Baza testów psychologicznych online

Czym jest baza Profi Competence? To największa baza testów psychologicznych i osobowości online. Firma Profi Competence Europe współpracuje z międzynarodowymi specjalistami z takich dziedzin jak: psychologia, socjoterapia, edukacja, specjaliści ds. biznesu, a także ekspertami z wielu innych dziedzin związanych z rozwojem osobistym człowieka. Ponad piętnastoletnie doświadczenie zespołu umożliwiło stworzenie rzetelnych i skutecznych narzędzi psychometrycznych - w tym indywidualnie dostosowane testy psychologiczne.

Testy psychologiczne dla uczniów szkół i uczelni wyższych

Dla uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych i uczelni wyższych w celu określenia ścieżki kariery i umiejętności interpersonalnych.

Testy psychologiczne dla firm i instytucji

Dla firm i instytucji, działów HR i urzędów służące do badania kompetencji, diagnozy osób poszukujących pracy oraz wyznaczaniu ścieżki rozwoju zawodowego.

Testy psychologiczne dla osób indywidualnych

Baza testów psychologicznych w formie on-line stworzona dla osób indywidualnych w celu zbadania kompetencji i predyspozycji osobowościowych, interpersonalnych, zawodowych.

Testy psychologiczne dla każdego

Baza Profi Competence jest efektem wieloletniej pracy ekspertów, którzy jednogłośnie stwierdzili, że testy psychologiczne są niezastąpionym narzędziem wspierającym rozwój osobisty i zawodowy człowieka. Są również nieocenionymi instrumentami w pracy specjalistów. Zanim testy psychologiczne znalazły się w naszej bazie przeprowadzano około jedenaście tysięcy badań wśród pracowników firm oraz uczniów i studentów. Dzięki nim dostosowaliśmy narzędzia do potrzeb konkretnych klientów, powstały rzetelne, odpowiednio wyselekcjonowane testy kompetencji, spełniające wszystkie parametry jakościowe. W szerokiej ofercie testów można znaleźć profesjonalne narzędzia psychometryczne idealne dla szkół, instytucji, uniwersytetów, ale również dla biznesu czy użytku indywidualnego. W bazie Profi Competence znajdą Państwo również wiele cennych materiałów szkoleniowych.

PCT-A

Wielowymiarowy test osobowości dla osób dorosłych

JA I MOJE EMOCJE

Test badający poziom emocji w codziennym funkcjonowaniu dla osób dorosłych

JA I MOJE EMOCJE-Y

Test badający poziom emocji w codziennym funkcjonowaniu dla osób w wieku 15-19 lat

DISC Fundamental for Adults

Test badający indywidualny styl zachowania i komunikowania się osoby dorosłej

PCT-Y

Wielowymiarowy test osobowości dla osób w wieku 15-19 lat

JA I MOJA SAMOOCENA

Test badający poziom samoocena dla osób dorosłych

JA I MOJA SAMOOCENA-Y

Test badający poziom samoocena dla osób w wieku 15-19 lat

JA W DZIAŁANIU

Test badający potencjał w obszarze codziennego funkcjonowania dla osób dorosłych

JA W DZIAŁANIU-Y

Test badający potencjał w obszarze codziennego funkcjonowania dla osób w wieku 15-19 lat

JA W PRACY

Test badający kluczowe predyktory osiągnięcia sukcesu w pracy dla osób dorosłych

JA W SZKOLE

Test badający kluczowe predyktory osiągnięcia sukcesu dla osób w wieku 15-19 lat

JA W RELACJI

Test badający predyktory w obszarze interpersonalnym dla osób dorosłych

JA W RELACJI-Y

Test badający predyktory w obszarze interpersonalnym dla osób w wieku 15-19 lat

JA WE WSPÓŁPRACY

Test badający wewnętrzne predyktory do tworzenia efektywnej współpracy dla osób dorosłych

JA WE WSPÓŁPRACY-Y

Test badający wewnętrzne predyktory do tworzenia efektywnej współpracy dla osób w wieku 15-19 lat

CAREER TEST

Test dla osób dorosłych. Bada wagę czynników, które mają wpływ na wybór pracy oraz satysfakcję

DISC Fundamental for Young

Test badający indywidualny styl zachowania i komunikowania się osoby w wieku 14 - 19 lat

CAREER TEST YOUNG

Test dla osób w wieku 14-19 lat. Bada wagę czynników, które mają wpływ na wybór ścieżki kariery

FAQ: PYTANIA DOTYCZĄCE TESTÓW PSYCHOLOGICZNYCH

Jeżeli zależy nam na tym, aby lepiej poznać samego siebie i maksimum własnych możliwości testy psychologiczne, testy osobowości i kompetencji będą do tego idealnym narzędziem, dlatego warto je robić. Testy w Bazie Profi Competence zostały opracowane przez międzynarodowych specjalistów i ekspertów, dają nam możliwość zbadania wielu obszarów z zakresu naszych predyspozycji osobowościowych, stylów interpersonalnych, emocji i zachowań, kompetencji zawodowych, liderskich oraz są niezwykle pomocne podczas wyznaczania ścieżki kariery. Testy zakończone są szczegółowym raportem, który pomaga nam lepiej poznać badane obszary.
W zależności od rodzaju testu jego rozwiązywanie może trwać od dwudziestu do sześćdziesięciu minut. Czas rozwiązywania testu, zależy głównie od ilości pytań w danym teście. Każdy test posiada szczegółowy opis, w którym znajduje się informacja o samym teście, badanych obszarach, ilości pytań oraz o przybliżonej ilości czasu, jaki potrzebujemy na jego rozwiązanie.
Warto rzetelnie przygotować się do testu, ponieważ raport i wyniki, które otrzymamy będą zależały wyłącznie od informacji jakie o sobie przekażemy w trakcie rozwiązywania pytań. Dlatego tak ważna jest szczerość naszych odpowiedzi oraz nasze samopoczucie. Należy zadbać o to, aby przystąpić do testu wypoczętym i wyspanym oraz z otwartym umysłem, należy zapewnić sobie spokój i odpowiednią ilość czasu, aby na pytania nie odpowiadać w pośpiechu. Należy również ograniczyć bodźce zewnętrzne rozpraszające naszą uwagę oraz skupić się na czytaniu. Na pytania zawarte w testach psychologicznych należy odpowiadać uczciwie i szczerze w celu uzyskania rzetelnych informacji. Nie warto manipulować odpowiedziami, ponieważ może spowodować to, iż uzyskane wyniki będą sprzeczne, a to może skutkować niesatysfakcjonującym efektem finalnym dla badanego.
Tak często jak osobiście tego potrzebujemy. W raportach z wykonanych testów możemy sprawdzić jak nasza osobowość się rozwinęła, jakie zmiany zaszły od momentu wykonania ostatniego testu i nad jakimi obszarami swojej osobowości powinniśmy nadal pracować. Dlatego odpowiedź na to pytanie zależy w dużej mierze od tego czy pracujemy nad sobą, nad obszarami wymagającymi rozwoju i zależy nam na tym, aby co jakiś czas sprawdzić efekty tej pracy poprzez poprawę wyników w raporcie konkretnych testów z bazy Profi Competence. Jeżeli testy stosujemy jako narzędzie w pracy należy wykonywać je według potrzeb z punktu widzenia pracodawcy np. do oceny pracowników, procesu migracji pracowników pomiędzy stanowiskami, przy procesie rekrutacji.
Jest to rozmowa z naszym certyfikowanym konsultantem, który bada potrzeby, oczekiwania, sposób myślenia oraz przekonania uczestnika badania. Podczas takiego wywiadu konsultant zadaje pytania mające na celu jak najwłaściwsze dopasowanie testu oraz określenie ewentualnych celów badania, a także jego potrzeb.
Najłatwiejszym sposobem na umówienie rozmowy z konsultantem jest skorzystanie z formularza kontaktowego znajdującego się w zakładce KONTAKT na stronie https://proficompetence.com/pl/contact lub telefonicznie na podany na stronie PC numer kontaktowy. Po otrzymaniu zgłoszenia skontaktujemy się z Państwem w celu ustalenia szczegółów. Każdy z naszych konsultantów posiada akredytację PROFI COMPETENCE TEST, co zobowiązuje go do profesjonalnego kierowania się kodeksem etycznym w pracy z klientem.
Podczas sesji zwrotnej konsultant wskazuje mocne strony i obszary nad którymi warto pracować, pomaga również sprecyzować określenie celów i metod doskonalenia poszczególnych kompetencji. W celu właściwego zrozumienia sesji i jej prawidłowego przebiegu rekomenduje się, aby uczestnik badania był w nią zaangażowany. Ze strony konsultanta prowadzącego sesję mogą pojawić się pytania, które będą poszerzać świadomość uczestnika procesu, inspirować go i zachęcać do refleksji. Warto więc aktywnie brać w niej udział.
W bazie testów PC znajdują się między innymi takie testy jak: PCT-A (Profi Competence Test for Adults), Ja we współpracy – A, Test Career, Ja w pracy, PT Communication for Adults oraz wiele innych, które zostały dla Państwa przygotowane w specjalnej ofercie dla firm, jaką znajdą Państwo na stronie. Oferta PAKIETY, w skład której wchodzi zestaw różnych testów znajdują się testy niezbędne do procesu rekrutacji oraz wspomagające zarządzanie zasobami ludzkimi. Testy z bazy Profi Competence pomogą specjalistom HR wybierać i przeprowadzać badania pracowników zgodnie z potrzebami i celem organizacji oraz w dogodnym dla nich czasie. Testy online z bardzo szczegółowymi raportami składającymi się z wyników, opisów oraz rekomendacji ułatwiają prawidłową rekrutację, dopasowanie pracownika do danego stanowiska w zależności od wymagań pracodawcy oraz wspierają w procesie migracji pracowników wewnątrz organizacji.
Tak, testy w bazie Profi Competence można przerwać w każdym momencie i powrócić do rozwiązywania w dowolnym czasie. W celu kontynuowania przerwanego testu należy zalogować się na swoje konto w bazie Profi Competence (https://proficompetence.com/pl/login) kliknąć w zakładkę Testy → Testy w trakcie rozwiązywania.
Wynikiem testów w bazie Profi Competence są obszerne opisowe raporty. Po rozwiązaniu testu raport generuje się automatycznie. Można wygenerować go ponownie dowolną ilość razy, w każdym momencie. W tym celu należy zalogować się na swoje konto w bazie Profi Competence (https://proficompetence.com/pl/login), kliknąć przycisk Testy, następnie Testy rozwiązane i Zobacz.
PC TRAINING to profesjonalne szkolenia przeznaczone dla psychologów, doradców zawodowych, trenerów biznesu, pedagogów, coachów jak również dla osób zajmujących się rekrutacją i HR oraz dla osób, które chcą uzyskać uprawnienia akredytowanego konsultanta PC. Dzięki tym certyfikowanym szkoleniom nauczysz się jak skutecznie korzystać w praktyce z narzędzi jakimi są testy psychometryczne oraz jak ułatwić diagnozowanie osób w zakresie predyspozycji osobowościowych i zawodowych przy użyciu testów psychologicznych i kompetencyjnych. Szkolenia prowadzone są przez kadrę psychologów, doradców zawodowych, profesjonalistów z wieloletnim doświadczeniem w zakresie rozwoju osobistego i coachingu, którzy cały czas doszkalają się i pracują aktywnie w zawodzie. Uczestnik szkolenia uzyskuje akredytację certyfikowanego konsultanta danego testu a także otrzymuje Certyfikat Profi Competence, który dodatkowo oprócz nabytej wiedzy i kwalifikacji pozwala na zakup Dedykowanych Licencji z dostępem do bazy testów w atrakcyjnych ofertach cenowych oraz umożliwia współpracę z Profi Competence Europe i wsparcie międzynarodowych ekspertów.
Pojęcie złych wyników w testach psychologicznych nie istnieje. Nie ma dobrych, ani złych wyników . Testy w bazie Profi Competence po wielotysięcznych badaniach zostały skonstruowane w taki sposób, aby ich wyniki były jak najbardziej rzetelnym i najcenniejszym źródłem informacji o samym sobie. Raport pozwala określić naturalne predyspozycje oraz ma służyć poznaniu mocnych stron, a także obszarów wymagających rozwoju w celu ich wzmocnienia. Pozwala nam wskazać poziom otwartości na świat, jak również zrozumieć siebie i być może odkryć coś, czego do tej pory nie wiedzieliśmy o samym sobie. Kto z nas nie chciałby poznać swojego potencjału?

PRZEZNACZENIE TESTÓW PSYCHOLOGICZNYCH

Testy psychologiczne dla szkół

Baza testów psychologicznych dla szkół – oferta dla pedagogów, nauczycieli, pracowników biur karier oraz rodziców i opiekunów dzieci i młodzieży. W ofercie przeznaczonej dla edukacji znajdują się testy i kwestionariusze służące do badania predyspozycji zawodowych, interpersonalnych, umiejętności liderskich, osobowościowych i wielu innych wśród uczniów i studentów. Każdy z testów zakończony jest raportem.

Testy psychologiczne dla biznesu

Oferta zawierająca atrakcyjne cenowo pakiety testów psychologicznych dla firm, instytucji oraz wyselekcjonowane pakiety do badania kompetencji przeznaczona jest dla jednostek działających w obszarach rozwoju i badania człowieka takich jak specjaliści (psycholodzy, coache, socjoterapeuci, itp.), ale również dla działów HR i innych odpowiedzialnych za zarządzanie zasobami ludzkimi. Testy są doskonałym narzędziem codziennej pracy dla specjalistów, a w firmach do procesu rekrutacji oraz planowania rozwoju i wyznaczenia dalszej ścieżki kariery pracowników.

Testy psychologiczne dla osób indywidualnych

Baza testów psychologicznych dla osób indywidualnych, które chcą poznać swoje możliwości i ograniczenia. Mogą skorzystać one z pakietu testów lub też z pojedynczych testów wybierając te, które wydadzą się im potrzebne w danym momencie życia. Testy dla osób indywidualnych umożliwiają zbadanie kompetencji i predyspozycji osobowościowych, interpersonalnych i zawodowych. Każdy z testów zakończony jest szczegółowym raportem.

Baza testów PROFI COMPETENCE: