5e2c7520ddcdd639293818.png

SZKOŁY

Szkoła ma możliwość wykupienia licencji na 100, 200 lub 300 testów. Wykupując licencję otrzymuje dostęp do bazy testów on-line z wynikami i szczegółowymi raportami. Licencja umożliwia przeprowadzenie 100, 200 lub 300 (w zależności od rodzaju licencji)  testów wybranych z bazy dla uczniów w okresie 1 roku od dnia zakupienia licencji.  Łatwy i intuicyjny system pozwala na przyporządkowywanie testów do danego ucznia oraz generowanie wyników i szczegółowych raportów dla ucznia, nauczyciela, doradcy, pedagoga czy rodzica.
Wykorzystanie testów:

  • Do diagnozy ucznia w zakresie jego kompetencji interpersonalnych i predyspozycji zawodowych
  • Wyznaczania ścieżki kariery
  • Określenia mocnych stron i obszarów do rozwoju ucznia
  • Dla Nauczycieli do pracy z uczniami – np. lekcje wychowawcze
  • Dla Doradców zawodowych
  • Dla Pedagogów
  • Dla Rodziców

Wszystkie testy to profesjonalne narzędzia do pracy doradców zawodowych, pedagogów i nauczycieli w szkole.

Każdy test zawiera wyniki i szczegółowy raport z rekomendacjami, który nie wymaga dodatkowej analizy specjalisty.

 

PCT-Y – Wielowymiarowy test osobowości dla osób w wieku 13-19 lat.
Test PCT-Y Profi Competence for Young  to najbardziej kompleksowy test badający potencjał, samoocenę, emocje, mocne strony i obszary do rozwoju osoby uczącej się. Jest wielowymiarowym narzędziem wykorzystywanym w badaniach osobowości w kontekście wielu obszarów dotyczących uczenia się i funkcjonowania w życiu prywatnym osoby młodej. PCT-Y jest narzędziem wspierającym proces poznania samego siebie oraz proces wyznaczania dla siebie kierunków nauki a także rozwoju ogólnego. Zalecany do budowania świadomości swoich zasobów oraz podczas budowania ścieżki kariery.

TEST JA I MOJA SAMOOCENA – Test badający poziom samooceny dla osób w wieku 13-19 lat.
Kompleksowe narzędzie badające nastawienie do siebie i ocenę swojej postawy oraz zachowania. Test zaprojektowany aby zbadać stosunek do swojej wiedzy, kompetencji, umiejętności, atrakcyjności i życia w zgodzie z samym sobą.

TEST JA I MOJE EMOCJE – Test badający poziom emocji w codziennym funkcjonowaniu dla osób w wieku 13-19 lat.
Narzędzie stworzone do identyfikacji emocji i nastawienia badanego do świata i przyszłości. Test przeznaczony do badania siły radzenia sobie z trudnościami, do określenia poziomu optymizmu oraz nastawienia do swoich celów w przyszłości. Pomocny w określeniu obszarów niezbędnych do uzyskania wewnętrznego spokoju.

 

TEST JA W DZIAŁANIU – Test badający potencjał w obszarze codziennego funkcjonowania dla osób w wieku 13-19 lat.
Test daje informacje o zorganizowaniu, sumienności, ostrożności czy wytrzymałości w dążeniu do celu a także o predyspozycjach do przewodzenia innym.

TEST JA W SZKOLE – Test badający kluczowe predyktory osiągania sukcesu dla osób w wieku 13-19 lat.
Narzędzie przeznaczone do zidentyfikowania kluczowych predyktorów osiągnięcia sukcesu w szkole lub przyszłej karierze zawodoweh. Bada poziom skuteczności działania, nastawienia i dążenia do celów oraz charyzmę związaną z liderstwem. Daje informację o wewnętrznej sile potrzebnej przy nauce i pracy.

TEST JA W RELACJI – Test badający predyktory w obszarze interpersonalnym dla osób w wieku 13-19 lat.
Narzędzie stworzone do poznania własnych zachowań w obszarze interpersonalnym. Test bada wartość życzliwości, chęci przebywania z ludźmi i budowania kontaktów interpersonalnych oraz postawę asertywną w relacjach. Wskazuje rekomendacje rozwojowe w życiu.

TEST JA WE WSPÓŁPRACY – Test badający wewnętrzne predyktory do tworzenia efektywnej współpracy dla osób w wieku 13-19 lat.
Narzędzie badające wewnętrzne predyktory człowieka niezbędne do tworzenia efektywnej współpracy z innymi. Test identyfikujący elementy wpływające na dobrą kooperację między ludźmi m.in. ugodowość, nastawienie na siebie bądź na innych, ufność i podejrzliwość. Zaprojektowany aby pomóc w budowaniu lub wzmacnianiu współpracy w życiu.

TEST CAREER YOUNG przeznaczony jest dla osób w wieku 13-19 lat.
Jest narzędziem badającym kluczowe wartości i  potrzeby danej osoby mające wpływ na proces podejmowania decyzji dotyczącej wyboru kierunku zawodowego, edukacji lub pracy. Test identyfikuje potrzeby dotyczące preferencji zawodowych oraz pomaga w procesie wyznaczania ścieżki kariery zawodowej.

DISC Fundamental for Young - test badający styl zachowania i komunikowania się osoby w wieku 13 -19 lat. 
DISC Fundamental for Young to narzędzie stworzone do rozpoznania indywidualnego stylu zachowania i komunikowania się. Bada siłę wartości tworzonych relacji i wyznaczanych celów jednostki.  Ukazuje sposób komunikowania się, jak również sposób odbierania komunikatów ze środowiska zewnętrznego.

 

PCT-Y - Profi Competence Test for Young

Wielowymiarowy test osobowości dla osób w wieku 13-19 lat

JA I MOJA SAMOOCENA - Y

Test badający poziom samooceny dla osób w wieku 13-19 lat

JA I MOJE EMOCJE - Y

Test badający poziom emocji w codziennym funkcjonowaniu dla osób w wieku 13-19 lat

JA W RELACJI - PCT-Y

Test badający predyktory w obszarze interpersonalnym dla osób w wieku 13-19 lat

JA WE WSPÓŁPRACY - Y

Test badający wewnętrzne predyktory do tworzenia efektywnej współpracy dla osób w wieku 13-19 lat

JA W SZKOLE - Y

Test badający kluczowe predyktory osiągnięcia sukcesu dla osób w wieku 13-19 lat

JA W DZIAŁANIU - Y

Test badający potencjał w obszarze codziennego funkcjonowania dla osób w wieku 13-19 lat

WIELOWYMIAROWY TEST KOMPETENCJI MATEMATYCZNYCH KL I-III z opinią i informacją o uczniu

Test dla uczniów nauczania początkowego kl. I-III z opinią i informacją o uczniu

WIELOWYMIAROWY TEST KOMPETENCJI MATEMATYCZNYCH KL I-III

Test dla uczniów nauczania początkowego kl. I-III

DISC Fundamental for Young

Test badający indywidualny styl zachowania i komunikowania się osoby w wieku 13 - 19 lat

TEST CAREER YOUNG

Test dla osób w wieku 13-19 lat. Bada wagę czynników, które mają wpływ na wybór ścieżki kariery

PAKIETY TESTÓW DLA SZKOŁY

PAKIET 100 TESTÓW

na 1 rok  

2600.00PLN
Usługa dostępna dla klientów organizacji

PAKIET 200 TESTÓW

na 1 rok  

4400.00PLN
Usługa dostępna dla klientów organizacji

PAKIET 300 TESTÓW

na 1 rok  

5800.00PLN
Usługa dostępna dla klientów organizacji

PAKIET INDYWIDUALNY

ilość testów i cena ustalane indywidualnie  

0.00PLN
Usługa dostępna dla klientów organizacji

CERTYFIKOWANE SZKOLENIE PCT

Szkolenie przygotowujące do przeprowadzenia diagnozy, prawidłowej oceny i interpretacji  wyników testu PROFI COMPETENCE TEST dla osób dorosłych oraz osób w wieku 13-19 lat