Profesjonalne testy rekrutacyjne

Profi Competence Europe to firma skupiająca międzynarodowych specjalistów: psychologów, socjoterapeutów, trenerów biznesu, coachów oraz innych ekspertów z wielu dziedzin związanych z rozwojem i badaniem człowieka. Ponad piętnastoletnie doświadczenie wykwalifikowanego zespołu umożliwiło stworzenie największej bazy narzędzi rekrutacyjnych i testów rekrutacyjnych onlin – Bazę Profi Competence.

Testy psychometryczne dla uczniów szkół i uczelni wyższych

Dla uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych i uczelni wyższych w celu określenia ścieżki kariery i umiejętności interpersonalnych.

Testy psychometryczne dla firm i instytucji

Dla firm i instytucji, działów HR i urzędów służące do badania kompetencji, diagnozy osób poszukujących pracy oraz wyznaczaniu ścieżki rozwoju zawodowego.

Testy psychometryczne dla osób indywidualnych

Baza testów rekrutacyjnych w formie on-line stworzona dla osób indywidualnych w celu zbadania kompetencji i predyspozycji osobowościowych, interpersonalnych, zawodowych.

Baza testów rekrutacyjnych

Wieloletnia praca międzynarodowych ekspertów dowiodła, że testy psychometryczne są niezastąpionym narzędziem wspierającym rozwój osobisty i zawodowy człowieka, a także są nieocenione w pracy specjalistów – z tego właśnie powodu powstała Baza Profi Competence. Zanim jednak testy kompetencji stały się ogólnie dostępne przeprowadzano około jedenaście tysięcy badań wśród pracowników firm oraz uczniów i studentów. Badania te pozwoliły dostosować narzędzia do potrzeb konkretnych klientów, tak aby móc zaoferować Państwu rzetelne, odpowiednio wyselekcjonowane testy rekrutacyjne, spełniające wszystkie parametry jakościowe. W szerokiej ofercie testów znajdują się profesjonalne narzędzia psychometryczne idealne dla szkół, instytucji, uniwersytetów, ale również dla biznesu oraz do użytku indywidualnego. Testy są bardzo intuicyjne, a raporty z wykonanych testów zawierają ważne informację o predyspozycjach osobowościowych, zawodowych oraz obszarach, które warto rozwijać.

PCT-A

Wielowymiarowy test osobowości dla osób dorosłych

JA I MOJE EMOCJE

Test badający poziom emocji w codziennym funkcjonowaniu dla osób dorosłych

JA I MOJE EMOCJE-Y

Test badający poziom emocji w codziennym funkcjonowaniu dla osób w wieku 15-19 lat

DISC Fundamental for Adults

Test badający indywidualny styl zachowania i komunikowania się osoby dorosłej

PCT-Y

Wielowymiarowy test osobowości dla osób w wieku 15-19 lat

JA I MOJA SAMOOCENA

Test badający poziom samoocena dla osób dorosłych

JA I MOJA SAMOOCENA-Y

Test badający poziom samoocena dla osób w wieku 15-19 lat

JA W DZIAŁANIU

Test badający potencjał w obszarze codziennego funkcjonowania dla osób dorosłych

JA W DZIAŁANIU-Y

Test badający potencjał w obszarze codziennego funkcjonowania dla osób w wieku 15-19 lat

JA W PRACY

Test badający kluczowe predyktory osiągnięcia sukcesu w pracy dla osób dorosłych

JA W SZKOLE

Test badający kluczowe predyktory osiągnięcia sukcesu dla osób w wieku 15-19 lat

JA W RELACJI

Test badający predyktory w obszarze interpersonalnym dla osób dorosłych

JA W RELACJI-Y

Test badający predyktory w obszarze interpersonalnym dla osób w wieku 15-19 lat

JA WE WSPÓŁPRACY

Test badający wewnętrzne predyktory do tworzenia efektywnej współpracy dla osób dorosłych

JA WE WSPÓŁPRACY-Y

Test badający wewnętrzne predyktory do tworzenia efektywnej współpracy dla osób w wieku 15-19 lat

CAREER TEST

Test dla osób dorosłych. Bada wagę czynników, które mają wpływ na wybór pracy oraz satysfakcję

DISC Fundamental for Young

Test badający indywidualny styl zachowania i komunikowania się osoby w wieku 14 - 19 lat

CAREER TEST YOUNG

Test dla osób w wieku 14-19 lat. Bada wagę czynników, które mają wpływ na wybór ścieżki kariery

FAQ: PYTANIA DOTYCZĄCE TESTÓW REKRUTACYJNYCH

Testy w bazie Profi Competence to narzędzia, służące do tego, aby lepiej poznać samego siebie dlatego warto je robić. Wszystkie testy w ofercie zostały stworzone przez profesjonalistów i ekspertów, służą do zbadania wielu obszarów z zakresu naszych predyspozycji osobowościowych, stylów interpersonalnych, emocji i zachowań, kompetencji zawodowych, kompetencji liderskich oraz do wyznaczania ścieżki kariery. Na koniec każdego testu otrzymują Państwo obszerny raport, który pomoże poznać lepiej badane obszary.
Każdy test jest szczegółowo opisany. W opisie testu, przed przystąpieniem do rozwiązywania znajduje się informacja o samym teście, ilości pytań oraz i o przybliżonej ilości czasu, jaki potrzebujemy na jego rozwiązanie. Czas rozwiązywania testu, zależy głównie od ilości pytań w danym teście. W zależności od rodzaju testu jego rozwiązywanie może trwać od dwudziestu do sześćdziesięciu minut.
Warto być dobrze przygotowanym do testu, ponieważ raport i wyniki, które otrzymamy będą zależały wyłącznie od informacji jakie o sobie przekażemy w trakcie rozwiązywania pytań. Z tego powodu tak ważna jest szczerość w naszych odpowiedziach na pytania oraz nasze samopoczucie. Aby skutecznie rozwiązać test osobowości należy zadbać o to, aby przystąpić do testu wypoczętym i wyspanym oraz z otwartym umysłem, należy zapewnić sobie spokój i odpowiednią ilość czasu, aby na pytania nie odpowiadać w pośpiechu. Na pytania zawarte w testach psychologicznych należy odpowiadać uczciwie i szczerze w celu uzyskania rzetelnych informacji. Należy również ograniczyć bodźce zewnętrzne rozpraszające naszą uwagę oraz skupić się na czytaniu. Jakakolwiek próba manipulowania odpowiedziami może spowodować, iż uzyskane wyniki będą sprzeczne, a to może nie dać nam oczekiwanego efektu w postaci przydatnego raportu.
Testy są narzędziem diagnostycznym, o czym warto pamiętać. Powtarzane – mogą dać nam obraz zmian jakie w nas zachodzą, więc warto to robić. Testy należy powtarzać w zależności od własnych potrzeb osobistych, konieczności wsparcia bliskich nam osób lub potrzeb z punktu widzenia pracodawcy jako narzędzie rekrutacyjne np. przy procesie rekrutacji, do oceny pracowników, procesu migracji pracowników pomiędzy stanowiskami.
Wywiadem behawioralnym nazywamy wywiad przeprowadzany przez naszego certyfikowanego konsultanta, który ma na celu zbadać potrzeby, oczekiwania, sposób myślenia oraz przekonania uczestnika badania. Podczas takiego wywiadu zostają zadane pytania mające na celu jak najwłaściwsze dopasowanie testu oraz określenie ewentualnych celów badania, a także jego potrzeb.
Umówienie konsultacji indywidualnej z akredytowanym konsultantem, należy rozpocząć od wysłania do nas wiadomości poprzez zakładkę KONTAKT na stronie https://proficompetence.com/pl/contact. Wiadomość można wysyłać poprzez formularz kontaktowy znajdujący się na stronie lub telefonicznie na podany na stronie PC numer kontaktowy. Każdy z naszych konsultantów posiada międzynarodową akredytację PROFI COMPETENCE TEST, co świadczy o jego profesjonalizmie i zobowiązuje go do kierowania się kodeksem etycznym w pracy z klientem.
Sesja informacji zwrotnej służy do przekazania badanemu informacji na temat uzyskanych wyników z wykonanego testu oraz pozwala badanemu lepiej je zrozumieć. Podczas sesji konsultant wskazuje mocne strony i obszary wymagające pracy, pomaga sprecyzować określenie celów i metod doskonalenia poszczególnych kompetencji. W celu właściwego zrozumienia sesji informacji zwrotnej dobrze byłoby, aby uczestnik badania był w nią zaangażowany. Konsultant prowadzący sesję może zadawać pytania, które będą poszerzać świadomość uczestnika procesu, inspirować go i zachęcać do refleksji.
Dla procesu rekrutacji Profi Competence przewidział specjalne PAKIETY, w skład których wchodzi zestaw różnych testów dedykowanych dla potrzeb procesu rekrutacji, a także zarządzania i działów HR. Testy takie jak: PCT-A (Profi Competence Test for Adults), Ja we współpracy – A, Test Career, Ja w pracy, PT Communication for Adults oraz wiele innych, pozwolą w zależności od specyfiki stanowiska i wymagań firmy przeprowadzić właściwą rekrutację lub wesprzeć dział HR. Testy z bazy Profi Competence pomogą specjalistom HR wybierać i przeprowadzać badania pracowników zgodnie z potrzebami i celem organizacji oraz w dogodnym dla nich czasie. Testy online zakończone są szczegółowymi raportami składającymi się z opisów oraz rekomendacji ułatwiających prawidłową rekrutację, dopasowanie pracownika do danego stanowiska czy w procesie migracji pracowników wewnątrz organizacji.
Oczywiście. Testy w bazie Profi Competence można przerwać w dowolnym momencie i powrócić do rozwiązywania w sprzyjającym czasie. W celu kontynuowania rozwiązywania testu należy zalogować się na swoje konto w bazie Profi Competence (https://proficompetence.com/pl/login) kliknąć w zakładkę Testy → Testy w trakcie rozwiązywania.
Wynikiem testu jest obszerny raport ze szczegółowym opisem oraz licznymi wykresami. Po rozwiązaniu testu raport generuje się automatycznie. Można go wygenerować ponownie w każdym momencie. W tym celu należy zalogować się na swoje konto w bazie Profi Competence (https://proficompetence.com/login), kliknąć przycisk Testy, następnie Testy rozwiązane i Zobacz. Są trzy rodzaje raportów do wyboru: krótki, średni, długi i występują w różnych wersjach językowych w zależności od potrzeby.
PC TRAINING to akredytowane specjalistyczne szkolenia przeznaczone dla specjalistów, doradców zawodowych, trenerów biznesu, : psychologów, pedagogów, coachów jak również dla osób zajmujących się rekrutacją i HR oraz dla osób, które chcą uzyskać uprawnienia akredytowanego konsultanta PC. Szkolenia uczą jak skutecznie korzystać w praktyce z narzędzi jakimi są testy psychometryczne oraz ułatwiają diagnozowanie osób w zakresie predyspozycji osobowościowych i zawodowych przy użyciu testów psychologicznych i kompetencyjnych. Prowadzone są przez kadrę psychologów, doradców zawodowych, profesjonalistów z wieloletnim doświadczeniem w zakresie rozwoju osobistego i coachingu, którzy cały czas doszkalają się i pracują aktywnie w zawodzie. W zależności od rodzaju szkolenia po jego ukończeniu uczestnik szkolenia uzyskuje akredytację certyfikowanego konsultanta danego testu a także otrzymuje Certyfikat Profi Competence, który dodatkowo oprócz nabytej wiedzy i kwalifikacji pozwala na zakup Dedykowanych Licencji z dostępem do bazy testów i narzędzi wraz z raportami i rekomendacjami w atrakcyjnych ofertach cenowych oraz umożliwia współpracę z Profi Competence Europe.
Nie ma dobrych, ani złych wyników. Jeżeli na pytania zawarte w teście odpowiadaliśmy szczerze i zgodnie ze sobą raport pozwoli określić naturalne predyspozycje oraz posłuży poznaniu mocnych stron i obszarów wymagających rozwoju w celu ich wzmocnienia. Pozwoli nam wskazać poziom otwartości na świat, jak również zrozumieć siebie i być może odkryć coś, czego do tej pory nie wiedzieliśmy o samym sobie. Kto z nas nie chciałby poznać swojego potencjału? Testy w bazie Profi Competence po wielotysięcznych badaniach zostały skonstruowane w taki sposób, aby ich wyniki były jak najbardziej rzetelnym i najcenniejszym źródłem informacji o samym sobie.

TESTY REKRUTACYJNE JAKO NARZĘDZIA REKRUTACJI

Narzędzia rekrutacyjne dla biznesu

Wieloletnia praca międzynarodowych ekspertów dowiodła, że testy psychometryczne są niezastąpionym narzędziem wspierającym rozwój osobisty i zawodowy człowieka, a także są nieocenione w pracy specjalistów – z tego właśnie powodu powstała Baza Profi Competence. Zanim jednak testy kompetencji stały się ogólnie dostępne przeprowadzano około jedenaście tysięcy badań wśród pracowników firm oraz uczniów i studentów. Badania te pozwoliły dostosować narzędzia do potrzeb konkretnych klientów, tak aby móc zaoferować Państwu rzetelne, odpowiednio wyselekcjonowane testy kompetencji, spełniające wszystkie parametry jakościowe. W szerokiej ofercie testów znajdują się profesjonalne narzędzia rekrutacyjne idealne dla szkół, instytucji, uniwersytetów, ale również dla biznesu oraz do użytku indywidualnego. Testy rekrutacyjne są bardzo intuicyjne, a raporty z wykonanych testów zawierają ważne informację o predyspozycjach osobowościowych, zawodowych oraz obszarach, które warto rozwijać.

Baza testów PROFI COMPETENCE: