WYBIERZ TEST DLA SIEBIE

PCT-A

Wielowymiarowy test osobowości dla osób dorosłych

JA I MOJE EMOCJE

Test badający poziom emocji w codziennym funkcjonowaniu dla osób dorosłych

JA I MOJE EMOCJE-Y

Test badający poziom emocji w codziennym funkcjonowaniu dla osób w wieku 13-19 lat

DISC Fundamental for Adults

Test badający indywidualny styl zachowania i komunikowania się osoby dorosłej

PCT-Y

Wielowymiarowy test osobowości dla osób w wieku 13-19 lat

JA I MOJA SAMOOCENA

Test badający poziom samooceny dla osób dorosłych

JA I MOJA SAMOOCENA-Y

Test badający poziom samooceny dla osób w wieku 13-19 lat

JA W DZIAŁANIU

Test badający potencjał w obszarze codziennego funkcjonowania dla osób dorosłych

JA W DZIAŁANIU-Y

Test badający potencjał w obszarze codziennego funkcjonowania dla osób w wieku 13-19 lat

JA W PRACY

Test badający kluczowe predyktory osiągnięcia sukcesu w pracy dla osób dorosłych

JA W SZKOLE

Test badający kluczowe predyktory osiągnięcia sukcesu dla osób w wieku 13-19 lat

JA W RELACJI

Test badający predyktory w obszarze interpersonalnym dla osób dorosłych

JA W RELACJI-Y

Test badający predyktory w obszarze interpersonalnym dla osób w wieku 13-19 lat

JA WE WSPÓŁPRACY

Test badający wewnętrzne predyktory do tworzenia efektywnej współpracy dla osób dorosłych

JA WE WSPÓŁPRACY-Y

Test badający wewnętrzne predyktory do tworzenia efektywnej współpracy dla osób w wieku 13-19 lat

CAREER TEST

Test dla osób dorosłych. Bada wagę czynników, które mają wpływ na wybór pracy oraz satysfakcję

DISC Fundamental for Young

Test badający indywidualny styl zachowania i komunikowania się osoby w wieku 13 - 19 lat

CAREER TEST YOUNG

Test dla osób w wieku 13-19 lat. Bada wagę czynników, które mają wpływ na wybór ścieżki kariery

WIELOWYMIAROWY TEST KOMPETENCJI MATEMATYCZNYCH +O

Test dla uczniów nauczania początkowego kl. I-III z opinią i informacją o uczniu

WIELOWYMIAROWY TEST KOMPETENCJI MATEMATYCZNYCH

Test dla uczniów nauczania początkowego kl. I-III