ZBADAJ WPŁYW PANDEMII COVID-19 NA UCZNIÓW W TWOJEJ SZKOLE

Epidemia wirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19 spowodowała znaczące zmiany w dotychczasowym życiu społeczeństwa w Polsce i na świecie. W obszarze edukacji zarówno nauczyciele, jak i uczniowie niemalże z dnia na dzień musieli dostosować się do nowej rzeczywistości, w której relacje interpersonalne i przekazywanie wiedzy zaczęły funkcjonować w świecie wirtualnym, a ludzie zostali zmuszeni do długoterminowego przebywanie w zamkniętym środowisku.

Reakcje na tą sytuację są różne, zależą między innymi od siły psychicznej, doświadczenia i poziomu wsparcia społecznego. Wśród niepożądanych reakcji specjaliści wymieniają: frustrację, smutek, wrogie zachowania, wycofanie z życia społecznego, obniżony nastrój, depresyjność, stany lękowe, problemy ze snem, problemy z koncentracją, bóle różnych części ciała.

Psychologowie, nauczyciele i psychiatrzy zauważają u młodzieży wzrost problemów z nauką, relacjami i panowaniem nad stresem.

W obliczu tej sytuacji wiele instytucji decyduje się na przeprowadzenie badań wpływu COVID-19 na stan emocjonalny dzieci i młodzieży. Istotne jest zbadanie zarówno ogólnego stanu emocji, jak również wpływu pandemii na poszczególne obszary funkcjonowania, takie jak samoocena ucznia, współpraca w klasie, funkcjonowanie z rówieśnikami w szkole czy aktywność w codziennym działaniu.

Otrzymane wyniki dają możliwość objęcia dzieci i młodzieży odpowiednim wsparciem wychowawczym, profilaktycznym i pomocowym w różnorodnych formach i na jak najszerszą skalę.

Obejmij uczniów swojej szkoły kompleksowym badaniem przy pomocy profesjonalnego, psychometrycznego testu z wynikami online i obszernym raportem zawierającym rekomendacje do pracy.


Test PCT-Y daje możliwość kompleksowego zbadania uczniów pod kątem ich emocji, samooceny, oceny funkcjonowania w szkole, potrzeby pozostawania w rzeczywistych relacjach z rówieśnikami, współpracy w klasie, jak również możliwości psychicznych do aktywnej i efektywnej nauki.

Aby podejmować prawidłowe i skuteczne działania konieczne jest pełne zdiagnozowanie ucznia i wskazanie obszarów, na które pandemia wpłynęła najsilniej.

Emocje

Test „Ja i moje emocje” umożliwia zbadanie uczniów pod kątem ich stanu emocjonalnego po okresie izolacji spowodowanej pandemią. Wyniki pokazują poziom emocji typu: niepokój, wrogie zachowania, depresyjność czy bezradność mające bezpośredni wpływ na zdrowe funkcjonowanie ucznia w domu i w szkole oraz na gotowość do nauki.

Czas izolacji oraz wyzwania jakie stawiała przed młodym człowiekiem konieczność nauki zdalnej w wielu przypadkach wpłynął silnie negatywnie na emocjonalność młodych ludzi oraz nastawienie do świata i przyszłości. Czas ten mógł skutecznie zaburzyć spokój wewnętrzny i aby go odzyskać należy mieć świadomość jak pracować z uczniem i jak kierować jego działaniami.

Sprawdź test identyfikujący emocje osób w wieku 14-19 lat: »KLIKNIJ«

Samoocena

Problem z dostrzeganiem swojej wartości, atrakcyjności czy mocnych stron w okresie dorastania zdarza się u nastolatków dość często. Bywa też, że ich samoocena zmienia się zależnie od nastroju czy etapu życia. Pandemia, ograniczony dostęp do zajęć sportowych oraz izolacja odcisnęły dodatkowe piętno w tym obszarze. Test „Ja i moja samoocena” daje możliwość zobaczenia ucznia jego oczyma, aby w obliczu uzyskanych wyników na skali ogólnego postrzegania siebie, atrakcyjności, poczucia bliskości, tożsamości czy zgodności z samym sobą w jak najbardziej efektywny sposób wypracować plan wsparcia i wzmocnienia ucznia.

Sprawdź test identyfikujący samoocene osób w wieku 14-19 lat: »KLIKNIJ«

Funkcjonowanie w szkole

Negatywny wpływ pracy zdalnej na skuteczność uczenia się młodych ludzi zauważany jest nie tylko przez nauczycieli, ale również przez samych uczniów. Badania ankietowe przeprowadzane na uczniach szkół ponadpodstawowych w Polsce pokazują, że sami uczniowie zauważają u siebie mniejszą skuteczność w nauce, problemy z koncentracją czy wycofanie z życia społecznego w klasach. Test „Ja w szkole” umożliwia zmierzenie skali problemu i na bazie wyników wyznaczenie uczniów do konkretnych zajęć wspierających.

Sprawdź test identyfikujący poziom efektywnego funkcjonowania w szkole ucznia w wieku 14-19 lat: »KLIKNIJ«

Współpraca

Umiejętność kooperacji to zdolność, którą nabywa się wyłącznie podczas interakcji społecznych. Nie ma możliwości nauczenia się zdrowej i skutecznej współpracy pozostając w izolacji, na którą uczniowie byli skazani przez niemal rok. Powrót do szkoły, zajęć grupowych w klasach i do pracy projektowej na poszczególnych zajęciach wiąże się z dodatkowym stresem dla uczniów i możliwością wzrostu ilości konfliktów rówieśniczych. Test „Ja we współpracy” został opracowany, aby zbadać poziom nastawienia na współpracę vs na rywalizację. Test bada również poziom uległości w relacjach interpersonalnych, ważny w aspekcie uświadomienia sobie jak mocno uczniowie są podatni na wpływ innych osób.

Sprawdź test identyfikujący poziom współpracy ucznia w wieku 14-19 lat: »KLIKNIJ«

Działanie

Czas pandemii, możliwość uczestniczenia w lekcjach wyłącznie z poziomu własnego pokoju, obniżona kontrola nad zadaniami domowymi, możliwość wspomagania się materiałami podczas klasówek czy zdalnych odpowiedzi ustnych negatywnie wpłynęła na poziom sumienności i zorganizowania uczniów. Test „Ja w działaniu” opracowany został w celu badania cech wpływających na skuteczną naukę. Wyniki na skalach uporządkowania, zorganizowania, sumienności czy wytrzymałości w nauce dają możliwość przyjrzenia się skali problemu i opracowania programów wspierających uczniów w powrocie do prawidłowego rytmu pracy.

Sprawdź test identyfikujący poziom skutecznego działania ucznia w wieku 14-19 lat: »KLIKNIJ«

Relacje

Okres pandemii i izolacji społecznej wpłyną bardzo znacząco na wycofanie społeczne u młodzieży. Szczególnie negatywnie czas izolacji odczuły osoby ekstrawertyczne, dla których interakcje społeczne są jednym z głównych motywatorów działania. Jak pokazują badania, w wielu przypadkach wraz z wycofaniem się z życia społecznego wzrasta poziom depresyjności u uczniów, której często nie jest łatwo zauważalna. Test „Ja w relacji” bada poziom ekstrawersji, daje możliwość zweryfikowania uczniów pod kątem ich zapotrzebowania na interakcje społeczne, a w połączeniu z testem „Ja i moje emocje” daje szerszy obraz stanu psychicznego ucznia.

Sprawdź test identyfikujący poziom ekstrawersji ucznia w wieku 14-19 lat: »KLIKNIJ«

Disc Fundamental

Izolacja, jakiej poddani byli uczniowie w czasie pandemii silnie wpłynęła na umiejętność wchodzenia w interakcje społeczne, współpracy czy rozwiązywania konfliktów. Test „Disc Fundamental” to idealne narzędzie dla nauczycieli, pokazujące różnice interpersonalne poszczególnych uczniów. Wyniki testu dają możliwość zbudowania świadomości, jak wygląda charakterologicznie zespół klasowy, jakie typy interpersonalne reprezentują członkowie klasy, na jakim tle mogą wybuchać konflikty, komu może być trudno współpracować z resztą klasy, albo kto może zostać wyalienowany przez innych. Raporty z testów są bezcennym materiałem do zrozumienia różnic interpersonalnych występujących w klasie, są też podstawą wielu zajęć z tematyki współpracy zespołowej, czy komunikacji między uczniami.

Sprawdź test identyfikujący styl interpersonalny ucznia w wieku 14-19 lat: »KLIKNIJ«

Kariera

Edukacja zdalna i skupienie się na dostosowaniu do nowych warunków funkcjonowania, w wielu sytuacjach odsunęły na drugi plan rozmowy dotyczące wyboru ścieżki edukacyjnej i zawodowej uczniów. Sytuacja pandemiczna mogła również wywrzeć znaczący wpływ na postrzeganie priorytetów w przyszłej pracy, jak np.: bezpieczeństwo w pracy czy stabilność pracodawcy na rynku.

Test Career for Young jest narzędziem badającym kluczowe wartości i potrzeby danej osoby mające wpływ na proces podejmowania decyzji dotyczącej wyboru kierunku zawodowego, edukacji lub pracy. Jest on idealnym narzędziem, aby zadbać obszar predyktorów w pracy zawodowej uczniów, którzy emocjonalnie przeszli z różnym nasileniem czas pandemii COVID-19. Wyniki z Test Career for Young są gotowym materiałem do dyskusji podczas zajęć z doradztwa zawodowego na temat wyboru ścieżki kariery.

Sprawdź test identyfikujący kluczowe wartości ucznia w wieku 14-19 lat mające wpływ na proces podejmowania decyzji dotyczącej ścieżki kariery: »KLIKNIJ«

Czas pandemii wpłyną bardzo silnie i często negatywnie na funkcjonowanie młodzieży w szkołach. Test PCT-Y daje obraz obecnej sytuacji, daje możliwość globalnego zmierzenia stanu psychicznego uczniów.

WYNIKI TESTU MOGĄ BYĆ MATERIAŁEM DO PRACY INDYWIDUALNEJ, JAK RÓWNIEŻ MATERIAŁEM DO ZAJĘĆ GRUPOWYCH WSPIERAJĄCYCH WSPÓŁPRACĘ I KOMUNIKACJĘ W KLASIE, ZDROWE FUNKCJONOWANIE W SZKOLE, PODNOSZĄCE POZIOM SAMOOCENY UCZNIÓW CZY ZAJĘCIA Z ZARZĄDZANIA EMOCJAMI.

Profi Competence oferuje również wsparcie dla rodziców i nauczycieli w postaci szkoleń:

CERTYFIKOWANE SZKOLENIE PCT

9000.00 PLN 8000.00 PLN

Szkolenie przygotowujące do przeprowadzenia diagnozy, prawidłowej oceny i interpretacji  wyników testu PROFI COMPETENCE TEST dla osób dorosłych oraz osób w wieku 14-19 lat

 

Jeżeli chcesz dołączyć do grona szkół, które objęły uczniów profesjonalną diagnozą skontaktuj się z nami, a otrzymasz indywidualną ofertę testów z bazy PROFI COMPETENCE dla twojej szkoły.

NAPISZ DO NAS