR przeprowadzać badania pracowników zgodnie z potrzebami i celem organizacji oraz w dogodnym dla nich czasie. Szczegółowe raporty składające się z wyników, opisów oraz rekomendacji ułatwiają prawidłową rekrutację, dopasowanie pracownika do danego stanowiska w zależności od wymagań pracodawcy oraz wspierają w procesie migracji pracowników wewnątrz organizacji.
Tak, testy w bazie Profi Competence można przerwać w każdym momencie i powrócić do rozwiązywania w dowolnym czasie. W celu kontynuowania przerwanego testu należy zalogować się na swoje konto w bazie Profi Competence (https://proficompetence.com/pl/login) kliknąć w zakładkę Testy → Testy w trakcie rozwiązywania.
Wynik, czyli szczegółowy raport generowany jest automatycznie po zakończeniu rozwiązywania testu. Dostępne są następujące rodzaje raportów: krótki, średni, długi i występują w różnych wersjach językowych. Raport można wygenerować ponownie w każdym momencie. W tym celu należy zalogować się na swoje konto w bazie Profi Competence (https://proficompetence.com/pl/login), kliknąć przycisk Testy, następnie Testy rozwiązane i Zobacz.
Szkolenie PC TRAINING przeznaczone jest dla doradców zawodowych, trenerów biznesu, pedagogów, coachów psychologów jak również dla osób zajmujących się rekrutacją i HR oraz dla osób, które chcą uzyskać uprawnienia międzynarodowego akredytowanego konsultanta PC. Certyfikowane szkolenia uczą jak skutecznie korzystać w praktyce z narzędzi jakimi są testy psychometryczne oraz ułatwiają diagnozowanie osób w zakresie predyspozycji osobowościowych i zawodowych przy użyciu testów psychologicznych i kompetencyjnych. W zależności od rodzaju szkolenia po jego ukończeniu uczestnik szkolenia uzyskuje akredytację certyfikowanego konsultanta danego testu a także otrzymuje Certyfikat Profi Competence, który dodatkowo oprócz nabytej wiedzy i kwalifikacji pozwala na zakup Dedykowanych Licencji z dostępem do bazy testów i narzędzi wraz z raportami i rekomendacjami w atrakcyjnych ofertach cenowych oraz umożliwia współpracę z Profi Competence Europe. Szkolenia prowadzone są przez kadrę psychologów, doradców zawodowych, profesjonalistów z wieloletnim doświadczeniem w zakresie rozwoju osobistego i coachingu, którzy cały czas doszkalają się i pracują aktywnie w zawodzie.
Testy w bazie Profi Competence po wielotysięcznych badaniach zostały skonstruowane w taki sposób, aby ich wyniki były jak najbardziej rzetelnym i najcenniejszym źródłem informacji o samym sobie. Nie ma dobrych, ani złych wyników. Raport pozwala określić naturalne predyspozycje oraz ma służyć poznaniu mocnych stron a także obszarów wymagających rozwoju w celu ich wzmocnienia. Pozwala nam wskazać poziom otwartości na świat, jak również zrozumieć siebie i być może odkryć coś, czego do tej pory nie wiedzieliśmy o samym sobie. Kto z nas nie chciałby poznać swojego potencjału?

PRZEZNACZENIE TESTÓW PSYCHOMETRYCZNYCH

Narzędzia psychometryczne dla szkół

Testy i kwestionariusze służące do badania predyspozycji zawodowych, interpersonalnych, umiejętności liderskich, osobowościowych i wielu innych uczniów i studentów. Idealne narzędzia do pracy dla pedagogów i nauczycieli, a także pracowników biur karier czy też rodziców i opiekunów dzieci młodszych, którzy chcieliby lepiej poznać predyspozycje i obszary wymagające pracy u swoich podopiecznych.

Narzędzia psychometryczne dla biznesu

Wyselekcjonowana oferta testów i kwestionariuszy dla specjalistów z wielu dziedzin, które mogą być wykorzystywane jako narzędzia w ich codziennej pracy. Psycholodzy, socjolodzy, coache i wielu innych specjalistów doceni użyteczność testów z oferty PC BUSINESS. Testy z tej oferty są również skierowane do firm, instytucji, działów HR oraz innych jednostek mających związek z zarządzaniem zasobami ludzkimi. Testy mogą przydać się zarówno do zbadania osobowości i kompetencji badanego, celem zaplanowania rozwoju i wyznaczenia dalszej ścieżki kariery, ale również są nieocenionymi narzędziami pomocniczymi w procesie rekrutacji.

Narzędzia psychometryczne dla osób indywidualnych

Testy z oferty PC INDIVIDUAL umożliwiają zbadanie kompetencji i predyspozycji osobowościowych, interpersonalnych i zawodowych. Są przeznaczone dla osób, które chcą poznać swoje możliwości i ograniczenia, a także poszukują własnej drogi zawodowej. Szczegółowy raport można wykorzystać, aby dowiedzieć się więcej na własny temat oraz popracować nad obszarami wymagającymi rozwoju.

Baza testów PROFI COMPETENCE: