5e2aeaef038ab257971881.png

PROFI COMPETENCE LICENSE

PCL to dedykowane pakiety dla firm z branży DORADZTWA PERSONALNEGO (praktyka psychologiczna, doradztwo zawodowe, coaching, szkolenia, firmy szkoleniowe, firmy rekrutacyjne, agencje zatrudnienia)
 


Uczestnik każdego certyfikowanego szkolenia z usługi PROFI COMPETENCE TRANING po ukończeniu szkolenia i otrzymaniu certyfikatu uzyska dostęp do SPECJALNEJ OFERTY w usłudze PROFI COMPETENCE LICENSE. Ukończenie każdego dostępnego szkolenia daje uprawnienia do zakupu DEDYKOWANYCH LICENCJI w specjalnych CENACH. Każda licencja umożliwia dostęp do bazy określonych testów na okres 1 roku.

Po odbyciu szkolenia PCT i otrzymaniu certyfikacji uczestnik z branży DORADZTWA PERSONALNEGO otrzymuje dostęp do DEDYKOWANYCH LICENCJI:

 

PAKIETY 25/50/100 TESTÓW

Wykupując pakiet uczestnik szkolenia otrzymuje dostęp do bazy testów z wynikami i szczegółowymi raportami. Pakiet umożliwia przeprowadzenie 25/50/100 testów wybranych z bazy do diagnozy osób w okresie 1 roku od dnia zakupienia pakietu.  Łatwy i intuicyjny system pozwala na przyporządkowywanie testów do badanej osoby oraz generowanie wyników i szczegółowych raportów.

Testy wchodzące w skład licencji:

Wszystkie dostępne w bazie testy oprócz testu DISC Fundamental

 

Wszystkie dostępne w bazie testy oprócz testu DISC Fundamental

 

 

PCT-Y – Wielowymiarowy test osobowości dla osób w wieku 15-19 lat.
Test PCT-Y Profi Competence for Young  to najbardziej kompleksowy test badający potencjał, samoocenę, emocje, mocne strony i obszary do rozwoju osoby uczącej się. Jest wielowymiarowym narzędziem wykorzystywanym w badaniach osobowości w kontekście wielu obszarów dotyczących uczenia się i funkcjonowania w życiu prywatnym osoby młodej. PCT-Y jest narzędziem wspierającym proces poznania samego siebie oraz proces wyznaczania dla siebie kierunków nauki a także rozwoju ogólnego. Zalecany do budowania świadomości swoich zasobów oraz podczas budowania ścieżki kariery.

TEST JA I MOJA SAMOOCENA – Test badający poziom samooceny dla osób w wieku 15-19 lat.
K
ompleksowe narzędzie badające nastawienie do siebie i ocenę swojej postawy oraz zachowania. Test zaprojektowany aby zbadać stosunek do swojej wiedzy, kompetencji, umiejętności, atrakcyjności i życia w zgodzie z samym sobą.

TEST JA I MOJE EMOCJE – Test badający poziom emocji w codziennym funkcjonowaniu dla osób w wieku 15-19 lat.
Narzędzie stworzone do identyfikacji emocji i nastawienia badanego do świata i przyszłości. Test przeznaczony do badania siły radzenia sobie z trudnościami, do określenia poziomu optymizmu oraz nastawienia do swoich celów w przyszłości. Pomocny w określeniu obszarów niezbędnych do uzyskania wewnętrznego spokoju.

 

TEST JA W DZIAŁANIU – Test badający potencjał w obszarze codziennego funkcjonowania dla osób w wieku 15-19 lat.
Test daje informacje o zorganizowaniu, sumienności, ostrożności czy wytrzymałości w dążeniu do celu a także o predyspozycjach do przewodzenia innym.

TEST JA W SZKOLE – Test badający kluczowe predyktory osiągania sukcesu dla osób w wieku 15-19 lat.
Narzędzie przeznaczone do zidentyfikowania kluczowych predyktorów osiągnięcia sukcesu w szkole lub przyszłej karierze zawodoweh. Bada poziom skuteczności działania, nastawienia i dążenia do celów oraz charyzmę związaną z liderstwem. Daje informację o wewnętrznej sile potrzebnej przy nauce i pracy.

TEST JA W RELACJI – Test badający predyktory w obszarze interpersonalnym dla osób w wieku 15-19 lat.
Narzędzie stworzone do poznania własnych zachowań w obszarze interpersonalnym. Test bada wartość życzliwości, chęci przebywania z ludźmi i budowania kontaktów interpersonalnych oraz postawę asertywną w relacjach. Wskazuje rekomendacje rozwojowe w życiu.

TEST JA WE WSPÓŁPRACY – Test badający wewnętrzne predyktory do tworzenia efektywnej współpracy dla osób w wieku 15-19 lat.
Narzędzie badające wewnętrzne predyktory człowieka niezbędne do tworzenia efektywnej współpracy z innymi. Test identyfikujący elementy wpływające na dobrą kooperację między ludźmi m.in. ugodowość, nastawienie na siebie bądź na innych, ufność i podejrzliwość. Zaprojektowany aby pomóc w budowaniu lub wzmacnianiu współpracy w życiu.

TEST CAREER YOUNG przeznaczony jest dla osób w wieku 14-19 lat.
Jest narzędziem badającym kluczowe wartości i  potrzeby danej osoby mające wpływ na proces podejmowania decyzji dotyczącej wyboru kierunku zawodowego, edukacji lub pracy. Test identyfikuje potrzeby dotyczące preferencji zawodowych oraz pomaga w procesie wyznaczania ścieżki kariery zawodowej.

TEST CAREER przeznaczony jest dla osób dorosłych. Bada wagę/ważność czynników, które mają wpływ na wybór pracy oraz zadowolenie i satysfakcję z wykonywanego zawodu.


TEST PCT-A – Wielowymiarowy test osobowości dla osób dorosłych.
Test PCT Profi Competence Test to najbardziej kompleksowy test badający potencjał, samoocenę, emocje, mocne strony i obszary do rozwoju osoby dorosłej. Jest wielowymiarowym narzędziem wykorzystywanym w badaniach osobowości w kontekście wielu obszarów życia prywatnego jak i zawodowego.
Profi Competence Test jest narzędziem wspierającym proces poznania samego siebie oraz proces rozwoju zawodowego. Zalecany do budowania świadomości swoich zasobów oraz podczas budowania ścieżki kariery.

TEST JA W DZIAŁANIU – Test badający potencjał w obszarze codziennego funkcjonowania dla osób dorosłych.
Narzędzie przeznaczone do zbadania własnego potencjału w obszarze codziennego funkcjonowania w aspekcie realizacji celów i zadań. Test daje informacje o zorganizowaniu, sumienności, ostrożności czy wytrzymałości w dążeniu do celu a także o predyspozycjach do przewodzenia innym.

 

TEST JA W SZKOLE – Test badający kluczowe predyktory osiągania sukcesu dla osób dorosłych.
Narzędzie przeznaczone do zidentyfikowania kluczowych predyktorów osiągnięcia sukcesu w pracy zawodowej. Bada poziom skuteczności działania, nastawienia i dążenia do celów oraz charyzmę związaną z liderstwem. Daje informację o wewnętrznej sile potrzebnej w pracy.

TEST JA W RELACJI – Test badający predyktory w obszarze interpersonalnym dla osób dorosłych.
Narzędzie stworzone do poznania własnych zachowań w obszarze interpersonalnym. Test bada wartość życzliwości, chęci przebywania z ludźmi i budowania kontaktów interpersonalnych oraz postawę asertywną w relacjach zawodowych i prywatnych. Wskazuje rekomendacje rozwojowe w życiu prywatnym i zawodowym.

TEST JA I MOJA SAMOOCENA – Test badający poziom samooceny dla osób dorosłych.
K
ompleksowe narzędzie badające nastawienie do siebie i ocenę swojej postawy oraz zachowania. Test zaprojektowany aby zbadać stosunek do swojej wiedzy, kompetencji, umiejętności, atrakcyjności i życia w zgodzie z samym sobą.

TEST JA WE WSPÓŁPRACY – Test badający wewnętrzne predyktory do tworzenia efektywnej współpracy dla osób dorosłych.
Narzędzie badające wewnętrzne predyktory człowieka niezbędne do tworzenia efektywnej współpracy z innymi. Test identyfikujący elementy wpływające na dobrą kooperację między ludźmi m.in. ugodowość, nastawienie na siebie bądź na innych, ufność i podejrzliwość. Zaprojektowany aby pomóc w budowaniu lub wzmacnianiu współpracy w życiu prywatnym i zawodowym.

TEST JA I MOJE EMOCJE – Test badający poziom emocji w codziennym funkcjonowaniu dla osób dosrosłych.
Narzędzie stworzone do identyfikacji emocji i nastawienia badanego do świata. Test przeznaczony do określenia poziomu wybranych emocji, badania siły radzenia sobie z trudnościami oraz nastawienia do swoich celów w przyszłości. Pomocny w określeniu obszarów niezbędnych do uzyskania wewnętrznego spokoju.

PCT-A - Profi Competence Test for Adults

Wielowymiarowy test osobowości dla osób dorosłych

JA I MOJE EMOCJE - A

Test badający poziom emocji w codziennym funkcjonowaniu dla osób dorosłych

JA WE WSPÓŁPRACY - A

Test badający wewnętrzne predyktory do tworzenia efektywnej współpracy dla osób dorosłych

JA W RELACJI - A

Test badający predyktory w obszarze interpersonalnym dla osób dorosłych

JA W PRACY - A

Test badający kluczowe predyktory osiągnięcia sukcesu w pracy dla osób dorosłych

JA W DZIAŁANIU - A

Test badający potencjał w obszarze codziennego funkcjonowania dla osób dorosłych

JA I MOJA SAMOOCENA - A

Test badający poziom samooceny dla osób dorosłych

JA W RELACJI - PCT-Y

Test badający predyktory w obszarze interpersonalnym dla osób w wieku 13-19 lat

PCT-Y - Profi Competence Test for Young

Wielowymiarowy test osobowości dla osób w wieku 13-19 lat

JA WE WSPÓŁPRACY - Y

Test badający wewnętrzne predyktory do tworzenia efektywnej współpracy dla osób w wieku 13-19 lat

JA W DZIAŁANIU - Y

Test badający potencjał w obszarze codziennego funkcjonowania dla osób w wieku 13-19 lat

JA W SZKOLE - Y

Test badający kluczowe predyktory osiągnięcia sukcesu dla osób w wieku 13-19 lat

JA I MOJE EMOCJE - Y

Test badający poziom emocji w codziennym funkcjonowaniu dla osób w wieku 13-19 lat

JA I MOJA SAMOOCENA - Y

Test badający poziom samooceny dla osób w wieku 13-19 lat

TEST CAREER

Test dla osób dorosłych. Bada wagę czynników, które mają wpływ na wybór pracy oraz satysfakcję

TEST CAREER YOUNG

Test dla osób w wieku 13-19 lat. Bada wagę czynników, które mają wpływ na wybór ścieżki kariery

PAKIETY TESTÓW DOSTĘPNE PO ODBYCIU SZKOLENIA

PAKIET 25 TESTÓW

na 1 rok

990.00PLN
Należy ukończyć Szkolenie PCT, aby uzyskać dostęp do tej Licencji

PAKIET 50 TESTÓW

na 1 rok

1750.00PLN
Należy ukończyć Szkolenie PCT, aby uzyskać dostęp do tej Licencji

PAKIET 100 TESTÓW

na 1 rok

2900.00PLN
Należy ukończyć Szkolenie PCT, aby uzyskać dostęp do tej Licencji

PAKIET INDYWIDUALNY

ilość testów i cena ustalana indywidualnie

0.00PLN
Należy ukończyć Szkolenie PCT, aby uzyskać dostęp do tej Licencji

CERTYFIKOWANE SZKOLENIE PCT

Szkolenie przygotowujące do przeprowadzenia diagnozy, prawidłowej oceny i interpretacji  wyników testu PROFI COMPETENCE TEST dla osób dorosłych oraz osób w wieku 13-19 lat