rekrutacja

Testy psychologiczne - nowy wymiar rekrutacji

Praktyka wykorzystywania testów osobowości w firmach i instytucjach jest obecnie bardzo popularna, a jakość, trafność i wiarygodność testów psychologicznych na coraz wyższym poziomie. By otrzymać rzetelne wyniki i wiarygodną interpretację kluczowym jest wybór profesjonalnych narzędzi psychometrycznych opartych na teoriach psychologicznych, które zagwarantują osiągnięcie zakładanych rezultatów. Wybór odpowiednich osób na dane stanowiska pracy, podnoszenie kompetencji pracowników i własnych to niewątpliwie elementy sukcesu każdego biznesu. Jak znaleźć odpowiednie narzędzia i jak ich używać?

 

Pojęcie rekrutacji można zdefiniować jako wybór odpowiedniej osoby na odpowiednie stanowisko pracy lub szerzej: wybór spośród rekrutowanych kandydatów najbardziej odpowiednich do obsadzenia istniejących stanowisk w firmie, starając się utrzymać lub zwiększyć efektywność pracy. Każdy przedsiębiorca zgodzi się z tym, że jakość pracowników ma ogromne znaczenie i wpływ na efekty pracy i finalnie - sukcesy firmy.

Testy psychologiczne to jedno z najczęściej używanych narzędzi w HR, to „broń”, której rekruterzy mogą użyć do zawężenia cech i kompetencji kandydata oraz sprawdzenia, czy dostosowują się oni do wartości firmy i kultury organizacyjnej. Testy osobowości, mają również na celu sprawdzenie czy cechy kandydata w odniesieniu do pracy jaką będzie wykonywał pasują do wymagań zawodowych, z którymi będzie się stykał na co dzień czy też nie. Zgodzimy się bowiem ze stwierdzeniem, że nie ma nic gorszego niż spędzać większą część dnia w pracy, której nie lubimy.

Duża część kandydatów uważa testy psychologiczne i pytania w nich zawarte za zbyt szczegółowe czy nawet krępujące, ale jest to nieodpowiednie nastawienie. W rzeczywistości testy te niosą korzyść zarówno dla pracodawcy jak i kandydata, ponieważ po udzieleniu szczerych odpowiedzi dadzą wynik, z którego obie strony dowiedzą się czy osoba ta nadaje się do tego typu pracy czy też nie. Zatrudnienie we właściwym pod kątem swojej osobowości zawodzie daje długoterminowe pozytywne efekty dla obu stron.

Główny cel rekrutacji

Celem rekrutacji zatem jest wyłonienie osoby, która będzie w stanie sprawnie wykonywać zadania na wskazanym stanowisku, a do znalezienia odpowiedniej osoby niezbędne jest odpowiednie przewidywanie kompetencji, które zapewnią pożądane zachowania w pracy. Dlatego tak ważne jest abyśmy zanim sięgniemy po narzędzia rekrutacyjne i rozpoczniemy etap wstępnej selekcji kandydatów, określili jakie cechy i umiejętności powinna mieć osoba poszukiwana na dane stanowisko pracy. Określając te parametry należy skupić się na konkretnych, szczegółowych cechach charakteru, osobowości i umiejętnościach zarówno tych zawodowych jak i interpersonalnych.

Następnym etapem jest dobór właściwych narzędzi rekrutacyjnych. Aby odnaleźć w kandydatach cechy pożądane konieczne jest zastosowanie odpowiednich testów psychologicznych. Jednym z kluczowych zadań działów HR jest dobór odpowiedniego testu lub zestawu testów. Zestaw testów nazywany jest często baterią psychologiczną. Bateria to zestaw odpowiednio dobranych i połączonych testów psychologicznych służących do oceny określonych kompetencji.

Ostatnim etapem jest interpretacja wyniku

Niestety większość testów psychologicznych wciąż wymaga ingerencji psychologa w opracowywaniu i interpretacji wyników, lub też działy HR mają klucz do odczytywania wyników, który muszą każdorazowo zastosować, aby zrozumieć wynik testu. W odpowiedzi na potrzeby rynku powstaje coraz więcej nowoczesnych narzędzi diagnostycznych takich jak testy, które oferuje Baza Profi Competence. Oprócz innowacyjnych rozwiązań mają całą listę zalet wynikających z ich stosowania. Po pierwsze w ofercie jest kilkadziesiąt szczegółowych dobrze opisanych testów, więc jeżeli zależy nam na konkretnych cechach i chcemy skupić się na nich w badaniu np. relacje w pracy – posiadamy do tego profesjonalny test, szczegółowo badający zachowania w obszarze interpersonalnym. Test ten bada wartość życzliwości, chęci przebywania z ludźmi i budowania kontaktów interpersonalnych oraz postawę asertywną w relacjach zawodowych i prywatnych. Wskazuje rekomendacje rozwojowe w życiu prywatnym i zawodowym (JA W RELACJI – A). Oprócz szerokiej oferty szczegółowych testów, można znaleźć również jedne z najbardziej kompleksowych narzędzi diagnostycznych wśród testów psychologicznych taki jak PCT – A (wielowymiarowy test badający potencjał, samoocenę, emocje, mocne strony i obszary do rozwoju osoby dorosłej, narzędzie wykorzystywane w badaniach osobowości w kontekście wielu obszarów życia prywatnego jak i zawodowego),  Personality Test Communication for Adults czy TEST CAREER. Co najważniejsze – w przypadku testów z Bazy Profi Competence nie musimy martwić się o wyniki czy ich pracochłonną interpretację. Wynikiem testów jest automatycznie generowany raport zawierający ponad pięćdziesiąt stron informacji o badanym i jego cechach osobowości. Nie ma obecnie na rynku tak funkcjonalnych, profesjonalnych i innowacyjnych narzędzi, które możemy wykorzystać w rekrutacji.

Firma Profi Competence oferuje nie tylko gotowe produkty, ale również kompleksowe szkolenia, umożliwiające pracę z narzędziami diagnostycznymi, idealne dla osób zatrudnionych w obszarach związanych z zarządzaniem ludźmi. Szkolenia prowadzone są przez profesjonalistów z wieloletnim doświadczeniem w zakresie coachingu i rozwoju osobistego, którzy cały czas doszkalają się i pracują aktywnie w zawodzie. W związku z tym, jeżeli zależy nam na zbudowaniu profesjonalnego i sprawnego zespołu HR możemy skorzystać zarówno ze szkolenia, które podniesie kompetencje pracowników działu jak i później z całej gamy narzędzi najwyżej jakości usprawniających ich pracę.

Jest wiele nowoczesnych narzędzi, po które chętnie sięgają przedsiębiorcy ułatwiających organizację pracy, umożliwiających osiąganie optymalnych wyników, ale również podnoszących prestiż działalności. Testy psychometryczne są takim narzędziem. Każda firma czy instytucja powinna włączyć testy psychometryczne do swojej codziennej pracy. Aby działalność odniosła sukces warto poznać zakres możliwości własnych, możliwości swoich pracowników czy klientów.